Oznaka: Kako mogu doprinijeti?

Uključite se u javnu raspravu o istraživanju nafte u Jadranu!

Javni uvid i javna rasprava oko Strateške studije utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu i nacrta Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu održavaju se od 16. siječnja do 16. veljače. …

Usvojen gradski proračun Pazina – kreirali ga i građani

Građanke i građani Pazina mogu se pohvaliti da će iduće godine imati proračun u čijem su kreiranju i sami sudjelovali, naime, usvojen je proračun Grada Pazina 2015. u sklopu kojeg se nalazi i 19 komunalnih akcija o kojima su na …

Pazi(n) proračun! – Aktivno do aktivnih građana

Da je Grad Pazin za uključivanje građana u izradu proračuna za 2015. opravdano nagrađen kao primjer najbolje prakse uključivanja javnosti u odlučivanje u Hrvatskoj dodatno se pokazalo i na sektorskim raspravama u kojima su Pazinke i Pazinci iz različitih ustanova, …

Što mislite o Planu upravljanja imovinom RH?

Državni ured za upravljanje državnom imovinom otvorio je internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu koje će trajati do 20. listopada 2014. godine do 10:00 sati. Prijedlogom Plana upravljanja …

Pazi(n) proračun! – participativno budžetiranje u praksi

Nagrada Gradu Pazinu za uključivanje građana u izradu proračuna za 2015. kao primjeru najbolje prakse uključivanja javnosti u odlučivanje u Hrvatskoj dodatan je zamah razvoju participativnog budžetiranja, koje se u Hrvatskoj nalazi na samom početku. No, upravo praksa Pazina već …

Strateški o strateškim investicijama – ili ne?

Povodom Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Ministarstvo gospodarstva je otvorilo javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koje će trajati do 22. listopada 2014. Ministarstvo gospodarstva poziva predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje prijedloge …

Što je građanima Kodeks fiskalne transparentnosti?

Fiskalna transparentnost je jedan od glavnih preduvjeta uspješnog upravljanja državnim financijama i važno je osigurati da vlade, zastupnici, građani i tržišta dobiju potpunu sliku stanja javnih financija, uključujući točna i sveobuhvatna fiskalna predviđanja i ključne fiskalne rizike – podsjeća Institut …

Pazi(n) proračun! – Kreću sektorske rasprave!

Uključivanje građana u donošenje proračuna Grada Pazina za 2015. godinu ulazi u novu fazu. Nakon održanih rujanskih javnih rasprava o komunalnim akcijama po mjesnim odborima, u listopadu su na redu sektorske rasprave kojima je cilj okupiti zainteresiranu i stručnu javnost. …

Pazi(n) proračun – najbolji primjer prakse uključivanja javnosti

Uključivanje građana u izradu proračuna Grada Pazina za 2015. godinu primjer je najbolje prakse uključivanja javnosti u odlučivanje u Hrvatskoj, odlučili su predstavnici Zelene Istre, Zelene akcije, Eko Pana i ZEO Nobilisa unutar «Dijaloga s civilnim društvom do boljeg okoliša». …

Kakvu javnu upravu želite?

Ministarstvo uprave otvorilo je internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Prijedlog strategije razvoja javne uprave 2014. – 2020., a svoje primjedbe i komentare možete do 31. listopada 2014. dostaviti putem obrasca na adresu: savjetovanje@uprava.hr. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi …

Bez predrasuda zaviri u film Vrapčića!

U cilju informiranja i osvještavanja lokalne zajednice i šire javnosti kreirana je inkluzivna predstava o događajima iz života psihički oboljelih osoba u kojoj glume i članovi Udruge za unaprjeđenje duševnog zdravlja „Vrapčići“, a u njihovoj organizaciji premijera predstave redatelja Mateja …

Pazi(n) proračun! – Kreću javne rasprave!

Pred građanima i građankama Pazina bogat je rujan prepun javnih rasprava oko najpotrebnijih komunalnih akcija za financiranje iz proračuna Grada Pazina u 2015. godini. Prva javna rasprava bit će održana u utorak 16. rujna za područje Mjesnog odbora Stari Pazin, …