Tko čini Gong?

Vijeće

Tko čini Gong? 1
Berto Šalaj
Predsjednik Vijeća
Redoviti profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Izvodi nastavu na kolegijima Demokracija i civilno društvo i Politička socijalizacija i političko obrazovanje. Njegovi znanstveni i istraživački interesi usmjereni su prema pitanjima demokracije, populizma, političke kulture, socijalnog kapitala, civilnog društva i političkog obrazovanja. Objavio je, samostalno ili kao koautor, četiri znanstvene knjige, sedamnaest članaka u znanstvenim časopisima te pedesetak ostalih znanstvenih i stručnih radova. Član je Hrvatskog politološkog društva te sudjeluje u provođenju brojnih znanstvenih i stručnih projekata koje realiziraju nevladine organizacije u Hrvatskoj.

Tko čini Gong? 2
Lejla Šehić Relić
Zamjenica predsjednika Vijeća
Jedna je od osnivačica i izvršna direktorica organizacije za društveni razvoj DKolektiv, predsjednica izvršnog odbora Hrvatskog centra za razvoj volonterstva i predsjednica Europskog volonterskog centra.

Lejla Šehić Relić, rođena 1971. godine, struč. spec. javne uprave, aktivna je u kreiranju javnih politika za razvoj i afirmaciju civilnoga društva i volonterstva. U razdoblju 2012.-2014. predsjednica Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva. Koautorica više publikacija u području volonterstva, razvoja zajednice, upravljanja sukobom i integracije izbjeglica i migranata. Područja stručnosti vezana su uz demokratizaciju, volonterstvo i civilno društvo, EU fondove, organizacijski razvoj i osiguranje kvalitete za neprofitne organizacije. Dobitnica Nagrade za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava „Krunoslav Sukić“ 2020.

Tko čini Gong? 3
Nenad Zakošek
Redoviti profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Nenad Zakošek profesor je politologije na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, od 2008. godine u zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju. U razdoblju 2010.-2014. obnašao je dužnost dekana Fakulteta. U fokusu njegovih istraživanja su komparativna analiza izbora i stranaka u Hrvatskoj i Europi kao i politička transformacija poredaka u postkomunističkim zemljama. Bio je voditelj hrvatskih znanstvenih projekata koji su se bavili izborima i političkim ponašanjem birača.
U razdoblju od 2011. do 2015. bio je vanjski član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora. Od 1996.do 2022. surađivao je sa Zakladom Friedrich Ebert u Hrvatskoj. U dva je navrata bio član Vijeća Gonga: 2008-2012. kao zamjenik predsjednice Vijeća te 2015.-2018. kao predsjednik Vijeća.

Tko čini Gong? 4
Kosta Bovan
Izvanredni profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Magistrirao je psihologiju 2010. godine, a 2016. na Fakultetu političkih znanosti stekao zvanje doktora znanosti politologije. Predavao je i predaje kolegije iz statistike, metodologije, akademskog pisanja, socijalne psihologije i političkog ponašanja. Najšire područje interesa jest političko ponašanje i mišljenje, u okviru kojeg proučava izborno ponašanje, demokratsku kulturu, vrijednosti i stavove građana itd. O navedenim temama objavio je niz znanstvenih članaka. Član je Hrvatskog politološkog društva i Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo. Sudjelovao je u nizu nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata.

Tko čini Gong? 5
Vedran Đulabić
Izvanredni profesor na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu na poslijediplomskom studiju upravno-političkih znanosti. Sudjeluje u izvođenju nastave na pravnom studiju i studiju socijalnog rada, te na stručnom preddiplomskom i specijalističkom studiju javne uprave i stručnom poreznom studiju na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Sudjeluje u nastavi doktorskom studiju Javno pravo i javna uprava Pravnog fakulteta u Zagrebu i na specijalističkom poslijediplomskim studijima Javna uprava i Upravljanje gradom koji se izvode u okviru Centra za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu, te preddiplomskom studiju Vojno vođenje i upravljanje. U okviru Erasmus programa za nastavno osoblje boravio je na Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW (Koeln, Njemačka). Koautor je nekoliko udžbenika i knjiga, a 2007. je objavio samostalnu knjigu Regionalizam i regionalna politika. Od listopada 2005. izvršni je urednik znanstveno-stručnog časopisa za teoriju i praksu javne uprave Hrvatska javna uprava iz Zagreba, a od siječnja 2011. kad časopis unapređuje koncepciju i mijenja ime postaje pomoćnik glavnog urednika časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava. Od listopada 2008. glavni urednik biblioteke Priručnici za stručno usavršavanje koja izlazi u okviru Instituta za javnu upravu iz Zagreba. U navedenoj biblioteci uredio je i priredio za tisak desetak priručnika jednog ili više autora. Sudjelovao je u pregovaračkom timu Republike Hrvatske i EU u okviru poglavlja 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.

Tko čini Gong? 6
Sunčana Roksandić
Izvanredna profesorica na Katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Doktorirala je na Max Planck Institutu u Freiburgu na temu procesuiranja teških gospodarskih kaznenih djela na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou Dobitnica je stipendije za postdoktorsko istraživanje od strane Zaklade Marija i Mirjan Damaška (2019/2020), dobitnica je počasnog doktorata East European University u Tibilisi, Gruzija za njezino istraživanje i djelovanje vezano uz "the responsibility of transnational corporations and other business enterprises for breaches of human rights" 2019 godine. Članica je UNODC Akademske inicijative te je regionalni ekspert Global Intitative za primjenu i implementaciju anti-corruption pledges za zapadni Balkan. Voditeljica je hrvatske jedinice UNESCO Chair Unit iz bioetike pri Pravnom fakultetu u Zagrebu. Voditeljica je Jean Monnet projekta naprednog seminara u EU kaznenom pravu i politici (2016-2019) te suosnivačica i kodirektorica istoimenog tečaja koji se svake godine održava u Interuniverzitetskom Centru u Dubrovniku. Članica je Upravnog odbora EU COST Action: CA18228 - Global Atrocity Justice Constellations (2019-2024). Članica je Komisije za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije ICC –Hrvatske (International Chamber of Commerce- Hrvatska) od 2019. godine. Godine 2015. pozvana je kao sudionica u USA International Visitor Leadership (IVLP) programu „Women countering violent extemism“. Bila je gostujući profesor na više stranih sveučilišta te je autorica niza znanstvenih i stručnih članaka u području gospodarskog kaznenog prava i korupcije, te osnaživanja gospodarskih, zdravstvenih i kulturnih prava kroz mehanizme kaznenog prava na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Tko čini Gong? 7
Dario Čepo
Izvanredni profesor na Katedri za Sociologiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Diplomirao je na FPZG-u 2004., a doktorirao na istom fakultetu 2010., na doktorskom studiju Komparativna politika, na temu reforme institucionalne strukture Europske unije. Od 2005. do 2013. radio je u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, gdje je pisao i uređivao članke iz područja političke znanosti, suvremene politike, ekonomije i filozofije u Hrvatskoj općoj enciklopediji, Ekonomskom leksikonu i Filozofskom leksikonu. Od 2013. radi na Katedri za sociologiju Pravnog fakulteta u Zagrebu, prvo kao viši asistent, a od 2016. kao docent. Drži nastavu na kolegijima Sociologija, Introduction to Sociology i Osnove politologije na pravnom studiju i studiju javne uprave. Znanstveni i istraživački interesi su mu Europska unija, parlamenti, konzervativni društveni pokreti i funkcioniranje demokracije. Član je Hrvatskog politološkog društva i Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo. U Centru Tripalo predvodi (2018–2020) Jean Monnet projekt „Transfer europskih vrijednosti u novim državama članicama: pet godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji“. Autor je niza znanstvenih i stručnih članaka, monografije Političke institucije Europske unije te udžbenika Uvod u političku znanosti (suautor Slaven Ravlić).

Dario Špelić
Tko čini Gong? 8
Martina Horvat
Martina Horvat dugogodišnja je članica Gonga angažirana oko građanskog odgoja i obrazovanja

Martina Horvat diplomirala je 2004. godine na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te stekla stručni naziv prof. soc. pedagoginje.
Trenutno pohađa Doktorski studij socijalne politike na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Primarno se bavim radom s mladima, psiho-socijalnom podrškom i socijalnim uključivanjem te provedbom programa neformalnog obrazovanja s mladima, ali i stručnjakinjama i stručnjacima iz područja obrazovanja, socijalne skrbi i civilnog društva. Vrlo je agažirana i u području građanskog i medijskog obrazovanja.

Bila je zaposlena u različitim sustavima, od ministarstva, preko osnovne škole do centra za socijalnu skrb. Međutim, najveći dio profesionalnog angažmana provela je u civilnom sektoru, od čega značajan dio vremena i u Gongu na obrazovnim programima. Uz to, kontinuirano je angažirana u različitim organizacijama civilnog društva koje se bave mladima i obrazovanjem, od Mreže mladih Hrvatske do Ambidekster kluba u kojem je od 2021. godine i zaposlena.

Nadzorni odbor

Natalia Mirković
Predsjednica
Pravnica s iskustvom u pravu na pristup informacijama, biračkom pravu, s posebnim fokusom na pravo glasa za osobe sa intelektualnim poteškoćama, unaprjeđenju izbornog zakonodavstva.

Kao članica Gongovog pravnog tima bavila se participativnim budžetiranjem, istraživanjem korupcije i zagovaranjem transparentnosti javnih institucija i medija. Od 2015. godine radi u Erste&Steiermärkische Bank d.d., u kontrolnoj funkciji, prvo na poslovima sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, a potom na poslovima praćenja rizika usklađenosti.

Tko čini Gong? 9
Daniela Jovanova Ivanković
Potpredsjednica Nadzornog odbora
U Zelenoj akciji je zaposlena od 2002. godine gdje radi kao izvršna direktorica.

Daniela Jovanova Ivanković diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Skoplju, a tijekom studija radila je u Ekološkom pokretu Makedonije-FoE Macedonia. Bila je i članica Upravnog odbora Ekološkog pokreta Makedonije te dugoročna volonterka u Volonterskom Centru Zagreb (VCZ) kao voditeljica ureda. U Zelenoj akciji je zaposlena od 2002. godine gdje radi kao izvršna direktorica. Članica je Upravnog odbora organizacije Zeleni Klik, a dva mandata bila je članica Vijeća makedonske nacionalne manjine za Grad Zagreb. Također je bila i članica lokalnog Savjetodavnog odbora TACSO-a, Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva, Upravnog odbora VCZ-a i Nadzornog odbora Operativnog programa - Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013.

Lidija Đukes

Izvršni odbor

Tko čini Gong? 10
Oriana Ivković Novokmet
Izvršna direktorica
Voditeljica programa političkih institucija i procesa.

Oriana Ivković Novokmet izvršna je direktorica Gonga koja koordinira, osmišljava i provodi aktivnosti iz područja antikorupcije, izbora i digitalnog društva.
Njezino područje interesa su borba protiv korupcije, dobro upravljanje i javne politike.
Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Godinama je radila kao novinarka i urednica u nekoliko medija. Prije nego je postala članica Gongovog tima, bila je angažirana kao istraživačka novinarka na tportalu i Index.hr-u. Zajedno s kolegom Ilkom Ćimićem, dobitnica je dviju novinarskih nagrada HND-a 2019. godine, za istraživačko i internetsko novinarstvo.

Tko čini Gong? 11
Svjetlana Knežević
Zamjenica izvršne direktorice
Voditeljica komunikacija u Gongu.

Svjetlana Knežević je završila studij novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Radno iskustvo stekla je radeći za komercijalne, ali i neprofitne medije, instituciju za rodnu ravnopravnost te organizacije civilnog društva. Tijekom posljednjih deset godina aktivno je uključena u rad i djelovanje nekolicine ljudskopravaških inicijativa. Aktivizam ju je naučio svemu.

Tko čini Gong? 12
Dražen Hoffmann
Koordinator edukacijskih aktivnosti u Gongu.

Dražen Hoffmann radi na razvoju i provedbi edukacijskih aktivnosti za nastavnike, mlade i druge ciljne skupine u područjima političke i medijske pismenosti, te na unapređivanju provedbe Građanskog odgoja i obrazovanja u formalnom obrazovnom sustavu. Hoffmann je završio preddiplomski studij lingvistike i sociologije na Filozofskom fakultetu te preddiplomski i diplomski studij politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od 2012. pohađa doktorski studij komparativne politike. Osim u Istraživačkom centru GONG-a, istraživačko iskustvo stječe kao suradnik Centra za istraživanje etničnosti, migracija i državljanstva pri Fakultetu političkih znanosti, gdje se bavi temama iz područja socijalne politike.

Radnice

Tko čini Gong? 13
Oriana Ivković Novokmet
Izvršna direktorica
Stručnjakinja za antikorupciju, demokratizaciju i transparentnost javne vlasti

Oriana Ivković Novokmet izvršna je direktorica Gonga koja koordinira, osmišljava i provodi aktivnosti iz područja antikorupcije, izbora i digitalnog društva.
Njezino područje interesa su borba protiv korupcije, dobro upravljanje i javne politike.

Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Godinama je radila kao novinarka i urednica u nekoliko medija. Prije nego je postala članica Gongovog tima, bila je angažirana kao istraživačka novinarka na tportalu i Index.hr-u. Zajedno s kolegom Ilkom Ćimićem, dobitnica je dviju novinarskih nagrada HND-a 2019. godine, za istraživačko i internetsko novinarstvo.

Tko čini Gong? 14
Dražen Hofmann
Programski koordinator edukacijskih aktivnosti u Gongu

Dražen Hoffmann radi na razvoju i provedbi edukacijskih aktivnosti za nastavnike, mlade i druge ciljne skupine u područjima političke i medijske pismenosti, te na unapređivanju provedbe Građanskog odgoja i obrazovanja u formalnom obrazovnom sustavu. Hoffmann je završio preddiplomski studij lingvistike i sociologije na Filozofskom fakultetu te preddiplomski i diplomski studij politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od 2012. pohađa doktorski studij komparativne politike. Osim u Istraživačkom centru GONG-a, istraživačko iskustvo stječe kao suradnik Centra za istraživanje etničnosti, migracija i državljanstva pri Fakultetu političkih znanosti, gdje se bavi temama iz područja socijalne politike.

Tko čini Gong? 15
Svjetlana Knežević
Zamjenica izvršne direktorice
Koordinatorica komunikacija i viša projektna koordinatorica

Svjetlana Knežević je završila MA studij novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Radno iskustvo stekla je radeći za komercijalne, ali i neprofitne medije, instituciju za rodnu ravnopravnost te organizacije civilnog društva. Tijekom posljednjih deset godina aktivno je uključena u rad i djelovanje nekolicine ljudskopravaških inicijativa. Aktivizam ju je naučio svemu. Možete je kontaktirati na svjetlana.knezevic@gong.hr.

Tko čini Gong? 16
Josipa Dika
Antikorupcijska i izborna stručnjakinja, viša projektna koordinatoririca

Josipa Dika diplomirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od početka studija aktivno je uključena u volonterski rad s društveno osjetljivim i ekonomski depriviranim skupinama. Prije dolaska u Gong, uz aktivistički angažman u Centru za mirovne studije i Inicijativi dobrodošli, bavila se temama migracija i ljudskih prava kao dio istraživačkog tima Centra za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija na Fakultetu političkih znanosti.

Tko čini Gong? 17
Lucija Dumančić Jovanović
Koordinatorica za razvoj i provedbu Gongovih aktivnosti namijenjenih razvoju građanske pismenosti

Lucija radi na razvoju i provedbi Gongovih edukacijskih aktivnosti za nastavnice_ke, učitelje_ice i mlade u područjima političke, medijske i EU pismenosti.
Razdoblje pandemije učinilo je od Lucije - mrziteljice online događanja - mahericu u prilagodbi Gongovih edukativnih aktivnosti online kanalima, ali i dalje više voli susrete uživo. Diplomirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti i Sociologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Tko čini Gong? 18
Sanja Pavić
Pravnica i projektna koordinatorica

Sanja Pavić je diplomirala pravo na Pravnom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prije dolaska u Gong, radila je na području azila i migracija, s naglaskom na neregularne migracije i pravnu zaštitu djece bez pratnje, te na pružanju besplatne pravne pomoći. U Gongu radi na projektima i aktivnostima fokusiranim na antikorupciju, transparentnost rada tijela javne vlasti i dobre vladavine. Opušta je pisanje kratkih priča i poezije te Krav maga.

Tko čini Gong? 19
Nikola Buković
Koordinator za namicanje sredstava i suradnik za razvoj programa

Nikola je diplomirao i doktorirao politologiju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Prije Gonga Nikola je radio u konzultantskoj firmi MAP Savjetovanja, specijaliziranoj u području društvenog razvoja, s naročitim naglaskom na evaluaciju projekta i programsko-strateških dokumenata. Profesionalno i aktivistički se razvio u Mreži mladih Hrvatske, gdje je u preko 10 godina svog angažmana prošao kompletan put od volontera do koordnatora organizacije (glavnog tajnika). Nikola se u Gongu bavi razvojem i provedbom strategije namicanja sredstava, pripremom konkretnih projektnih prijava te podrškom razvoju programa uključivanjem u zagovaračke, analitičke te obrazovne aktivnosti.

Tko čini Gong? 20
Sara Maksimović
Projektna koordinatorica

Sara Maksimović završila je preddiplomski studij likovne kulture na Umjetničkoj akademiji u Osijeku i diplomirala rodne studije na Central European Universityju u Budimpešti. Iskustvo u civilnom društvu stekla je pripremajući i provodeći projekte te prateći javne politike u području zaštite ljudskih prava. Dodatno se usavršavala za upravljanje projektima, a stečena znanja nastavlja primjenjivati kao koordinatorica u Gongu. U slobodno vrijeme voli ilustrirati i baviti se ostalim kreativnim aktivnostima.

Tko čini Gong? 21
Sergej Županić
Projektni koordinator

Dijelom Gonga postao je nakon nešto manje od dva desetljeća novinarskog praćenja rada sudova, domaće i strane politike, kulture i istraživačkog novinarstva za niz mainstream i neprofitnih medija uglavnom iz Hrvatske. Kao mladi novinar bio je dobitnik nagrade Europske komisije "Young Journalist Award", HND mu je koju godinu poslije u dva navrata dodijelio "Velebitsku degeniju", te ga je jednom proglasio istraživačkim novinarom godine. Unatoč svemu tome, on još uvijek inzistira da sve što je u životu naučio je - odabrao Đelo Hadžiselimović.

Tko čini Gong? 22
Matej Mikašinović-Komšo
Projektni koordinator

Matej Mikašinović-Komšo je diplomirani politolog te polaznik poslijediplomskog doktorskog studija politologije na Sveučilišta u Zagrebu. Od početka studiranja se posvetio istraživanju i pisanju, u svrhu praktične primjene stečenog znanja. Svoje četverogodišnje znanstveno-istraživačko iskustvo je stekao sudjelovanjem u istraživačkim projektima (poput Disobedient Democracy i MEDIADELCOM) te redovitim objavljivanjem istraživačkih radova u znanstvenim časopisima. Interesne teme su mu digitalna demokracija, politička komunikacija, politička participacija, digitalni aktivizam te metode organiziranja i provođenja digitalnog djelovanja politički ekstremističkih skupina. U Gongu se bavi držanjem edukacija i provođenjem aktivnosti vezanim za dezinformacije, medijsku pismenost, digitalnu sigurnost te digitalnih alate u službi građana i građanki. U slobodno vrijeme voli čitati knjige, igrati video-igre, gledati memeove i kuhati.

Tko čini Gong? 23
Jelena Pilipović
Voditeljica financijsko-administrativnog tima Gonga

Jelena Pilipović rođena je u Beogradu 1984. gdje je diplomirala 2003. godine na Visokoj školi za turizam i ima zvanje Ekonomistice za turizam. Od tada je u malim, srednjim i velikim tvrtkama u Srbiji radila na raznim poslovima kao računovotkinja, službenica uprave, pomoćnica voditelja proizvodnje, itd. Stekla je veliko iskustvo u administrativnim, financijskim, poslovnim i upravljačkim područjima. Jelena se pridružila ERA-i i njezinoj prvoj nevladinoj organizaciji u lipnju 2016., gdje je provela praktično svoje administrativno i financijsko iskustvo i značajno doprinijela različitim projektima koji se odnose na LGBTI prava. Svojim vještinama i ambicijama u Gongu doprinosi unapređenju solidarnosti i uključenosti u društvo te poštivanju različitosti u Hrvatskoj.

Tko čini Gong? 24
Ana Bljajić
Stručna suradnica u Financijsko-administrativnom timu

Ana Bljajić prvostupnica je ekonomije, školovala se na Veleučilištu Baltazar, smjer Menadžemnt uredskog poslovanja. Financijsko-administrativnom timu pridružila se na poziciji pomoćne suradnice na aktivnostima.

chevron-rightarrow-right