Tko čini Gong?

Vijeće

Berto Šalaj
Predsjednik Vijeća
Berto Šalaj redoviti je profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Izvodi nastavu na kolegijima Demokracija i civilno društvo i Politička socijalizacija i političko obrazovanje. Njegovi znanstveni i istraživački interesi usmjereni su prema pitanjima demokracije, populizma, političke kulture, socijalnog kapitala, civilnog društva i političkog obrazovanja. Objavio je, samostalno ili kao koautor, četiri znanstvene knjige, sedamnaest članaka u znanstvenim časopisima te pedesetak ostalih znanstvenih i stručnih radova. Član je Hrvatskog politološkog društva te sudjeluje u provođenju brojnih znanstvenih i stručnih projekata koje realiziraju nevladine organizacije u Hrvatskoj.

Nenad Zakošek
Nenad Zakošek, profesor politologije na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Nenad Zakošek profesor je politologije na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, od 2008. godine u zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju. U razdoblju 2010.-2014. obnašao je dužnost dekana Fakulteta. U fokusu njegovih istraživanja su komparativna analiza izbora i stranaka u Hrvatskoj i Europi kao i politička transformacija poredaka u postkomunističkim zemljama. Bio je voditelj hrvatskih znanstvenih projekata koji su se bavili izborima i političkim ponašanjem birača.
U razdoblju od 2011. do 2015. bio je vanjski član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora. Od 1996.do 2022. surađivao je sa Zakladom Friedrich Ebert u Hrvatskoj. U dva je navrata bio član Vijeća Gonga: 2008-2012. kao zamjenik predsjednice Vijeća te 2015.-2018. kao predsjednik Vijeća.

Kosta Bovan
Kosta Bovan docent je na Fakultetu političkih znanosti.

Magistrirao je psihologiju 2010. godine, a 2016. na Fakultetu političkih znanosti stekao zvanje doktora znanosti politologije. Predavao je i predaje kolegije iz statistike, metodologije, akademskog pisanja, socijalne psihologije i političkog ponašanja. Najšire područje interesa jest političko ponašanje i mišljenje, u okviru kojeg proučava izborno ponašanje, demokratsku kulturu, vrijednosti i stavove građana itd. O navedenim temama objavio je niz znanstvenih članaka. Član je Hrvatskog politološkog društva i Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo. Sudjelovao je u nizu nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata.

Lejla Šehić Relić
Jedna je od osnivačica i izvršna direktorica organizacije za društveni razvoj DKolektiv, predsjednica izvršnog odbora Hrvatskog centra za razvoj volonterstva i predsjednica Europskog volonterskog centra.

Lejla Šehić Relić, rođena 1971. godine, struč. spec. javne uprave, aktivna je u kreiranju javnih politika za razvoj i afirmaciju civilnoga društva i volonterstva. U razdoblju 2012.-2014. predsjednica Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva. Koautorica više publikacija u području volonterstva, razvoja zajednice, upravljanja sukobom i integracije izbjeglica i migranata. Područja stručnosti vezana su uz demokratizaciju, volonterstvo i civilno društvo, EU fondove, organizacijski razvoj i osiguranje kvalitete za neprofitne organizacije. Dobitnica Nagrade za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava „Krunoslav Sukić“ 2020.

Vedran Đulabić
Izvanredni profesor na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu.

Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu na poslijediplomskom studiju upravno-političkih znanosti. Sudjeluje u izvođenju nastave na pravnom studiju i studiju socijalnog rada, te na stručnom preddiplomskom i specijalističkom studiju javne uprave i stručnom poreznom studiju na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Sudjeluje u nastavi doktorskom studiju Javno pravo i javna uprava Pravnog fakulteta u Zagrebu i na specijalističkom poslijediplomskim studijima Javna uprava i Upravljanje gradom koji se izvode u okviru Centra za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu, te preddiplomskom studiju Vojno vođenje i upravljanje. U okviru Erasmus programa za nastavno osoblje boravio je na Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW (Koeln, Njemačka). Koautor je nekoliko udžbenika i knjiga, a 2007. je objavio samostalnu knjigu Regionalizam i regionalna politika. Od listopada 2005. izvršni je urednik znanstveno-stručnog časopisa za teoriju i praksu javne uprave Hrvatska javna uprava iz Zagreba, a od siječnja 2011. kad časopis unapređuje koncepciju i mijenja ime postaje pomoćnik glavnog urednika časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava. Od listopada 2008. glavni urednik biblioteke Priručnici za stručno usavršavanje koja izlazi u okviru Instituta za javnu upravu iz Zagreba. U navedenoj biblioteci uredio je i priredio za tisak desetak priručnika jednog ili više autora. Sudjelovao je u pregovaračkom timu Republike Hrvatske i EU u okviru poglavlja 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.

Sunčana Roksandić
Sunčana Roksandić docentica je na Pravnom fakultetu, na Katedri za kazneno pravo.

Doktorirala je na Max Planck Institutu u Freiburgu na temu procesuiranja teških gospodarskih kaznenih djela na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou Dobitnica je stipendije za postdoktorsko istraživanje od strane Zaklade Marija i Mirjan Damaška (2019/2020), dobitnica je počasnog doktorata East European University u Tibilisi, Gruzija za njezino istraživanje i djelovanje vezano uz "the responsibility of transnational corporations and other business enterprises for breaches of human rights" 2019 godine. Članica je UNODC Akademske inicijative te je regionalni ekspert Global Intitative za primjenu i implementaciju anti-corruption pledges za zapadni Balkan. Voditeljica je hrvatske jedinice UNESCO Chair Unit iz bioetike pri Pravnom fakultetu u Zagrebu. Voditeljica je Jean Monnet projekta naprednog seminara u EU kaznenom pravu i politici (2016-2019) te suosnivačica i kodirektorica istoimenog tečaja koji se svake godine održava u Interuniverzitetskom Centru u Dubrovniku. Članica je Upravnog odbora EU COST Action: CA18228 - Global Atrocity Justice Constellations (2019-2024). Članica je Komisije za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije ICC –Hrvatske (International Chamber of Commerce- Hrvatska) od 2019. godine. Godine 2015. pozvana je kao sudionica u USA International Visitor Leadership (IVLP) programu „Women countering violent extemism“. Bila je gostujući profesor na više stranih sveučilišta te je autorica niza znanstvenih i stručnih članaka u području gospodarskog kaznenog prava i korupcije, te osnaživanja gospodarskih, zdravstvenih i kulturnih prava kroz mehanizme kaznenog prava na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Dario Čepo
Dario Čepo docent je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, na Katedri za sociologiju.

Diplomirao je na FPZG-u 2004., a doktorirao na istom fakultetu 2010., na doktorskom studiju Komparativna politika, na temu reforme institucionalne strukture Europske unije. Od 2005. do 2013. radio je u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, gdje je pisao i uređivao članke iz područja političke znanosti, suvremene politike, ekonomije i filozofije u Hrvatskoj općoj enciklopediji, Ekonomskom leksikonu i Filozofskom leksikonu. Od 2013. radi na Katedri za sociologiju Pravnog fakulteta u Zagrebu, prvo kao viši asistent, a od 2016. kao docent. Drži nastavu na kolegijima Sociologija, Introduction to Sociology i Osnove politologije na pravnom studiju i studiju javne uprave. Znanstveni i istraživački interesi su mu Europska unija, parlamenti, konzervativni društveni pokreti i funkcioniranje demokracije. Član je Hrvatskog politološkog društva i Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo. U Centru Tripalo predvodi (2018–2020) Jean Monnet projekt „Transfer europskih vrijednosti u novim državama članicama: pet godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji“. Autor je niza znanstvenih i stručnih članaka, monografije Političke institucije Europske unije te udžbenika Uvod u političku znanosti (suautor Slaven Ravlić).

Dario Špelić

Nadzorni odbor

Natalia Mirković
Predsjednica
Pravnica s iskustvom u pravu na pristup informacijama, biračkom pravu, s posebnim fokusom na pravo glasa za osobe sa intelektualnim poteškoćama, unaprjeđenju izbornog zakonodavstva.

Kao članica Gongovog pravnog tima bavila se participativnim budžetiranjem, istraživanjem korupcije i zagovaranjem transparentnosti javnih institucija i medija. Od 2015. godine radi u Erste&Steiermärkische Bank d.d., u kontrolnoj funkciji, prvo na poslovima sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, a potom na poslovima praćenja rizika usklađenosti.

Daniela Jovanova Ivanković
Potpredsjednica Nadzornog odbora
U Zelenoj akciji je zaposlena od 2002. godine gdje radi kao izvršna direktorica.

Daniela Jovanova Ivanković diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Skoplju, a tijekom studija radila je u Ekološkom pokretu Makedonije-FoE Macedonia. Bila je i članica Upravnog odbora Ekološkog pokreta Makedonije te dugoročna volonterka u Volonterskom Centru Zagreb (VCZ) kao voditeljica ureda. U Zelenoj akciji je zaposlena od 2002. godine gdje radi kao izvršna direktorica. Članica je Upravnog odbora organizacije Zeleni Klik, a dva mandata bila je članica Vijeća makedonske nacionalne manjine za Grad Zagreb. Također je bila i članica lokalnog Savjetodavnog odbora TACSO-a, Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva, Upravnog odbora VCZ-a i Nadzornog odbora Operativnog programa - Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013.

Lidija Đukes

Izvršni odbor

Oriana Ivković Novokmet
Izvršna direktorica
Njezino područje interesa su borba protiv korupcije, dobro upravljanje i javne politike.

Oriana Ivković Novokmet diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Godinama je radila kao novinarka i urednica u nekoliko medija. Prije nego je postala članica Gongovog tima, bila je angažirana kao istraživačka novinarka na portalu Index.hr.

Svjetlana Knežević
Zamjenica izvršne direktorice
Voditeljica komunikacija u Gongu.

Svjetlana Knežević je završila studij novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Radno iskustvo stekla je radeći za komercijalne, ali i neprofitne medije, instituciju za rodnu ravnopravnost te organizacije civilnog društva. Tijekom posljednjih deset godina aktivno je uključena u rad i djelovanje nekolicine ljudskopravaških inicijativa. Aktivizam ju je naučio svemu.

Dražen Hoffmann
Koordinator edukacijskih aktivnosti u Gongu.

Dražen Hoffmann radi na razvoju i provedbi edukacijskih aktivnosti za nastavnike, mlade i druge ciljne skupine u područjima političke i medijske pismenosti, te na unapređivanju provedbe Građanskog odgoja i obrazovanja u formalnom obrazovnom sustavu. Hoffmann je završio preddiplomski studij lingvistike i sociologije na Filozofskom fakultetu te preddiplomski i diplomski studij politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od 2012. pohađa doktorski studij komparativne politike. Osim u Istraživačkom centru GONG-a, istraživačko iskustvo stječe kao suradnik Centra za istraživanje etničnosti, migracija i državljanstva pri Fakultetu političkih znanosti, gdje se bavi temama iz područja socijalne politike.

Radnice

Oriana Ivković Novokmet
Izvršna direktorica
Stručnjakinja za antikorupciju, demokratizaciju i transparentnost javne vlasti

Oriana Ivković Novokmet diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Godinama je radila kao novinarka i urednica u nekoliko medija. Prije nego je postala članica Gongovog tima, bila je angažirana kao istraživačka novinarka na portalu Index.hr. Njezino područje interesa su borba protiv korupcije, dobro upravljanje i javne politike.

Dražen Hofmann
Koordinator edukacijskih aktivnosti u Gongu

Dražen Hoffmann radi na razvoju i provedbi edukacijskih aktivnosti za nastavnike, mlade i druge ciljne skupine u područjima političke i medijske pismenosti, te na unapređivanju provedbe Građanskog odgoja i obrazovanja u formalnom obrazovnom sustavu. Hoffmann je završio preddiplomski studij lingvistike i sociologije na Filozofskom fakultetu te preddiplomski i diplomski studij politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od 2012. pohađa doktorski studij komparativne politike. Osim u Istraživačkom centru GONG-a, istraživačko iskustvo stječe kao suradnik Centra za istraživanje etničnosti, migracija i državljanstva pri Fakultetu političkih znanosti, gdje se bavi temama iz područja socijalne politike.

Svjetlana Knežević
Zamjenica izvršne direktorice
Voditeljica komunikacija

Svjetlana Knežević je završila MA studij novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Radno iskustvo stekla je radeći za komercijalne, ali i neprofitne medije, instituciju za rodnu ravnopravnost te organizacije civilnog društva. Tijekom posljednjih deset godina aktivno je uključena u rad i djelovanje nekolicine ljudskopravaških inicijativa. Aktivizam ju je naučio svemu. Možete je kontaktirati na svjetlana.knezevic@gong.hr.

Josipa Dika
Antikorupcijska i izborna stručnjakinja

Josipa Dika diplomirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od početka studija aktivno je uključena u volonterski rad s društveno osjetljivim i ekonomski depriviranim skupinama. Prije dolaska u Gong, uz aktivistički angažman u Centru za mirovne studije i Inicijativi dobrodošli, bavila se temama migracija i ljudskih prava kao dio istraživačkog tima Centra za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija na Fakultetu političkih znanosti.

Lucija Dumančić Jovanović
Koordinatorica za razvoj i provedbu Gongovih aktivnosti namijenjenih razvoju građanske pismenosti

Edukacije, treninzi i radionice iz područja političke, medijske i EU pismenosti namijenjene su prije svega nastavnicima_icama, učiteljima_icama, i mladima. Razdoblje pandemije učinilo je od Lucije - mrziteljice online događanja - mahericu u prilagodbi Gongovih edukativnih aktivnosti online kanalima. Diplomirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti i Sociologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Voli nezdravu hranu, ali ove godine radi na tome da usvoji zdravije životne navike.

Sanja Pavić
Pravnica i suradnica na projektima i aktivnostima fokusiranim na antikorupciju, transparentnost rada tijela javne vlasti i dobre vladavine

Sanja Pavić je diplomirala pravo na Pravnom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prije dolaska u Gong, radila je na području azila i migracija, s naglaskom na neregularne migracije i pravnu zaštitu djece bez pratnje, te na pružanju besplatne pravne pomoći. U Gongu radi na projektima i aktivnostima fokusiranim na antikorupciju, transparentnost rada tijela javne vlasti i dobre vladavine.

Damira Brunac
Suradnica za razvoj i provedbu Gongovih aktivnosti namijenjenih razvoju građanske pismenosti

Damira Brunac je zaposlena u udruzi Gong gdje radi na razvoju i provedbi aktivnosti namijenjenih razvoju građanske pismenosti. Zanimanje za područje socijalnih tema i aktivizam, pojavljuje se vrlo rano, tijekom studija socijalnog rada kroz volontiranje i razne edukacije. Interes nalazi u području ženskih prava i LGBTIQ tema, a šest godina unazad našla je mjesto za zajedničku borbu kroz feministički kolektiv čija je aktivna članica. Rođenjem dobila otok na poklon. Divlje uvale i makadami su joj najveća radost. Sjena, životna ljubav.

Blaženka Sečkar
Koordinatorica za namicanje sredstava i voditeljica Gongovih aktivnosti vezanih uz civilno društvo

Blaženka Sečkar ima desetak godina aktivističkog i profesionalnog iskustva u nekoliko organizacija civilnog društva u Hrvatskoj, uključujući Amnesty International Hrvatske i Documentu – Centar za suočavanje s prošlošću, a predavački je angažirana na međunarodno akreditiranoj poslovnoj školi "Zagrebačka škola ekonomije i managementa". Diplomirala je matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, smjer Financijska i poslovna matematika te završava diplomski studij poslovne administracije (MBA). Njezine su aktivnosti usmjerene na međunarodnu suradnju, izgradnju kapaciteta organizacije te financijsko poslovanje udruga, uključujući brojne edukacije iz područja strateškog i operativnog planiranja, komunikacije i vođenja, a od 2014. članica je Savjeta Državnog zavoda za statistiku ispred organizacija civilnog društva.

Nikola Buković
Koordinator za namicanje sredstava i suradnik za razvoj programa

Nikola je diplomirao politologiju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te na istoj instituciji trenutno završava doktorski studij. Prije Gonga Nikola je radio u konzultantskoj firmi MAP Savjetovanja, specijaliziranoj u području društvenog razvoja, s naročitim naglaskom na evaluaciju projekta i programsko-strateških dokumenata. Profesionalno i aktivistički se razvio u Mreži mladih Hrvatske, gdje je u preko 10 godina svog angažmana prošao kompletan put od volontera do koordnatora organizacije (glavnog tajnika). Nikola se u Gongu bavi razvojem i provedbom strategije namicanja sredstava, pripremom konkretnih projektnih prijava te podrškom razvoju programa uključivanjem u zagovaračke, analitičke te obrazovne aktivnosti.

Matej Mikašinović-Komšo
Asistent na projektima

Matej Mikašinović-Komšo je diplomirani politolog sa Sveučilišta u Zagrebu. Od početka studiranja se zainteresirao za istraživanje i pisanje, u svrhu praktične primjene stečenog znanja. Kako bi stekao praktično istraživačko iskustvo, sudjelovao je u istraživačkim projektima (Disobedient Democracy, MEDIADELCOM) te redovito objavljuje istraživačke radove u znanstvenim časopisima. Interesne teme su mu Europska unija, digitalna demokracija, politička participacija, politička komunikacija, digitalna komunikacija i digitalno djelovanje ekstremističkih skupina. U slobodno vrijeme voli čitati knjige, igrati video-igre, gledati memeove i kuhati.

Jelena Pilipović
Voditeljica financijsko-administrativnog tima Gonga

Jelena Pilipović rođena je u Beogradu 1984. gdje je diplomirala 2003. godine na Visokoj školi za turizam i ima zvanje Ekonomistice za turizam. Od tada je u malim, srednjim i velikim tvrtkama u Srbiji radila na raznim poslovima kao računovotkinja, službenica uprave, pomoćnica voditelja proizvodnje, itd. Stekla je veliko iskustvo u administrativnim, financijskim, poslovnim i upravljačkim područjima. Jelena se pridružila ERA-i i njezinoj prvoj nevladinoj organizaciji u lipnju 2016., gdje je provela praktično svoje administrativno i financijsko iskustvo i značajno doprinijela različitim projektima koji se odnose na LGBTI prava. Svojim vještinama i ambicijama u Gongu doprinosi unapređenju solidarnosti i uključenosti u društvo te poštivanju različitosti u Hrvatskoj.

Dajana Nendl
Zadužena za usklađenost zakonske regulative i internih politika Gonga

Dajana Nendl je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je nakon deset godina prakse položila i ispit za ovlaštenog revizora. Dugi je radni staž stjecala i u dioničkom društvu i u privatnom poduzetništvu, a u zadnjih deset godina vodila je računovodstvo i financije u neprofitnom sektoru. Svojim dugogodišnjim iskustvom pripomaže radu financijsko-administrativnog tima Gonga.

Ana Bljajić
Stručna suradnica u Financijsko-administrativnom timu

Ana Bljajić prvostupnica je ekonomije, školovala se na Veleučilištu Baltazar, smjer Menadžemnt uredskog poslovanja. Financijsko-administrativnom timu pridružila se na poziciji pomoćne suradnice na aktivnostima.

chevron-rightarrow-right