Pazi(n) proračun! - participativno budžetiranje u praksi

08. listopada 2014.

Nagrada Gradu Pazinu za uključivanje građana u izradu proračuna za 2015. kao primjeru najbolje prakse uključivanja javnosti u odlučivanje u Hrvatskoj dodatan je zamah razvoju participativnog budžetiranja, koje se u Hrvatskoj nalazi na samom početku. No, upravo praksa Pazina već sada pokazuje odličan uspjeh ove ideje kako kod gradskih vlasti, tako još i više kod građana, koji zahvaljujući projektu „Pazi(n) proračun!“ doista mogu sudjelovati u odlučivanju o tome što će i kako biti financirano novcem iz njihova lokalnog budžeta. Ili kako bi to neki rekli: građani doista mogu imati „kontrolicu“ nad trošenjem gradskog novca.

Educiranjem građana o proračunu te pravima i obvezama svih sudionika proračunskog procesa, podiže se politička kultura i jača njihovo povjerenje u jedinice lokalne samouprave, ali i poboljšava komunikacija između građana i jedinica lokalne samouprave te omogućava pravedniju distribuciju financijskih resursa, društvenu jednakost i ravnopravnost uz naglasak na transparentnost i odgovornost.  Ili najjednostavnije rečeno - poanta je da „da građani shvate da je to njihov proračun, njihov novac“.

Pazi(n) proračun! - participativno budžetiranje u praksi 1
izvor: proracun.pazin.hr

I doista se može reći da su mnogi shvatili, barem takav dojam ostavljaju javne rasprave o najpotrebnijim komunalnim akcijama za financiranje iz proračuna Grada Pazina u 2015. održane u rujnu po mjesnim odborima Pazina, nakon kojih su ovih dana započele i sektorske rasprave kojima je cilj okupiti zainteresiranu i stručnu javnost i na kojima će Pazinke i Pazinci tijekom listopada moći raspravljati o socijalno-zdravstvenim te javnim potrebama u kulturi svoga Grada, kao i o njegovom gospodarstvu i turizmu te odgoju, obrazovanju i sportu.

Što su odabrali Pazinke i Pazinci?

Uređenje i sanacija dječjeg igrališta te postavljanje rasvjetnih stupova i koševa te zamjena mreža na golovima, nabava inventara za prostoriju mjesnog odbora, nova autobusna čekaonica, pješački prijelaz, oglasna ploča, sanacija i uređenje javne površine, postavljanje klupa ispred zgrade i kontejnera za odvajanje otpada te uređenje boćarskog terena i sanitarnog čvora u staroj školi – sve su to male komunalne akcije ukupne vrijednosti 300.000 kuna koje su građani tijekom javnih rasprava po mjesnim odborima odabrali da ih Grad Pazin uvrsti u proračun i realizira u 2015.

Pazi(n) proračun! - participativno budžetiranje u praksi 2
izvor: proracun.pazin.hr

Podsjetimo, građanke i građani s područja Pazina mogli su tijekom srpnja i kolovoza mailom, poštom ili osobnim dolaskom u Grad predložiti komunalne akcije na području svog mjesnog odbora za koje smatraju da trebaju ući u proračun za 2015. godinu, a s ciljem da na tribinama u rujnu o tim prijedlozima raspravljaju i glasaju uz pomoć s GONG-om te Gradom Pazinom i Društvom Naša djeca Pazin.

Pristigli prijedlozi i zahtjevi razvrstani su na velike akcije koje izlaze iz financijskih, pravnih ili prostornih okvira malih komunalnih akcija, na tekuće održavanje komunalne infrastrukture, na nerazvrstane prijedloge za koje Grad nije nadležan te na male komunalne akcije. Svi pristigli zahtjevi predstavljeni su na javnim raspravama kroz fotografiju i pojašnjenje i potom su građani glasali.

A na kraju svake javne rasprave građani su sudjelovali i u anonimnim evaluacijama, u kojima su pozdravili uključivanje građana u odlučivanje oko izrade proračuna te zadovoljno zaključili da «netko ipak - sasluša ljude».

chevron-right