Što želimo?

Društvu u kojem se poštuju ljudska prava i demokratski standardi. Ravnopravno i sigurno društvo u kojem građani i građanke aktivno se i kontinuirano bore za svoja uvjerenja i vrijednosti, bez straha da će biti napadnuti ili da će izgubiti posao. Društvo u kojem su ključne vrijednosti pravda, poštenje, solidarnost, empatija i opće dobro.

Gong teži društvu građana, a ne podanika. Građanki koje će se organizirano i savjesno boriti za opće dobro, protiv partikularnih interesa. Građanki koje će se samoinicijativno organizirati i uključivati u civilno društvo i zalagati se za unaprijeđenje društva i demokracije. 

Gong radi na uvođenju i kvalitetnom provođenju građanskog odgoja i obrazovanja u svim školama u Republici Hrvatskoj. Želimo učenike i učenice koji se aktiviraju i volontiraju, koji žele graditi bolji svijet.

Želimo učitelje i učiteljice, nastavnike i nastavnice te druge stručne suradnike i suradnice otvorene za stjecanje novih znanja i vještina iz tematskog područja građanskog odgoja i obrazovanja. 

Želimo da su motivirani stečena znanja i vještine prenijeti svojim učenicima_cama u sklopu redovne nastave i/ili izvannastavnih aktivnosti. Želimo učenike i učenice koji uče, propituju, sudjeluju.  

Želimo osnaženo, glasno i hrabro civilno društvo koje se bori za javni interes. 

Želimo slobodne, nezavisne i kritične medije koji su korektivi društva, a ne tek puki prenositelji priopćenja za javnost.

chevron-right