Pazi(n) proračun - najbolji primjer prakse uključivanja javnosti

02. listopada 2014.

Uključivanje građana u izradu proračuna Grada Pazina za 2015. godinu primjer je najbolje prakse uključivanja javnosti u odlučivanje u Hrvatskoj, odlučili su predstavnici Zelene Istre, Zelene akcije, Eko Pana i ZEO Nobilisa unutar «Dijaloga s civilnim društvom do boljeg okoliša».

"Pazi(n) proračun!" odnio je pobjedu nad Ministarstvom uprave za sudjelovanje javnosti u donošenju Zakona o udrugama) i Društvom za oblikovanje održivog razvoja - DOOR za uključivanje građana u odlučivanje o poboljšanju energetske učinkovitosti radi izrade akcijskog plana energetske učinkovitosti za kućanstva za period 2014.-2016.

Primjeri dobre prakse u Hrvatskoj su rijetki pa njihovo identificiranje i promocija mogu stimulirati i druge za veće napore u uključivanje građana u procese odlučivanja. Stoga je početkom rujna svim jedinicama lokalne i regionalne uprave u Hrvatskoj upućen poziv za prijavu dobrih primjera putem mailing liste Državne škole za javnu upravu, ali i drugim kanalima.

Razina odlučivanja koja se mogla prijaviti bila je lokalna, regionalna ili nacionalna, a predmet odlučivanja propis, strategija, plan, postupak procjene utjecaja na okoliš, odlučivanje o nekoj komunalnoj akciji i drugo, a pristiglo je nekoliko prijava kako organizacija civilnoga društva, tako i institucija te tijela javne uprave:

Ministarstvo uprave
- sudjelovanje javnosti u donošenju Zakona o udrugama

Krapinsko-zagorska županija
- sudjelovanje javnosti u donošenju općeg akta - Odluke o kriterijima  za dodjelu financijskih potpora projektima ili programima udruga na području Karpinsko-zagorske županije

Grad Rijeka 
- sudjelovanje javnosti u odlučivanju o namjeni područja Mlaka u sklopu postupka izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke i sudjelovanje javnosti u odlučivanju o komunalnoj akciji uređenja parkova za šetnju kućnih ljubimaca
- pronalaženja lokacije istrčavališta za pse i uređenja groblja za kućne ljubimce

Grad Pazin
- uključivanje građana u donošenje proračuna Grada Pazina za 2015.

Grad Pleternica 
- sudjelovanje javnosti u izradi Strategije razvoja Grada Pleternice  2014.-2020.

Grad Kraljevica
- sudjelovanje građana u postupku utvrđivanja prioriteta društvenog razvoja u Gradu

Društvo za oblikovanje održivog razvoja - DOOR 
- uključivanje građana u odlučivanje o poboljšanju energetske učinkovitosti radi izrade akcijskog plana energetske učinkovitosti za kućanstva za period 2014.-2016.

Javna ustanova Park prirode Telašćica
sudjelovanje javnosti u izradi Plana upravljanja Parkom prirode Telašćica za 2012.-2022.

Ocjenjivalo se:

- relevantnost odluke koja se donosila
- kvalitetu informiranja javnosti
- obuhvaćenost populacije na koju se odlučivanje odnosilO
- vrijeme uključivanja javnosti u postupak odlučivanja
- vrijeme na raspolaganju za sudjelovanje
- razinu uključivanja prijedloga javnosti u konačnu odluku
- način informiranja javnosti o tijeku i rezultatima savjetovanja
- sudjelovanje javnosti u nadzoru i evaluaciji provedbe usvojenih odluka

Najviše bodova dodijeljeno je Gradu Pazinu za uključivanje građana u izradu proračuna za 2015. godinu - 103. Drugo mjesto zauzelo je Ministarstvo uprave za uključivanje javnosti u izradu Zakona o udrugama s prikupljenih 86 bodova, a treće Društvo za oblikovanje održivog razvoja DOOR za uključivanje građana u odlučivanje o poboljšanju energetske učinkovitosti radi izrade akcijskog plana energetske učinkovitosti za kućanstva za period 2014.-2016. s 83 boda.

Praksa participativnog odlučivanja u Hrvatskoj još je uvijek rijetka i stoga, zaključuje se u priopćenju Zelene Istre, svakako vrijedi pohvaliti one malobrojne koji shvaćaju nužnost i šire društvene vrijednosti odlučivanja na temelju konzultacija s građanima poput povećanja kvalitete samih odluka i podrške njihovoj provedbi, doprinosu boljoj informiranosti građana, jačanju povjerenja u tijela javne uprave, ali i socijalnog kapitala u zajednici.

chevron-right