Uključite se u javnu raspravu o istraživanju nafte u Jadranu!

Javni uvid i javna rasprava oko Strateške studije utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu i nacrta Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu održavaju se od 16. siječnja do 16. veljače.

Koordinira ih i provodi Ministarstvo gospodarstva, a dokumenti su dostupni javnosti na njihovim te internetskim stranicama Agencije za ugljikovodike.

Također, javnosti je za vrijeme trajanja javnog uvida i javne rasprave, u prostorijama Agencije za ugljikovodike, Miramarska cesta 24, 10000 Zagreb, radnim danom od 10 do 15 sati, omogućen javni uvid u Stratešku studiju i Okvirni plan i program.

Leave a Comment!