Pazi(n) proračun! - Kreću sektorske rasprave!

06. listopada 2014.

Uključivanje građana u donošenje proračuna Grada Pazina za 2015. godinu ulazi u novu fazu. Nakon održanih rujanskih javnih rasprava o komunalnim akcijama po mjesnim odborima, u listopadu su na redu sektorske rasprave kojima je cilj okupiti zainteresiranu i stručnu javnost.

Rasprave će biti održavane u dvorani Istra (mala koncertna dvorana) u Spomen domu u 18 sati prema sljedećem rasporedu:

  • Socijalno-zdravstvene potrebe Pazina, četvrtak, 9. listopada 2014.

  • Gospodarstvo i turizam Pazina, ponedjeljak, 13. listopada 2014.

  • Javne potrebe u kulturi Pazina, utorak, 14. listopada 2014.

  • Odgoj, obrazovanje i sport u Pazinu, utorak, 21. listopada 2014.

Rasprave će započeti kraćim uvodnim izlaganjima o projektu i modelu participativne izrade proračuna, o proračunu Grada Pazina te o položaju tematskog sektora unutar proračuna, a potom će se građani i građanke moći uključiti u raspravu koja će završiti ocjenjivanjem prioriteta.

Podsjetimo, Grad Pazin je za uključivanje građana u izradu proračuna za 2015. proglašen primjerom najbolje prakse uključivanja javnosti u odlučivanje u Hrvatskoj, a cijeli će proces poslužiti i kao platforma za razvoj i testiranje inovativnog modela za praktičnu primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, s krajnjim ciljem prijenosa tog modela drugim zainteresiranim jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnoga društva.

chevron-right