Metode rada

Metode rada 1

Unutar svakog programa provode se aktivnosti jednom od tri metode rada čime se osigurava kvaliteta i primjenjivost rezultata aktivnosti programa. Gong istraživa, zagovara i educira, a sinergijom tih metoda postižu se sveobuhvatni i dugoročni rezultati.

Riječ je o cikličkom procesu – prvo se istražuje odabrana tema da bi rezultati istraživanja bili podloga zagovaranju promjena kod donositelja političkih odluka, a naposljetku slijedi edukacija, kako građana, tako i svih onih koji provode promjene.

Istraživanja Gong radi samostalno i u suradnji s vanjskim suradnicima, analizirajući sadržaj i procese unutar javnih politika koje doprinose i/ili podržavaju dobro upravljanje, a sve pod motom „kod nas odokativno postaje provjereno“. Riječ je u prvom redu o antikorupcijskoj politici (uključujući pravo na pristup informacijama), politici zaštite i unaprjeđenja ljudskih prava, reformi javne uprave, te obrazovanju za demokratsko građanstvo.

Zagovaranje je ono po čemu je Gong najprepoznatljiviji – aktivnim sudjelovanjem u procesima savjetovanja sa zainteresiranom javnosti, sudjelovanjem u radnim skupinama, predlaganjem amandmana na prijedloge propisa i informiranjem zainteresiranih iz civilnog društva. 

Educiranje je fokusirano na programe za neformalno cjeloživotno učenje i obrazovanje s fokusom na edukaciju za građansku pismenost usmjerena na pripremu nastavnika i učitelja za građansko obrazovanje mladih.

chevron-right