Što je građanima Kodeks fiskalne transparentnosti?

07. listopada 2014.

Fiskalna transparentnost je jedan od glavnih preduvjeta uspješnog upravljanja državnim financijama i važno je osigurati da vlade, zastupnici, građani i tržišta dobiju potpunu sliku stanja javnih financija, uključujući točna i sveobuhvatna fiskalna predviđanja i ključne fiskalne rizike - podsjeća Institut za javne financije u osvrtu na novi Kodeks fiskalne transparentnosti Međunarodnog monetarnog fonda, kojim se želi osigurati javna dostupnost informacija i povećati odgovornost vlada prema tržištima, zakonodavnim tijelima i građanima.

Prema novom Kodeksu, fiskalna izvješća trebaju sadržavati sveobuhvatan, svrsishodan, pravovremen i pouzdan pregled fiskalnog položaja i rada vlade. Trebaju sadržavati i sveobuhvatan pregled fiskalnih aktivnosti javnoga sektora i njegovih podsektora te prema međunarodnim standardima obuhvatiti sve subjekte uključene u javnu aktivnost. U Kodeksu također stoji kako vlade trebaju objavljivati, analizirati i upravljati rizicima javnih financija i osigurati efikasnu koordinaciju fiskalnog odlučivanja u okviru cijelog javnog sektora.

U Kodeksu se prvi put spominje i građane te je njihovo formalno uključivanje u odlučivanje o proračunu jedan od značajnih noviteta Kodeksa, ističu u Institutu za javne financije, napominjući da bi vlade građanima trebale pružiti i razumljiv sažetak implikacija proračunskih politika.

No, praksa participativnog odlučivanja u Hrvatskoj još je uvijek rijetka, ali ohrabruju slučajevi poput onog u Istri –  upravo je prošloga tjedna  Grad Pazin za uključivanje građana u izradu proračuna za 2015. proglašen primjerom najbolje prakse uključivanja javnosti u odlučivanje u Hrvatskoj.

Podsjetimo, projekt “Pazi(n), proračun!” provodi se u Pazinu tijekom 2014. s ciljem da se u proces donošenja gradskog proračuna za 2015. aktivnije uključe građani i javnost Pazina. Štoviše, taj će proces poslužiti i kao platforma za razvoj i testiranje inovativnog modela za praktičnu primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, s krajnjim ciljem prijenosa tog modela drugim zainteresiranim jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnoga društva.

chevron-right