Pazi(n) proračun! - Kreću javne rasprave!

12. rujna 2014.

Pred građanima i građankama Pazina bogat je rujan prepun javnih rasprava oko najpotrebnijih komunalnih akcija za financiranje iz proračuna Grada Pazina u 2015. godini. Prva javna rasprava bit će održana u utorak 16. rujna za područje Mjesnog odbora Stari Pazin, a potom slijede rasprave i po ostalim mjesnim odborima.

Podsjetimo, projekt “Pazi(n), proračun!” provodi se u Pazinu tijekom 2014. godine s ciljem da se u proces donošenja gradskog proračuna za 2015. godinu aktivnije uključe građani i javnost Pazina. Štoviše, taj će proces poslužiti i kao platforma za razvoj i testiranje inovativnog modela za praktičnu primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, s krajnjim ciljem prijenosa tog modela drugim zainteresiranim jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnoga društva. 

Građanke i građani s područja Pazina mogli su tijekom srpnja e-mailom, poštom ili osobnim dolaskom u Grad Pazin, predložiti komunalne akcije na području svog mjesnog odbora za koje smatraju da trebaju ući u proračun za 2015. godinu, a s ciljem da na tribinama u rujnu o tim prijedlozima raspravljaju i glasaju. 

Do kraja srpnja zaprimljeno je 70-ak različitih prijava, ali ne i sa svih područja mjesnih odbora pa je rok za prijave produljen na kolovoz. Tijekom cijelog razdoblja, građani su  informirani i poticani kroz brošure, radio najave te internetske stranice, kao i kroz osobne kontakte i razgovore s mjesnim odborima. Tijekom kolovoza pristiglo je još 20-ak prijava. 

Sve zaprimljene prijave analizirao je radni tim sačinjen od službenika svih upravnih odjela Grada Pazina. Dio prijava izlazi iz financijskih, pravnih ili prostornih okvira komunalnih akcija, a dio se odnosi na godišnji program tekućeg održavanja komunalne infrastrukture, pa se o njima neće moći glasati u okviru komunalnih akcija. No, o svakoj zaprimljenoj prijavi građani će na javnoj raspravi dobiti povratnu informaciju u uvodnome dijelu. 

Rasprava će se potom fokusirati na onaj dio prijava koji se odnosi na same komunalne akcije. Građanke i građani raspravljat će o prioritetima i potrebama kako bi se na kraju došlo do zaključka koju komunalnu akciju smatraju najpotrebnijom za uvrštenje u proračun 2015. Mjesni odbori Stari Pazin, odnosno Pazin, zbog mnogo većeg broja stanovnika, imat će prilike izabrati dva, odnosno tri prioriteta. 

Popis predloženih komunalnih akcija po mjesnim odborima bit će dostupan i on line na forumu iPazina www.ipazin.net/forum.

Pogledajte raspored održavanja javnih rasprava i sudjelujte!

16.9. utorak u 18:00: STARI PAZIN, prostorija mjesnog odbora na Starom Pazinu (biračko mjesto)

18.9. četvrtak u 18:00: ZABREŽANI, Stara škola - zgrada Mjesnog odbora
18.9. četvrtak u 20:00: HEKI, zgrada Mjesnog odbora

23.9. utorak u 18:00: KAŠĆERGA, Škola
23.9. utorak u 20:00: BERAM, zgrada Mjesnog odbora

24.9. srijeda u 18:00: ZAREČJE I GRDOSELO, zgrada Mjesnog odbora u Zarečju(Društveni dom)
24.9. srijeda u 20:00: LINDAR Stara škola - zgrada Mjesnog odbora

30.9. utorak u 18:00: DRŠĆEVKA I DUBRAVICA, Pazin, Društveni centar “Veli Jože”

1.10. srijeda u 18:00: BURAJ I CENTAR, Pazin, Društveni centar “Veli Jože”

Napomene: 

- s područja tri mjesna odbora: Kršikla, Zamask i Trviž nije pristigla ni jedna prijava pa se zbog nedostatka interesa građana javne rasprave u ta tri mjesna odbora neće održati.

- granice gradskih četvrti Pazina jednake su onima na izborima. 

Nositelj projekta „Pazi(n), proračun!“ čija je ukupna vrijednost je 69.243,45 eura, od čega Europska unija sufinancira 85 posto, je Gong, s partnerima Gradom Pazinom i Društvom “Naša Djeca” Pazin te suradnicima Institutom za javne financije i Udrugom gradova. Projektom se žele osnažiti kapaciteti svih uključenih partnera i drugih lokalnih dionika, a posebice građana, u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini, s ciljem povećanja kvalitete javnih politika i razine dobrog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave kroz mehanizme civilnog dijaloga za održivu participativnu demokraciju.


chevron-right