Usvojen gradski proračun Pazina - kreirali ga i građani

19. prosinca 2014.

Građanke i građani Pazina mogu se pohvaliti da će iduće godine imati proračun u čijem su kreiranju i sami sudjelovali, naime, usvojen je proračun Grada Pazina 2015. u sklopu kojeg se nalazi i 19 komunalnih akcija o kojima su na javnim raspravama odlučivali upravo Pazinke i Pazinci.

Usvojen je gradski proračun Pazina iz kojega će biti financirani u iznosu od 25.000 do 30.000 kuna različite akcije o kojima su glasali sami građani, a u veljači projekt participativnog budžetiranja Pazi(n) proračun bit će predstavljen i ostalim gradovima u Hrvatskoj, koji bi, kao i općine, mogli slijediti ovaj odličan primjer uključivanja građana.

chevron-right