Što je Gong?

Gong je megafon demokracije: ometa korupciju, upozorava na političke ugroze i gradi ravnopravno građanstvo.

Gong je organizacija civilnog društva usmjerena unaprjeđenju demokratskih procesa i institucija te demokratske političke kulture kao i poticanju aktivnog i odgovornog sudjelovanja građana u političkim procesima, osobito procesima donošenja odluka vezanih uz dobro upravljanje javnim i zajedničkim dobrima, zaštitu i promicanje vladavine prava te ljudskih prava i solidarnosti.

Gong provodi istraživanja i analize, obrazuje, informira i javno zagovara.

Gong je utemeljen 1997. godine kao inicijativa "Građani organizirano nadgledaju glasanje", no to je ime promijenio, izmjenama Statuta 2000. godine, u jednostavno GONG. S obzirom na to da je korištenje velikih tiskanih slova godinama izazivalo dojam da se i dalje radi o skraćenici, Gong je na Skupštini krajem 2018. odlučio dalje koristiti samo mala tiskana slova u imenu. GONG je i službeno postao Gong početkom 2019. kada su stupile na snagu izmjene Statuta kojim je promijenjen način pisanja imena organizacije.

Gong se tijekom godina transformirao i proširio svoja područja djelovanja mnogo šire od samih izbora. Isto tako, utjecao je na legislative, unaprjeđivao građanska prava, stvarao dobre prakse, osmišljavao digitalne alate, inovativno i progresivno stvarao put brojnim drugim organizacijama i inicijativama.

Danas je Gong interdisciplinarni istraživački laboratorij i zagovaračka režija za demokratizaciju, dobru vladavinu, građanski odgoj i obrazovanje, nezavisne medije i otporno civilno društvo. Gong predstavlja građanski megafon koji ometaju korupciju i gradi demokratičnije, pravednije i ravnopravnije društvo. Dajemo glas građanima i građankama da se aktivno se i kontinuirano bore za svoja uvjerenja i vrijednosti, umrežavaju i samoorganiziraju kako bi unaprijedili svoje zajednice, bez straha da će biti napadnuti, stigmatizirani ili da će izgubiti posao. Istražujući, educirajući i zagovarajući želimo doprinijeti stvaranju društvenog sustava u kojem su ključne vrijednosti biti pravda, poštenje, solidarnost, empatija i opće dobro.

Gong radi na uvođenju i kvalitetnom provođenju građanskog odgoja i obrazovanja u svim školama u Republici Hrvatskoj. Želimo učenike i učenice koji se aktiviraju i volontiraju, koji žele graditi bolji svijet.

Želimo osnaženo, glasno i prgavo civilno društvo koje se bori za javnost i ne savija leđa pred prijetnjama moćnika. Želimo slobodne, nezavisne i kritične medije koji su korektivi društva, koji istražuju, analiziraju i razotkrivaju nepravde.

VRIJEDNOSTI GONGA:

aktivizam
ljudska prava
transparentnost
otvorenost
ravnopravnost
politička odgovornost / polaganje računa
kritičko mišljenje / propitivanje
participativnost
vjerodostojnost
integritet
antifašizam
zaštita okoliša
sekularizam
uključivost
solidarnost
vladavina prava
humanizam


Statut Gonga

Ovdje preuzmite Statut Gonga.
Pretraživu verziju Statuta Gonga možete preuzeti ovdje.

Godišnje izvještaje Gonga pronađite OVDJE!

chevron-right