Pazi(n) proračun! - Aktivno do aktivnih građana

01. studenoga 2014.

Da je Grad Pazin za uključivanje građana u izradu proračuna za 2015. opravdano nagrađen kao primjer najbolje prakse uključivanja javnosti u odlučivanje u Hrvatskoj dodatno se pokazalo i na sektorskim raspravama u kojima su Pazinke i Pazinci iz različitih ustanova, organizacija i udruga raspravljali o socijalno-zdravstvenim potrebama, gospodarstvu i turizmu, javnim potrebama u kulturi te odgoju, obrazovanju i sportu u Pazinu. 

Nakon rasprava po mjesnim odborima u rujnu, na kojima su građani bili vrlo zadovoljni što netko i njih ipak sasluša, te su izglasali uređenje i sanaciju dječjeg igrališta te postavljanje rasvjetnih stupova i koševa te zamjenu mreža na golovima, nabavu inventara za prostoriju mjesnog odbora, nou autobusnu čekaonicu, pješački prijelaz, oglasnu ploču, sanaciju i uređenje javne površine, postavljanje klupa ispred zgrade i kontejnera za odvajanje otpada te uređenje boćarskog terena i sanitarnog čvora u staroj školi, na red su u listopadu došle sektorske rasprave kojima je cilj bio okupiti i zainteresiranu i stručnu javnost.

Naime, jedan od ciljeva projekta jest približiti proračun većini građana koji nisu vični njegovom iščitavanju u «Excel tablicama i pojednostaviti ga tako da bude svima razumljiv. Što se tiče procesa donošenja proračuna, on svoje konture dobiva na prvom čitanju na Gradskom vijeću kojem ga gradonačelnik mora uputiti do 15. studenog, a konačni tekst proračuna izglasava se u prosincu nakon dva čitanja na Gradskom vijeću.

Pazi(n) proračun – socijalna skrb i zdravstvo

Potrebna su veća ulaganja za unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba, a Pazin uskoro treba dobiti hospicijsku sobu te pokrenuti poludnevni boravak za osobe s intelektualnim poteškoćama putem pulskog Centra za inkluziju dok će prostor nekadašnje portirnice i ambulante u bivšoj vojarni biti kandidiran Ministarstvu socijalne politike i mladih za projekt dnevnog centra osoba s posebnim potrebama – naime, to su prioriteti na području socijalne skrbi i zdravstva u Gradu Pazinu.

Pazi(n) proračun – gospodarstvo i turizam

Kad je pak riječ o gospodarstvu i turizmu, u Pazinu je najveći dio zaposlenih u malim tvrtkama i obrtima, a najveći broj nezaposlenih je u dobi između 50 i 59 godina te između 25 i 29 godina. Uočeno je da poduzetnicima nedostaju određeni kadrovi elektrotehničarske, strojarske, dizajnerske i grafičarske struke pa je dogovoreno da gospodarstvenici, srednja škola i Pučko otvoreno učilište razgovaraju oko potreba za školovanjem i prekvalifikacijom i mogućnosti prijava na Europski socijalni fond. U međuvremenu, potpore Grada za 2014. još nisu potrošene, a iako je turizam u zamahu, nedostaje mu nadgradnja u vidu kampova, sadržaja i prijevoza.


izvor: proracun.pazin.hr

Pazi(n) proračun – kultura

U području kulture vlada dobra suradnja udruga i ustanova, uz dosta volontiranja i javljanja na natječaje jer dodijeljena gradska sredstva nisu dostatna za programe. No, iako Pazin ima mnogo kvadrata namjenjenjih kulturi, problem je njihovo održavanje, stoga je važno pitanje moguća komercijalizacija dvorane Mirna i stare kino dvorane. Potrebno je pronaći i model upravljanja Društvenim centrom, odnosno kompleksom bivše vojarne tijekom 2015. Kulturnu publiku treba odgajati, kulturne stvaraoce poticati, ulagati u njih i privlačiti, a sve u cilju stvaranja kulturnog miljea u gradu.

Pazi(n) proračun – odgoj, obrazovanje, sport

Odgoj, obrazovanje i sport izazvali su mnogo zanimanja, pogotovo kada je riječ o podjeli novca za sport pa je 30-ak sudionika, koliko ih je bilo i na ostalim sektorskim raspravama zaključilo da je o sportu potrebno održati posebnu raspravu sa svim ključnim akterima što se planira 11. studeni. U međuvremenu, jasno je izraženo da bi sva djeca u sportu trebala imati pravo na besplatnu dvoranu te da je upozoreno na problem sufinanciranja prijevoza učenika, kao i da treba proširiti kapacitete vrtića i jaslica i nadograditi srednju školu radi jednosmjenske nastave čiju kvalitetu treba podizati te ulagati u objekte osnovnih škola Pazinštine, ali i u nastavno i stručno osoblje. Naime, češće se govori o infrastrukturi, nego o kvaliteti programa i ljudima.

Aktivno do aktivnih građana

No, ono što je građane i građanke razveselilo jest, kako su i sami naveli u evaluacijama, premda nisu svi jednako zadovoljni, jest da su se mogli osobno izjasniti o spomenutim temama i sudjelovati u konstruktivnoj i tolerantnoj raspravi koja se tiče aktualnog trenutka u Gradu, a mnogi smatraju i da bi bilo dobro da se kroz proračunsku godinu ovakve javne rasprave održavaju svaka tri mjeseca.

Sve to građane ohrabruje u njihovoj ulozi aktivnih građana, podiže političku kulturu i jača njihovo povjerenje u jedinice lokalne samouprave te poboljšava komunikacija između građana i jedinica lokalne samouprave i omogućava pravedniju distribuciju financijskih resursa, društvenu jednakost i ravnopravnost uz naglasak na transparentnost i odgovornost.

chevron-right