Ministarstvo pravosuđa kupuje rokove za dostavu podataka o (ne)radu Vijeća za provedbu Kodeksa ponašanja Vlade RH

08. svibnja 2023.
Ministarstvo pravosuđa kupuje rokove za dostavu podataka o (ne)radu Vijeća za provedbu Kodeksa ponašanja Vlade RH 1
Foto HINA/ Edvard ŠUŠAK/ es

Gotovo godinu dana od donošenja Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika, nema nikakvih informacija o radu Vijeća za njegovu provedbu.

Gong je prošle godine kritizirao sastav Vijeća, budući da ga čine dva državna dužnosnika izvršne vlasti, jedan član je iz redova rukovodećih državnih službenika čija služba ovisi o odluci vladajuće većine te tek dva nezavisna stručnjaka

Kodeksom ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti, koji je donesen 6. svibnja 2022. godine, osnovano je Vijeće za provedbu Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti kao preventivno i savjetodavno radno tijelo sa svrhom promicanja etičkih načela i pravila ponašanja za državne dužnosnike u tijelima izvršne vlasti, pružanja stručne i administrativne potpore dužnosnicima za usklađivanje postupanja u skladu s etičkim načelima i pravilima ponašanja iz Kodeksa i davanja mišljenja i smjernica u vezi ponašanja i postupanja dužnosnika u odnosu na odredbe Kodeksa.

Međutim, gotovo godinu dana od donošenja Kodeksa, o Vijeću i njegovom radu nema nikakvih podataka osim odluke o imenovanju članica koja je donesena 20. siječnja 2023. godine.

Stoga, putem platforme Imamo pravo znati, 19. travnja Vladi RH postavile smo sljedeća pitanja:

1) Koliko je do sada održano javnih sjednica Vijeća?

2) Je li Vijeće donijelo Poslovnik o svome radu, budući da je Rješenje o imenovanju članica Vijeća za provedbu Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti doneseno 20. siječnja 2023. godine? Također, gdje se može pronaći Poslovnik?

3) Vijeće vodi popis dužnosnika iz članka 2. Kodeksa i javno ga objavljuje na svojim mrežnim stranicama. Gdje se taj popis točno nalazi?

4) Je li uopće uspostavljena mrežna stranica Vijeća za nadzor Kodeksa?

5) Jesu li osobe koje su prema članku 29. Kodeksa nadležne zatražiti mišljenje o usklađenosti postupanja državnog dužnosnika s Kodeksom, odnosno Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, zatražile od Vijeća izradu takvog mišljenja u slučaju vezanom za razmjenu poruka između glasnogovornika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Marka Milića i predsjednika uprave Hrvatskih šuma, gospodina Krunoslava Jakupčića iz rujna 2019. godine, koja je došla u fokus javnosti u siječnju 2023. godine i ukazuje na sumnju da je gospodin Milić utjecao na zapošljavanje izvjesnog gospodina Nike Dujmovića u Hrvatskim šumama?

Vlada RH je 27. travnja, točno osam dana koliko je po Zakonu o pravu na pristup informacijama krajnji rok za ustupanje zahtjeva tijelu koje informacije posjeduje, naš upit ustupila Ministarstvu pravosuđa. Iz Ministarstva su nam, pak, 5. svibnja, ponovno u krajnjem zakonskom roku od 8 dana za obavještavanje podnositelja zahtjeva, odgovorili da će “u postupku rješavanja predmetnog zahtjeva, zbog većeg broja različitih informacija, produžiti rok za postupanje do 30 dana, sukladno odredbi članka 22. stavak 1. točka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama”. U citiranoj odredbi stoji da se rokovi za ostvarivanje prava na pristup informacijama mogu produžiti za 15 dana, računajući od dana kad je tijelo javne vlasti trebalo odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji. Dakle, sukladno Zakonu, tražene informacije bismo trebali dobiti najkasnije 27. travnja, a već je 16 dana kupljeno korištenjem krajnjih rokova za ustupanje i informiranje o ustupanju zahtjeva za odgovore na pet poprilično jednostavnih pitanja.

Da bi etički kodeks ostvario svoju svrhu i pomogao u zaštiti integriteta dužnosnika, mora postojati tijelo odgovorno za praćenje primjene kodeksa, stoji i u posljednjem izvješću Antikorupcijskog tijela Vijeća Europe GRECO. Ipak, umjesto osnaživanja nezavisnog Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te preciziranja ovlasti koje ima vezano za poštivanje načela djelovanja, Vlada RH osniva posebno Vijeće, tek da bi zadovoljila formu i zamutila sadržaj. Gong je još 2021. godine upozorio GRECO kako Povjerenstvo ne smije biti uništeno, a prošle godine i na sustavno potkopavanje vladavine prava i borbe protiv korupcije od strane trenutne Vlade, koja ignorira i ometa istrage i optužnice podignute protiv najviših dužnosnika.

Ministarstvo pravosuđa kupuje rokove za dostavu podataka o (ne)radu Vijeća za provedbu Kodeksa ponašanja Vlade RH 2
chevron-right