Evo kako se Vlada bori protiv korupcije: Donijeli su etički kodeks kojim nadziru sami sebe

10. svibnja 2022.
Evo kako se Vlada bori protiv korupcije: Donijeli su etički kodeks kojim nadziru sami sebe 1
foto HINA/ Admir BULJUBAŠIĆ/ abu

Kodeks ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti, kojeg je donijela Vlada, ima za cilj osigurati etičnost rada dužnosnika - tako da sami sebe nadziru. Gong upozorava kako Vlada izglasavanjem ovakvog 'antikorupcijskog bontona' samo fingira želju za reguliranjem ponašanja državnih dužnosnika, predlažući da dužnosnici ocjenjuju etičnost vlastitog ponašanja. Pojednostavljeno, Vlada je izglasala Kodeks, koji je zapravo skup pravila ponašanja, kojim bi vladajući trebali pratiti - sami sebe. 

Kodeksom su propisana načela zaštite javnog interesa i očuvanja povjerenja građana i građanki, pravila uzornog ponašanja i odgovornosti za rezultate, kao i racionalnog korištenja javnih resursa. Provođenje Kodeksa, međutim, nadzirat će Vijeće koje čine dva državna dužnosnika izvršne vlasti, jedan član je iz redova rukovodećih državnih službenika čija služba ovisi o odluci vladajuće većine, a u sastavu ovog preventivnog i savjetodavnog tijela tek su dva nezavisna stručnjaka. 

Ovaj antikorupcijski kodeks, skup pravila ponašanja, Vlada donosi nakon što je oslabljeno jedno od ključnih antikorupcijskih tijela. Podsjećamo da je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa izgubilo prijašnje ovlasti da odlučuje o povredi načela djelovanja jer, kako je objasnio ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, Povjerenstvo nije niti osnovano kako bi obnašalo ulogu etičkog tijela. Vlada konačno osniva etičko tijelo, usvaja etički Kodeks, no umjesto neovisnog mehanizma nadzora - kakav imamo u Povjerenstvu, koje je otvaralo slučajeve protiv članova i članica Vlade, Vlada osniva novo, političko tijelo u kojem su stručnjaci u manjini. Postavlja se pitanje, što ako ova dva tijela budu imala različita mišljenja o istoj stvari. 

Da bi etički kodeks ostvario svoju svrhu i pomogao u zaštiti integriteta dužnosnika, mora postojati tijelo odgovorno za praćenje primjene kodeksa, stoji i u posljednjem izvješću Antikorupcijskog tijela Vijeća Europe GRECO. Ipak, umjesto osnaživanja nezavisnog Povjerenstva i preciziranja ovlasti koje ima vezano za poštivanje načela djelovanja, Vlada RH osniva posebno Vijeće, tek da bi zadovoljila formu i zamutila sadržaj.

Evo kako se Vlada bori protiv korupcije: Donijeli su etički kodeks kojim nadziru sami sebe 2
chevron-right