Kategorija: pravo na pristup informacijama

Ne kažnjavajte borce za pravo na pristup informacijama

Europsko civilno društvo upozorilo je na pogubnu praksu europske agencije Frontex kojom želi ušutkati kritičare i obeshrabriti aktivistkinje diljem Europe od korištenja pravnih mehanizama Unije u borbi za temeljna prava. Više od 40 organizacija pružilo je podršku aktivistima koji su …

Podaci se moraju otvoriti, da znamo što država radi

Konferencija i vikend hackathon povodom Dana otvorenih podataka propitivali su dostupnost podataka javnog sektora – kada će postati otvoreni i upotrebljivi, o prednostima i rizicima online glasanja i podacima koji nedostaju u evidenciji financiranja političkih kampanja. Dani otvorenih podataka i …