Besmisao Etičkog kodeksa: Malenica neće kazniti Zekanovićev 'metak za Grbina'

23. svibnja 2024.
Besmisao Etičkog kodeksa: Malenica neće kazniti Zekanovićev 'metak za Grbina' 1
Foto: Hrvatski sabor

Zbog kršenja Etičkog kodeksa, Sabor neće reagirati na ispad HDZ-ovog koalicijskog partnera o "kolcu u srce i metku u čelo" za kolegu iz SDP-a, poručio je dojučerašnji HDZ-ov ministar pravosuđa Gongu. Pritom je pogrešno ustvrdio da je Jandroković opomenuo HDZ-ovog koalicijskog partnera.

Od Ivana Malenice, novog predsjednika Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Gong je dobio još jednu potvrdu teze da HDZ-ova većina nikada nije namjeravala na bilo koji način primjenjivati Kodeks o etičkom djelovanju u Saboru, i to čak niti u obliku pukog popisa pravila bontona kakav je donesen krajem 2022. godine, premda je taj propis trebao biti snažan antikorupcijski alat.

Kodeks: Nije dopušteno poticanje na nasilje

Ovaj put Malenica je bio taj koji nam je kao predsjednik odbora zaduženog za nadzor provođenja Etičkog kodeksa objasnio da Kodeks neće primijeniti niti na ispad zastupnika Hrvoja Zekanovića koji je na konstituirajućoj sjednici 11. saziva Sabora za Peđu Grbina rekao da je "politički mrtvac", odnosno "zombi" i zaključio da zombija "treba pogoditi u srce kolcem i metkom u čelo".

Zekanović je to rekao u Saboru samo dan nakon atentata vatrenim oružjem na premijera Slovačke pod čijim je dojmom još uvijek bila cijela Europa. Malenica je kao razloge naveo to što Kodeks ne predviđa sankcije i što je predsjednik Sabora Zekanovića navodno već kaznio. Na snimci iz Sabora vidi se da Zekanović nije dobio opomenu.

Kako Kodeks u 2. stavku 7. članka kaže da nije dopušteno "poticanje na nasilje", Malenicu smo kao novoimenovanog predsjednika odbora koji nadgleda provođenje Kodeksa, emailom pitali je li se na tom odboru spominjao Zekanovićev ispad, ako nije planira li da se o tome raspravlja u kontekstu kršenja Etičkog kodeksa, te koliko je do sada puta taj odbor reagirao zbog kršenja Kodeksa?

Snimka spornog dijela govora Hrvoja Zekanovića.

Malenica je, pod točkom jedan, odgovorio da će Odbor za Ustav postupati po Kodeksu isto onako kao što je to činio njegov prethodnik Dražen Bošnjaković dok je u 10. sazivu vodio taj isti odbor. Malenica se pritom još i pozvao na odgovor koji smo u veljači 2023. dobili upravo od Bošnjakovića.

Poručio je, dalje, da u Zekanovićevom slučaju Odbor za Ustav neće reagirati zato što "Odbor ne postupa u slučajevima kada predsjedatelj sukladno poslovničkim odredbama, opravdano opomene zastupnika, a što je predsjedatelj i učinio u konkretnom slučaju".

U odgovoru pod točkom 2 Malenica nije mogao biti jasniji: "Odbor do sada nije postupao povodom praćenja provedbe Kodeksa."

Što Malenici znači to da će postupati kao Bošnjaković ranije, vidi se iz odgovora Bošnjakovića Gongu iz veljače 2023. kad smo ga pitali što namjerava poduzeti protiv Majde Burić (HDZ) nakon što je kolegici iz Radničke fronte Katarini Peović predbacila da "pokazuje rusoljubno srce" i dodala da joj je srce usto još "vjerojatno i srboljubno".

Ponovio Bošnjakovićevu definiciju beskorisnosti Kodeksa

"Kodeksom nije predviđeno prijavljivanje ponašanja koje bi bilo suprotno odredbama Kodeksa, pa slijedom toga ovaj Odbor nema ovlast odlučivati u pojedinačnom slučaju niti izricati sankcije, a time i odlučivati o povredi njegovih odredaba", iskreno nam je tada objasnio Bošnjaković da je Kodeks savršeno beskoristan.

Pozvavši se na Bošnjakovićevu definiciju besmisla Kodeksa kao akta za koji ne postoje mehanizmi niti prijavljivanja kršenja niti odlučivanja o kršenju niti sankcija, Malenica je bio jasan da namjerava osigurati da Kodeks ostane mrtvo slovo na papiru točno onoliko koliko je vladajuća većina njegovim donošenjem i planirala.

Malenica je, međutim, otišao korak dalje i, valjda za svaki slučaj jer niti on ne može vjerovati da je Kodeks doista tako besprijekorno beskoristan, dodao da Odbor neće reagirati na Zekanovićevo moguće kršenje Kodeksa zato što je Gordan Jandroković kao predsjednik Sabora već reagirao po slovu Poslovnika i "opomenuo zastupnika".

Snimka koja pokazuje da Gordan Jandroković nije dao opomenu Hrvoju Zekanoviću.

Donedavni ministar pravosuđa na tom je dijelu prenaglio. Iz snimke konstituirajuće sjednice 11. saziva Sabora vidi se da je, u trenucima kad je Zekanović imao svoj ispad, sjednicu vodio Jandrokovićev zastupnik Furio Radin. A Radin ne samo što nije opomenuo Zekanovića, nego ga nije čak niti prekinuo u trenucima dok je govorio o "kolcu u srce i metku u glavu" Grbina.

Jandroković je nastavio voditi sjednicu nešto poslije i tada se doista osvrnuo na Zekanovića, ali ne tako da bi mu dao opomenu. Kazao mu je tek: "Vidio sam što je kolega Zekanović govorio i apelirao bih i na njega i na druge da koristimo primjereni rječnik."

Kodeks je Vlada napisala zbog "korupcijskih rizika"

Na snimci se vidi i to da je, dok je Zekanović izgovarao sporne riječi, Malenica sjedio tek dva mjesta dalje. Zapravo je čak i reakcija Andreja Plenkovića na Zekanovića bila oštrija od Jandrokovićeve. "Ja to nikad ne bih tako rekao, proklizao je ovaj put jako puno", komentirao je premijer ispad svog koalicijskog partnera iz Sabora.

Kako Poslovnik ne predviđa institut apela predsjednika Sabora zastupniku da koristi primjereni rječnik, jasno je da je Malenica netočno odgovorio da je Jandroković na Zekanovićev istup reagirao po Poslovniku.

Kodeks o etičkom djelovanju u Saboru donesen je krajem prošle godine. U obrazloženju zašto šalje Kodeks u parlamentarnu proceduru, Vlada je tada, 2022., otvoreno napisala da je GRECO to predložio još 2014. zbog "korupcijskih rizika pri obavljanju zastupničkih parlamentarnih dužnosti".

No, ono što je na kraju izglasano u Saboru, doslovno je bio običan popis pravila lijepog ponašanja. A čak niti u takvom tekstu tog akta Vlada nije predvidjela niti tko će i kako prijavljivati kršenja Kodeksa, kamoli kazne za kršenje, nego samo da njegovo provođenje nadzire Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Gong: Etički kodeks za Sabor treba mijenjati

Još 2022. Gong je u svojim preporukama naveo da Etički kodeks mora imati mehanizme kontrole, javno objavljivanje zastupničkih kršenja Kodeksa, uključivanje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u posebno teškim slučajevima, te mogućnost sankcija. Takva praksa u sebi bi sadržavala mnoge elemente već postojećih kodeksa, primjerice, u Ujedinjenom Kraljevstvu ili u njemačkom Bundestagu.

Nakon što je Kodeks usvojen ovakav kakav je sad, Gong je u preporukama za Sabor iz 2023. naveo da Etički kodeks treba mijenjati, i to tako da se omogući prijavljivanje njegovog kršenja, da se njime propišu kazne za kršenje, te da se uvedu stvarni mehanizmi nadzora i javnih objava svih aktivnosti radnog tijela nadležnog za njegovu provedbu.

Besmisao Etičkog kodeksa: Malenica neće kazniti Zekanovićev 'metak za Grbina' 2
chevron-right