Nova pravila političkog oglašavanja stupila na snagu

01. travnja 2024.
Nova pravila političkog oglašavanja stupila na snagu 1

Uredbom o političkom oglašavanju će se građankama i građanima olakšati prepoznavanje političkih oglasa, bolji uvid u to tko iza njih stoji, upotreba ciljanih oglasa, sve s ciljem bolje informiranosti i donošenja informiranih odluka na biračkim mjestima.

Danas je stupila na snagu Uredba o političkom oglašavanju. Ona u zakonodavstvo Europske unije unosi nova pravila o transparentnosti i ciljanju u političkom oglašavanju, sa svrhom suzbijanja manipulacije informacijama i stranog uplitanja u europske izbore. Dio je Europskog paketa za obranu demokracije, o kojem je Gong već ranije pisao

Digitalne tehnologije i društvene mreže u potpunosti su promijenili krajolik političkih kampanja dajući političarima ogroman i neposredan doseg uz relativno nisku cijenu. Iako to omogućuje da se čuje više glasova, nove tehnologije se zloupotrebljavaju za širenje lažnih informacija, fragmentaciju političke rasprave i manipuliranje glasačima s namjerom utjecanja na izbore.

 Najvažniji dijelovi usvojene Uredbe su:

  • jasno označavanje političkog oglašavanja, kako bi korisnici znali zašto ih se cilja, tko sponzorira oglašavanje, koliko se ono plaća i na koje izbore ili referendum se odnosi
  • dozvoljeno je ciljanje samo onih korisnika koji su pristali na prikupljanje njihovih osobnih podataka. Neke kategorije osobnih podataka (npr. rasna ili etnička pripadnost, vjera, seksualna orijentacija) ili podaci maloljetnika ne mogu se upotrebljavati.
  • kako bi se spriječilo vanjsko uplitanje, primjenjuje se zabrana pružanja usluga oglašavanja sponzorima iz trećih zemalja tri mjeseca prije izbora ili referenduma

Važno je naglasiti kako se nova pravila o političkom oglašavanju ne odnose na sadržaj, već samo na način prikazivanja oglasa korisnicima, te će osigurati da se političko oglašavanje odvija uz potpuno poštovanje prava na privatnost te zaštitu slobode mišljenja i slobode govora. Sadržaj pod uredničkom odgovornošću kao ni osobni stavovi nisu obuhvaćeni ovom Uredbom.

Nakon usvajanja na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u veljači, tekst Uredbe potvrđen je i na Vijeću Europske unije (koje je suzakonodavac uz parlament i u kojem sjede ministri država članica, ovlašteni obvezati svoje vlade da djeluju u skladu s dogovorima sa sjednica).

Na nadolazećim EU parlamentarnim izborima primjenjive će biti samo definicije i mjere o nediskriminirajućem pružanju prekograničnog političkog oglašavanja (isključivo na temelju mjesta boravišta ili poslovnog nastana sponzora političkog oglašavanja), dok će se ostali dijelovi Uredbe početi primjenjivati u jesen 2025., kako bi se nacionalna zakonodavstva imala vremena prilagoditi tekstu Uredbe.

Više o sadržaju same Uredbe može vidjeti ovdje,  kao i Gongov stav kako regulacija o političkom oglašavanju treba doprinositi demokraciji i temeljnim pravima, a ne ih gušiti.Uz stupanje na snagu Uredbe o političkom oglašavanju, u Europskom parlamentu ovoga je tjedna na dnevnom redu i donošenje Kodeksa ponašanja političkih stranaka za transparentnu i poštenu kampanju uoči europskih izbora. Predstavnici svih političkih grupacija u Europskom parlamentu potpisati će kako pristaju na poštenu i transparentnu kampanju i etičku upotrebu tehnologije u svojim kampanjama, uključujući umjetnu inteligenciju, povećanje pristupa javnosti relevantnim informacijama o kampanji i pomoć u zaštiti europskih izbora od stranog uplitanja.

Nova pravila političkog oglašavanja stupila na snagu 2
chevron-right