Paket za obranu demokracije: dobar, dobar i zao

21. prosinca 2023.
Paket za obranu demokracije: dobar, dobar i zao 1

Europska komisija prošlog je tjedna usvojila Paket za obranu demokracije uoči europskih izbora 2024. Paket se sastoji od dvije preporuke i jedne direktive. Gledano iz perspektive vladavine prava i očuvanja demokracije, Paket je moguće usporediti s legendarnim westernom Sergia Leonea, ali s jednom bitnom razlikom: ovdje nema lika koji je „između“ (odnosno koji je samo „loš“, ali ne i „zao“) već je ovo priča o dva pozitivca i jednom negativcu. Predstavimo stoga naše „likove“.

Dobar  - Preporuka o boljem uključivanju građana i organizacija civilnog društva u procese oblikovanja javnih politika

Ukratko, ova preporuka doista sadrži niz važnih ciljeva koji su većini aktivnih i odgovornih građanki Europske unije važni i srcu bliski. Inzistira se da se građanke i organizacije civilnog društva mora uključivati na smislen način koji ostavlja stvarnu mogućnost utjecaja na ishode politika, ne samo da se zadovolji forma (da e-Savjetovanja, vas gledamo). Trebaju postojati različiti formati uključivanja primjereni pojedinkama, ali i kolektivnim aktericama. Građanke se potiče na puno sudjelovanje u predstavničkoj demokraciji, ali se jasno prepoznaje i važnost afirmacije te proširivanja mehanizama deliberativne demokracije, o kojima smo pisale nedavno. Posebna pozornost se posvećuje uključivanju ranjivih skupina, djece i mladih. Ističe se potencijal digitalnih alata te pripadajućih instrumentara e-vladavine, ali se upozorava i na potrebu da oni trebaju biti praćeni podizanjem razine digitalne te naročito medijske pismenosti.  I šećer na kraju – vrlo se eksplicitno prepoznaje uloga organizacija koje rade na promociji i zaštiti ljudskih prava, naročito u njihovoj zagovaračkoj/watchdog komponenti, što je isto tako tema kojom se Gong intenzivno bavi. Uz jasnu poruku kako je njihov rad važan za razvoj demokracije te da ne treba biti ograničavan osim u krajnje, ali doista krajnje, iznimnim situacijama; Preporuka šalje i još jednu važnu poruku: države članice trebaju iz svojih izvora nadopunjavati napore koje EU ulaže u razvoj sustava podrške ovakvim organizacijama. I o tome smo isto tako relativno nedavno pisale.

Ukratko, možemo reći da se ova Preporuka uvelike reflektira Gongov zagovarački i edukativni rad u četiri od pet ključnih strateških područja: jačanju demokratskih političkih procesa i institucija, razvoju demokratske političke kulture te digitalnog društva, kao i stvaranju poticajnog okruženja za djelovanje civilnog društva.

Isto dobar – Preporukom o uključivim i otpornim izbornim procesima

Ovom preporukom Komisija kao da se htjela uskladiti s četvrtom komponentom našeg strateškog plana: osiguravanjem slobodnih i pravednih izbora. Analiza koju je izradio direktor IDEA-e, vodećeg svjetskog think-tanka za pitanja izborne participacije, potvrđuje da su i ovom preporukom pokrivene neke od ključnih tema na kojima Gong već godinama radi, poput političkog oglašavanja, posebnih načina glasanja (na engleskom:  special voting arrangements), upravljanja izbornim rizicima te stranog financiranja političkih kampanja. IDEA procjenjuje kako će pojedine države članice pozdraviti ovakav tip Komisijine inicijative usmjerene unaprjeđenju izbornih procesa na svim razinama, ali ne isključuje niti mogućnost značajnog otpora. On se očekuje i od dijela razvijenih zapadnih demokracija nesklonih pretjeranoj regulaciji izbornih procesa, ali i konzervativnih vlada koje bi mogle imati naročit problem s nekim progresivnim elementima ovog prijedloga, poput rodno usmjerenog financiranja političkih stranaka.

Analiza zaključuje kako ovaj dokument šalje tri ključne poruke. Prvo, on jasno pokazuje kako Komisija više nema zadršku baviti se problematikom izbora koja je dosada prepuštana više-manje isključivoj nadležnosti država članica. Drugo, potvrđuje da Komisija želi ići dalje od praćenja i savjetovanja, već želi postavljati određene standarde u ovom području. I treće, pokazuje kako je Komisija doista prepoznala da za očuvanje demokracije nije bitno samo ulagati u razvoj vladavine prava (na čemu doista intenzivno radi u prethodnim godinama), već i osigurati integritet izbornih procesa.

U Gongu se s time posve slažemo, zato se nastavljamo sustavno baviti izborima.

Zao: Direktiva o transparentnosti organizacija koje zastupaju interese trećih zemalja

Iz pepela Qatargate skandala ali i nekih ranijih pokušaja, izrodio se prijedlog ove direktive kojom se:

  • Propisuje obveza upisa u EU registar transparentnosti svih tijela i organizacija koje „provode aktivnosti zastupanja interesa“ iz zemalja koje nisu članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora. Također (i ovo je jako bitno), postojeći ili novouspostavljeni slični registri na razini država članica EU moraju biti u tom dijelu usklađeni s EU registrom transparentnosti. Da budemo posve jasni: ova odredba se odnosi i na veliku većinu financijskih potpora koje organizacije civilnog društva primaju iz država koje nisu članice EU/Europskog gospodarskog prostora.
  • Osigurava javna dostupnost podataka o takvom tipu aktivnosti unutar Registra.
  • Propisuje obveza čuvanja dokumentacije povezane s provedbom takvih aktivnosti u trajanju od četiri godine od njihova završetka.

U čemu je problem, mogu se opravdano zapitati naši stalni čitatelji, vjerojatno svjesni da Gong u praksi već uglavnom ispunjava sva tri kriterija? Ukratko: u poruci koja se ovakvom Direktivom šalje te rizicima po vladavinu prava i funkcioniranje demokracije koje ona otvara.

Analiza uglednog Politico-a jasno upozorava kako će ovaj dokument, ako bude usvojen, vrlo vjerojatno više naštetiti organizacijama koje u istočnoeuropskim članicama EU rade na pitanjima ljudskih prava, vladavine prava, izbornog integriteta i antikorupcije negoli kineskim, ruskim ili lobisticama Zaljevskih autokracija koje nominalno cilja. Dobar dio takvih organizacija prima, a ponekad i ovisi o, financiranju etabliranih donatora koji sjedište imaju u zemljama poput Ujedinjenog Kraljevstva i/ili Sjedinjenih Američkih Država. Problem nije nužno postojanje javnih registara u koje će se organizacije koje primaju financiranje iz trećih zemalja morati upisati, već to kako će ih političari tipa Victora Orbána upotrijebiti. A izvjesno je da bi ih ovakva regulativa mogla ohrabriti da testiraju Komisijinu sposobnost da se osigura njezinu ujednačenu primjenu na razini EU. U prijevodu, moguće je da će se jednostavno oglušiti te posredstvom registra nametnuti nove i dodatne zahtjeve politički nepodobnim organizacijama. Ako se pitate je li taj rizik realan, prisjetimo se samo koliko su vlasti država članice poput Mađarske, ali i Hrvatske, nemarane u primjeni EU regulativa koje im one ne odgovaraju. Osim toga, kao što upozorava vodeća pan-europska mreža organizacija civilnog društva European Civic Forum, EU ovime uvelike riskira legitimitet vlastitih zahtjeva da se slični propisi ne donose.

Umjesto zaključka

Sumarno, dobra je vijest da imamo dva pozitivca. Loša je to što je negativac potencijalno jači, uzimajući u obzir da je institucionalni utjecaj EU preporuka i direktiva nije moguće usporediti. No ključno je napomenuti kako je radnja tek počela: sljedeća pozornica su Europski parlament i Vijeće Europske unije gdje će se ova uzbudljiva, ali i uvelike nelagodna projekcija nastaviti. 

Paket za obranu demokracije: dobar, dobar i zao 2
chevron-right