Konačno postignut dogovor o regulaciji političkih oglasa u EU: Puna primjena tek 2025.

17. studenoga 2023.
Konačno postignut dogovor o regulaciji političkih oglasa u EU: Puna primjena tek 2025. 1

Europski parlament, Europska komisija i Vijeće ministara postigli su dogovor o transparentnosti i ciljanju političkog oglašavanja uključujući ciljanje internetskih oglasa, načinu na koji ti oglasi dolaze do ciljne publike  i ulogu novog europskog javnog repozitorija.

Zakonski prijedlog ima za cilj povećati transparentnost političkih kampanja, posebice online, na području Europske unije. Regulativa o transparentnosti i ciljanju u političkom oglašavanju trebala bi popuniti trenutnu pravnu prazninu koja ugrožava integritet izbornih procesa na u zemljama članicama, a i generalno na razini Unije. Prije svega, žele se prevenirati moguće manipulacije poput onih vezanih uz skandal Cambridge Analytica.

Prvotno je Komisija željela da uredba bude na snazi prije izbora za Europski parlament sljedeće godine. Međutim, zbog kašnjenja u zakonodavnom postupku, nova će pravila stupiti na snagu 2025., osim za nediskriminirajuće odredbe o prekograničnom političkom oglašavanju koje će se primjenjivati već tijekom izbora za EU.

Definicija političkog oglašavanja

Točka prepiranja tijekom pregovora bilo je i definiranje samog političkog oglašavanja. 

Prema privremenom sporazumu, političko oglašavanje definirano je kao “pripremanje, postavljanje, promicanje, objavljivanje, isporuka ili širenje poruka od strane, za ili u ime političkih aktera, osim ako su isključivo privatne ili čisto komercijalne prirode; Ili

koji su odgovorni i dizajnirani da utječu na biračko ponašanje ili ishod izbora, referenduma ili zakonodavnog ili regulatornog procesa, na razini EU-a, nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini”. 

Političke reklame morat će biti jasno označene kao takve, kao i podatak tko ih je platio, koliko, za koje izbore, referendume ili s kojim regulatornim procesom su povezane, i jesu li bile ciljane. Ideja je da građani i građanke mogu jednostavno razlikovati poruke koje nastoje oblikovati njihove političke stavove i odluke, stoji u priopćenju Europske komisije.

Nova uredba obuhvatit će političko oglašavanje koje se inače provodi uz naknadu, ali i političko oglašavanje kroz unutarnje aktivnosti, kao što je priprema političkih oglasa unutar političkih stranaka, te kao dio političke promidžbene kampanje.

U isto vrijeme, pravila jasno pokazuju da politički stavovi i drugi sadržaji pod uredničkom odgovornošću, kao i stavovi izraženi u osobnom svojstvu, nisu obuhvaćeni uredbom.

Građanima, nadležnim tijelima i novinarkama bit će lakše doći do informacija o tome tko financira oglas, gdje se nalazi, uplaćenom iznosu, izvoru financiranja i ostalo.

Čim regulativa stupi na snagu, Komisija će uspostaviti javno dostupan repozitorij koje će sadržavati sve online političke oglase i povezane informacije, do sedam godina.

Ciljanje političkim oglasima

Ciljane tehnike isporuke oglasa koje uključuju obradu osobnih podataka nisu dopuštene u slučaju komunikacije političkih stranaka i neprofitnih organizacija, na primjer, u biltenima povezanim s političkim aktivnostima.

Privremeno dogovorena pravila također postavljaju stroga ograničenja na korištenje tehnika dopiranja do ciljne publike i isporuke oglasa. Korištenje osobnih podataka za ciljano političko oglašavanje na internetu bit će dopušteno samo ako su podaci prikupljeni od nositelja podataka, koji je dao izričit i poseban pristanak za njihovo korištenje u svrhu političkog oglašavanja.  To će ograničiti zlouporabu osobnih podataka za potencijalnu manipulaciju biračima. 

Osim toga, bit će zabranjeno profiliranje korištenjem posebnih kategorija osobnih podataka, poput podataka koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo ili politička stajališta ili seksualnu orijentaciju.

Političko oglašavanje iz trećih zemalja

Kako bi se sponzorima koji nisu iz EU-a ograničilo uplitanje u europske demokratske procese, subjektima iz trećih zemalja bit će zabranjeno sponzorirati političko oglašavanje u EU-u u razdoblju od tri mjeseca prije izbora ili referenduma.

Međutim, rizik od smetnji može se razlikovati u svakoj državi članici, pa se mogu primjenjivati stroža nacionalna pravila, što bi moglo značiti dulja razdoblja za takva ograničenja.

Repozitorij oglasa

Svi online politički oglasi bit će dostupni u online repozitoriju oglasa. 

Regulacija o političkim oglasima treba doprinijeti demokraciji

Europski parlament održat će izbore u lipnju sljedeće godine, a mnogi su zabrinuti zbog dezinformacija i stranog uplitanja uoči izbora. Pravila na razini cijele Unije primjenjivat će se 18 mjeseci nakon što stupe na snagu, dakle tek u 2025. godine.

Do tada će mjere koje reguliraju nediskriminirajuće pružanje prekograničnog političkog oglašavanja - uključujući europske političke stranke i političke skupine - već biti na snazi za izbore za Europski parlament 2024. godine.

“Izbori ne smiju biti natjecanje neprozirnih i netransparentnih metoda. Ljudi moraju znati zašto vide oglas, tko ga je platio, koliko, koji su kriteriji mikrociljanja korišteni. Nove tehnologije trebaju biti alati za emancipaciju, a ne za manipulaciju. Ovaj ambiciozni prijedlog donijet će neviđenu razinu transparentnosti u političku kampanju i ograničiti manipulativne prikrivene političke oglase”, kazala je predsjednica i povjerenica za vrijednosti i transparentnost Vera Jourova predstavljajući Komisijin prijedlog regulative u studenom 2021. godine. 

Gong je već ranije reagirao kako regulacija o političkom oglašavanju treba doprinosi demokraciji i temeljnim pravima, a ne ih gušiti.

Konačno postignut dogovor o regulaciji političkih oglasa u EU: Puna primjena tek 2025. 2
Konačno postignut dogovor o regulaciji političkih oglasa u EU: Puna primjena tek 2025. 3
chevron-right