Ministarstvo branitelja ustrajno skriva posebne savjetnike

08. veljače 2024.
Ministarstvo branitelja ustrajno skriva posebne savjetnike 1

I dok su gotovo sva ministarstva koja imaju posebne savjetnike dostavila podatke o imenu i prezimenu posebnog savjetnika te datumu imenovanja bez provođenja testa razmjernosti i javnog interesa, kako i nalaže Zakon o pravu na pristup informacijama, Ministarstvo hrvatskih branitelja se već dva mjeseca aktivno opire ispunjavanju svoje zakonske obveze. Pri tom se pogrešno pozivaju na zaštitu osobnih podataka.

Prema članku 47. Zakona o sustavu državne uprave (ZSDU), ministar ili ministrica u svom kabinetu može zaposliti do tri posebna savjetnika. Osobe u ovoj kategoriji odabiru se na temelju oglasa, a ministar ih imenuje ili razrješuje odlukom. Zakonom je propisan uvjet završenog diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija, a koeficijent složenosti posla prema kojemu se određuje visina plaće iznosi 2,619, dakle jasno je definiran izračun njihove plaće. Posebni savjetnici u kabinetu ministra u pravilu se vraćaju na prethodno radno mjesto po isteku mandata ministra koji ih je imenovao.

Gong je još 18. prosinca 2023. putem platforme Imamo pravo znati, zajedno s ostalim ministarstvima, upitao Ministarstvo hrvatskih branitelja ima li posebnih savjetnika prema ZSDU-u, tko su i kada su imenovani. Službenik za informiranje je četiri dana kasnije odgovorio da se rok za dostavu informacije produljuje za još 15 dana kako bi kako bi se osigurala potpunost i točnost informacije, što Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) dozvoljava. 

Dana 17. siječnja 2024. ponovno putem IPZ-a, zaprimili smo dopis kojim nas se obavještava da ministarstvo nije u mogućnosti pružiti tražene podatke, pozivajući se na zaštitu osobnih podataka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR). 

Od službenika za informiranje se zahtijeva poznavanje relevantnih zakona koji se tiču prava na pristup informacijama, pa tako i ZPPI-a, Zakona o općem upravnom postupku (ZUP) te Uredbe o uredskom poslovanju. Kada bi službenik za informiranje ispravno radio svoj posao, uočio bi odredbu članka 23. stavka 6. ZPPI-a, koja kaže da se, u slučaju odbijanja davanja informacije iz razloga kojeg navodi u svojem dopisu, potrebno donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva, koje ima određenu formu i sadržaj. Kako rješenje izgleda, jasno je napisano i u članku 98. ZUP-a. Između ostalog, navedeno je da rješenje sadrži i uputu o pravnom lijeku, no službenik za informiranje taj dio očito nije smatrao bitnim sadržajem svog dopisa. Jasno, slijedom svega navedenoga, izostalo je i ispravno klasificiranje dopisa prema već spomenutoj Uredbi o uredskom poslovanju.

No, da se odmaknemo od formalnih nedostataka dopisa Ministarstva, iz obrazloženja ne proizlazi da je uopće bio proveden test razmjernosti i javnog interesa, iako u ovom slučaju nije ni potreban. Prema članku 16. stavku 3. ZPPI-a, informacije o raspolaganju javnim sredstvima koje se odnose na osobno ime ili naziv, iznos i namjenu sredstava dostupne su javnosti i bez provođenja testa razmjernosti i javnog interesa, osim ako informacija predstavlja klasificirani podatak. 

Gong je na dopis ministarstva koji ima obilježja rješenja o odbijanju zahtjeva, podnio žalbu Povjereniku za informiranje, koje je naredilo ministarstvu da riješi zahtjev sukladno ZPPI-u. Ministarstvo branitelja je dana 5. veljače 2024. ponovno, ovaj put formalno ispravno, odbilo Gongov zahtjev. Sada je čak bio proveden i test razmjernosti i javnog interesa, te je, ponavljajući razlog zaštite osobnih podataka, navedeno i sljedeće:

“S obzirom na navedeno, kako u konkretnom slučaju nema pravnog temelja za obradu postoji opasnost zlouporabe osobnih podataka, a osobe čiji se podaci traže bi mogle biti dovedene u nepovoljan položaj što bi predstavljalo nepotrebno zadiranje u njihov privatni život. Iz tog razloga, nisu u mogućnosti dostaviti imena posebnih savjetnika ministra.”

Posebni savjetnik ministarstva, kojeg imenuje ministar nakon provedenog oglasa, čiji je iznos plaće jasno određen člankom 47. ZSDU-a, svakako ima obilježje informacije o raspolaganju javnim sredstvima.

Gong je na rješenje o odbijanju zahtjeva 8. veljače podnio žalbu Povjereniku za informiranje. Budući da se radi o osobama čija je plaća financirana iz državnog proračuna, a ujedno su i među najbližim suradnicima ministara, nedvojben i interes javnosti da zna tko su osobe koje sudjeluju u oblikovanju politika ove države. 

Teza o opasnosti od zloupotrebe osobnih podataka i nepotrebnog zadiranja u privatni život je bespredmetna jer se, ponovno, radi o osobama koje je imenovao ministar odlukom i koje mu služe kao najbliži suradnici, stoga nema nikakvog zadiranja u privatni život predmetnih osoba, već se isključivo radi o njihovoj visokoj funkciji unutar tijela izvršne vlasti, o čemu građanke i građani ove zemlje imaju pravo znati. 

Da se izbjegnu ovakve situacije, Povjerenik za informiranje je donio “Smjernice o ostvarivanju prava na pristup informacijama u odnosu na zaštitu osobnih podataka”, no Ministarstvo hrvatskih branitelja očito o tome nije bilo informirano.

Zašto Ministarstvo hrvatskih branitelja ustraje u držanju u tajnosti posebnog savjetnika ministra Tome Medveda, nije jasno. U interesu je javnosti da se zna tko sudjeluje u kreiranju državne politike, osobito kad je za to plaćen javnim novcem. Gong još čeka i odgovor Ministarstva prometa, mora i infrastrukture, koje je zahtjev za informacijom o posebnim savjetnicima jednostavno - izignoriralo.

Ministarstvo branitelja ustrajno skriva posebne savjetnike 2

chevron-right