Poseban tretman posebnih savjetnika: imaju utjecaj, a ne odgovaraju za sukob interesa

29. siječnja 2024.
Poseban tretman posebnih savjetnika: imaju utjecaj, a ne odgovaraju za sukob interesa 1
foto HINA /Zvonimir KUHTIĆ

Dvije su vrste posebnih savjetnika i savjetnica, no u oba slučaja primjenjuju se manjkavi mehanizmi nadzora sukoba interesa. Imajući u vidu važnost pristupa informacijama u svrhu javnog nadzora, Gong donosi statistički pregled podataka o posebnim savjetnicima.

Krajem 2023. godine, uslijed izbijanja Afere Mreža koja je upućivala na izvlačenje javnog novca i kupovanje medijske naklonosti, smijenjen je ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović. Uz Filipovića kao jednog u nizu smijenjenih ministara u mandatu premijera Plenkovića, hitro je smijenjen i njegov posebni savjetnik Jurica Lovrinčević, čiji je navodni utjecaj na raspodjelu više od 100.000  eura namijenjenih medijskom oglašavanju iznova otvorio pitanje regulacije sukoba interesa osoba na ovoj funkciji.

Pri tome treba naglasiti kako se pojam posebni savjetnik može odnositi na dvije različite funkcije povezane s radom Vlade ili pojedinog ministarstva, ovisno o tome je li osoba imenovana temeljem Zakona o Vladi ili Zakona o sustavu državne uprave. Ključna je razlika u tome što posebni savjetnik ili savjetnica imenovana temeljem Zakona o Vladi nije zaposlena na toj funkciji (premda može biti iz redova državnih službenica), već obavlja savjetovanje kao vanjska stručnjakinja te može, ali ne mora, primati mjesečnu naknadu za svoj rad, ovisno o odluci o imenovanju. Nasuprot tome, posebni savjetnik imenovan temeljem Zakona o sustavu državne uprave zasniva radni odnos u kabinetu ministra ili ministrice uz plaću određenu prema propisanom koeficijentu, a po odlasku s te pozicije zajamčen mu je povratak na prethodno radno mjesto.

Poseban tretman posebnih savjetnika: imaju utjecaj, a ne odgovaraju za sukob interesa 2

Ipak, ono što je zajedničko i jednima i drugima jest da bez obzira na utjecajnost funkcija koje obavljaju ne podliježu primjeni propisa o sprječavanju sukoba interesa. Zagovarajući veću transparentnost i učinkovitije mehanizme borbe protiv korupcije, Gong kontinuirano upozorava da bi posebne savjetnice i savjetnici trebali biti obveznici Zakona o sprječavanju sukoba interesa kao i drugi državni dužnosnici, kako bi njihovo djelovanje u interesu javnosti moglo nadzirati neovisno Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa.

Nakon što je prikupio podatke o aktualnim posebnim savjetnicima i savjetnicama putem zahtjeva za pristup informacijama poslanih na platformi Imamopravoznati.org, Gong u nastavku donosi sveobuhvatnu statistiku posebnih savjetnika i savjetnica.

Posebni savjetnici prema Zakonu o Vladi RH

Ministarstva imaju ukupno 31 posebnog savjetnika i savjetnicu imenovanu prema Zakonu o Vladi, a razlike u iznosima mjesečnih naknada koje primaju (ako ih primaju) posljedica su toga što o njima odlučuje onaj koji ih imenuje.

Poseban tretman posebnih savjetnika: imaju utjecaj, a ne odgovaraju za sukob interesa 3

Najveći broj posebnih savjetnika i savjetnica prema Zakonu o Vladi ima Ministarstvo znanosti i obrazovanja, no za honorare svojih posebnih savjetnika najviše izdvaja Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Poseban tretman posebnih savjetnika: imaju utjecaj, a ne odgovaraju za sukob interesa 4

Najvišu naknadu prima Plenkovićev "besplatni" vanjski savjetnik

Najveću mjesečnu naknadu prima Zvonimir Savić koji premijera Plenkovića savjetuje besplatno, no za angažman u Ministarstvu regionalnog razvoja prima 1.200 eura neto za savjetovanje o strateškom planiranju te koordinaciji fondova EU.

Visoke naknade u iznosu od 1.062 eura neto primaju Darinko Kosor (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike) za savjetovanje o tržištu rada i EU fondovima, Vera Katalinić-Janković (Ministarstvo zdravstva) za savjetovanje u području javnozdravstvene zaštite, Dominik Skokandić (Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine) za savjetovanje o korištenju sredstava iz Fonda solidarnosti i obnovi potresom oštećenih zgrada te Ivica Ušljebrka (Ministarstvo obrane) za izradu analiza i davanje mišljenja o “pojedinim pitanjima iz djelokruga obrambenog resora”.

Poseban tretman posebnih savjetnika: imaju utjecaj, a ne odgovaraju za sukob interesa 5

Većina posebnih savjetnika i savjetnica mjesečno prima između 300 i 800 eura neto, dok nekolicina njih obavlja ovaj posao bez naknade. Naknadu ne primaju savjetnik za područje turizma Ivan Herak (Ministarstvo turizma i sporta), savjetnica za upravno pravo Bosiljka Britvić Vetma (Ministarstvo pravosuđa i uprave), savjetnici širokog spektra zaduženja u Ministarstvu poljoprivrede Krunoslav Lukačić i Mario Bratulić, Anka Jurišić-Kvesić specijalizirana za dentalnu medicinu i Miroslav Hanževački za područje primarne zdravstvene zaštite pri Ministarstvu zdravstva.

Poseban tretman posebnih savjetnika: imaju utjecaj, a ne odgovaraju za sukob interesa 6

Prema Zakonu o Vladi, Ured predsjednika Vlade ima sedam posebnih savjetnika. Gotovo 1.200 eura mjesečno primaju Ivana Vukov za savjetovanje u području unapređenja javnih politika, Robert Kopal za savjetovanje o nacionalnoj sigurnosti te Damir Krstičević za savjetovanje o poslovima obrane. Nešto manje, ali još uvijek više od 1.000 eura neto prima Sara Lustig za savjetovanje o pitanjima Holokausta, suzbijanju antisemitizma i odnosima sa židovskim zajednicama. Ostalih troje savjetnika ne prima nikakvu naknadu, a to su Mate Granić koji je imenovan za vanjsku politiku, Zvonimir Savić kao savjetnik za ekonomska pitanja te Zvonko Kusić kao savjetnik za društvena pitanja.

Poseban tretman posebnih savjetnika: imaju utjecaj, a ne odgovaraju za sukob interesa 7

U Uredu potpredsjednice Vlade, Snježana Vasiljević za 796 eura neto obavlja savjetodavne poslove vezane za ljudska prava, nacionalne manjine, nacionalno i europsko antidiskriminacijsko pravo te međunarodnopravne aspekte ravnopravnosti spolova i suzbijanja diskriminacije.

Posebni savjetnici u kabinetu ministra (prema Zakonu o sustavu državne uprave)

Prema Zakonu o sustavu državne uprave, ministar ili ministrica u svom kabinetu može zaposliti do tri posebna savjetnika. Osobe u ovoj kategoriji odabiru se na temelju oglasa, a ministar ih imenuje ili razrješuje odlukom. Zakonom je propisan uvjet završenog diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija, a koeficijent složenosti posla prema kojemu se određuje visina plaće iznosi 2,619. Posebni savjetnici u kabinetu ministra u pravilu se vraćaju na prethodno radno mjesto po isteku mandata ministra koji ih je imenovao.

Prema informacijama koje je Gong uspio prikupiti, tek su četiri ministarstva koja trenutno zapošljavaju posebne savjetnice. U Ministarstvu vanjskih i europskih poslova na toj su poziciji zaposlene Rajka Rajić i Petra Petrić, u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije zaposlena je Ane Radović, u Ministarstvu zdravstva Tonći Buble, a u Ministarstvu obrane odnedavno Iva Puljić Šego. Ipak, za pretpostaviti je da barem još jedno ministarstvo ima posebnog savjetnika ili savjetnicu, a to je Ministarstvo branitelja, koje je odbilo naš zahtjev za pristup informacijama pozivajući se na zaštitu osobnih podataka. Upit poslan Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture nije dobio nikakav odgovor ni nakon požurnice.

Zamagljen status unutar sustava državne uprave

Kao što smo uvodno navele, ključno obilježje funkcije posebnih savjetnika i savjetnica - neovisno o tome jesu li one vanjske stručnjakinje ili zaposlenice ministarstva - jest izostanak primjene odredbi propisa koji reguliraju sukob interesa. Ključne osobe za rad Vlade tako mogu postati ljudi čiji se privatni interesi preklapaju s djelokrugom tijela javne vlasti u kojem obavljaju svoje savjetodavne zadaće, što je još jednom potvrđeno izbijanjem Afere Mreža u prosincu. Slučaj posebnog savjetnika Jurice Lovrinčevića, koji se hvalio kako kontrolira čitav niz javnih poduzeća i fondova, posebno je sablažnjiv jer upućuje na razmjere mogućih zlouporaba takvog položaja, a nedovoljno transparentne okolnosti imenovanja i rada posebnih savjetnika i savjetnica savršena su podloga za slične slučajeve u budućnosti.

S jedne strane, ključne informacije o posebnim savjetnicama i savjetnicima imenovanim prema Zakonu o Vladi javno su dostupne, stoga nije teško saznati za koje su područje imenovani i koliku naknadu primaju. Međutim, kriteriji određivanja naknada kao i konkretni zadaci koje obavljaju često s nedostupni čak i na izravan upit. Posebni savjetnici u kabinetu ministra zapošljavaju se na temelju jasnijih kriterija i unaprijed definiranog koeficijenta složenosti posla, no njihova imena i odgovornosti manje su poznati javnosti ili se skrivaju, kao što je slučaj s Ministarstvom branitelja.

Lakši pristup informacijama i regulacija sukoba interesa dio su Gongovih preporuka za transparentnost i otvorenost ključnih političkih institucija - Vlade, Sabora i Ustavnog suda. Posebni savjetnici važna su karika unutar sustava državne uprave bez obzira na to jesu li trajno zaposleni ili vanjski stručnjaci, stoga moraju biti podložni nadzoru Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa kao te šire javnosti.

Gong je podatke o posebnim savjetnicima prikupio slanjem skupnog zahtjeva za pristup informacijama na adrese svih ministarstava. Imate vlastitu istraživačku ideju? Izradite profil na Imamopravoznati.org i besplatno zatražite Pro verziju koja omogućava slanje istog zahtjeva na više adresa, kao i odgodu javnog objavljivanja zahtjeva tijekom razdoblja prikupljanja podataka.

chevron-right