Oznaka: stvarno vlasništvo

Koncesija prikrivenom vlasniku

Gong je Europskoj komisiji prijavio sumnju da AEM ne provjerava na adekvatan način stvarno vlasništvo nakladnika kod davanja radijske frekvencije u koncesiju.