Oznaka: ljudska prava

I moj glas konačno vrijedi!

Nakon što je Hrvatska dobila Zakon o registru birača kojim se ukida ograničenja biračkog prava osobama lišenima poslovne sposobnosti, sada je red na nadležnim institucijama da Zakon doista zaživi i u praksi. Tako će ljudi koji su predugo čekali ostvarenje …