Deliberacijom do bolje participacije: Gong predstavio svoje edukativne materijale za nastavnice

20. studenoga 2023.
Deliberacijom do bolje participacije: Gong predstavio svoje edukativne materijale za nastavnice 1

Demokracija se ne može svesti samo na političku arenu borbe za vlast, a politička participacija građanki ne znači samo odlazak na glasanje svakih četiri godina. Kako bi proširili i produbili razumijevanje demokracije i političke participacije, naš je Matej Mikašinović-Komšo predstavio Gongov webinar o deliberativnoj demokraciji austrijskim, njemačkim i hrvatskim nastavnicima i nastavnicama na LTTA (Learning Teaching Training Activity) radionici u Beču, u periodu od 13. do 17. studenog, u sklopu MANTA projekta!

Što je to politika, što znači da se bavimo politikom, koji su temelji demokracije te kako možemo unaprijediti i potaknuti političku participaciju mladih - sve su to teme koje smo obuhvatili u našem webinaru o deliberativnoj demokraciji, a kojeg smo, uz ostale materijale projektnih partnera, predstavili nastavnicama. Također smo im pružili priliku da samostalno prođu kroz materijale, kako bi mogli podijeliti svoje kritičko mišljenje o kvaliteti materijala i mogućnosti implementacije istih na nastavi.

Nakon što su pomno proučili sadržaj webinara, koji je namijenjen nastavnicima, ali i učenicima, nastavnice su kroz diskusiju dale korisne savjete i prijedloge za poboljšanje sadržaja i prezentacije webinara, kako bi se on kao nastavni materijal mogao lakše implementirati na nastavi za osnovne i srednje škole. Posebno su pohvalili mogućnost webinara da potakne razvijanje svijesti učenika i učenica o politici, kao i načina na koje se mogu uključiti u nju kako bi doprinijeli nastanku pozitivnih promjena.

Sljedeći korak je usvajanje korisnih komentara i prijedloga te uređivanje materijala sukladno istima, kako bi se nastavnicama i nastavnicima omogućio pristup besplatnim i kvalitetnim edukativnim materijalima, putem kojih će biti u mogućnost usvojiti i produbiti svoje razumijevanje demokracije, političke participacije, ali i dodatnim načinima uključivanja u politiku.

Deliberacijom do bolje participacije: Gong predstavio svoje edukativne materijale za nastavnice 2
Deliberacijom do bolje participacije: Gong predstavio svoje edukativne materijale za nastavnice 3
Deliberacijom do bolje participacije: Gong predstavio svoje edukativne materijale za nastavnice 4
Deliberacijom do bolje participacije: Gong predstavio svoje edukativne materijale za nastavnice 5
Deliberacijom do bolje participacije: Gong predstavio svoje edukativne materijale za nastavnice 6
chevron-right