Transparentnost odlučivanja prioritet za europske aktiviste

16. studenoga 2017.

U proglasu usvojenom povodom Međunarodnog dana prava na pristup informacijama, zastupnici Europskog parlamenta, aktivisti, znanstvenici i novinari zahtijevaju veću transparentnost odlučivanja i potrošnje javnih sredstava.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana prava na pristup informacijama, 28. rujna 2017. je u prostorijama Europskog parlamenta održano javno događanje pod pokroviteljstvom Parlamentarnom grupom za integritet, transparentnost, korupciju i organizirani kriminal (European Parliament Intergroup on Integrity, Transparency, Corruption and Organised Crime - ITCO). Transparentnost procesa donošenja odluka je jedan od ključnih fokusa u spomenutom proglasu, dok njegov sadržaj reflektira nalaze trogodišnjeg istraživačkog projekta Decision-Making Transparency, u kojem je i GONG sudjelovao (pogledajte FILM).

Ovo su ključne preporuke proglasa:

1. Procesi donošenja odluka moraju stvarati odgovornost za iste odluke, a proces mora biti dostupan građanima. Trebaju postojati jasne i javno dostupne informacije o ulogama pojedinih EU tijela i država-članica u pojedinim procesima donošenja odluka. Sve relevantne informacije o procesu se moraju dokumentirati, a pogotovo zapisnici sastanaka, dostava pravnih i drugih savjeta, istraživački i analitički materijali. Kod iznimno bitnih procesa donošenja odluka treba odrediti kontaktne točke za medije i javne upite, te održavati redovite konferencije za medije, tijekom trajanja samog procesa odlučivanja.

2. Treba postojati nadzor javnosti nad potrošnjom javnih sredstava i upravljanja javnim dobrima. U proglasu se posebno ističu rizici vezani uz europske potpore, javna nabava, troškovi puta, troškovi ureda i drugi financijski dodaci.

3. Treba osigurati transparentnost osoba na moćnim funkcijama koja vodi prema izbjegavanju sukoba interesa, korupcije i drugih rizika. Kako bi javnost mogla provoditi nadzor nad pojedincima na moćnim političkim funkcijama  moraju im biti dostupne relevantne informacije: njihova imena, plaće, iznosi naknada osobnih troškova i životopisi. Samodeklariranje povezanih interesa treba biti obveza za sve one koji se nalaze na javnim funkcijama, pružaju socijalne usluge i/ili troše javna sredstva, dok informacije o tome kako se upravlja sukobom interesa u pojedinačnoj situaciji također treba redovito objavljivati. Stroža revolving door pravila (pravila o prethodnom i naknadnom zaposlenju) trebaju postati nov snažan alat u sprječavanju sukoba interesa. Zakonski okvir za lobiranje mora iznjedriti punu transparentnost lobiranja prilikom pokušaja utjecaja na bilo koji proces donošenja odluka.

4. Pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se mora adekvatno zaštititi. Kroz adekvatan pravni okvir u skladu s međunarodnim standardima, odvajanje adekvatnih resursa te treninge i educiranje potrebno je osigurati poštivanje prava na pristup informacijama i poštovanje osoba koje takve zahtjeve podnose. Iznimke pristupa informacijama se moraju usko primjenjivati, i to samo ako u konkretnom slučaju postoji relevantniji interes kojeg je potrebno zaštiti. Mehanizmi za zaštitu prava na pristup informacijama (poput podnošenja žalbe Povjerenici za informiranje) moraju biti dostupni, neovisni, besplatni, obvezujući i brzi.  

Cilj je ovog proglasa istaknuti ključne izazove transparentnosti u Europi kako bi se stvorila zajednička platforma za daljnja zagovaranja usmjerena na unaprjeđenje poštivanja prava na pristup informacijama, povećanje participacije građana, te osiguranje osobne i političke odgovornosti na razini država-članica i EU. 

 Transparentnost odlučivanja prioritet za europske aktiviste 1

GONG je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom.

chevron-right