Uskoro nova odluka MUP-a o deklasifikaciji podataka o PRH

06. listopada 2017.

GONG je podnio zahtjev za informacijama koje je Ministarstvo unutarnjih poslova odbilo dati Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, iako su isti Povjerenstvu bili potrebni za donošenje odluke u slučaju navodne rođendanske proslave Predsjednice RH.

Pred nama je drugi slučaj u kojem tijela javne vlasti odbijaju Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa dostaviti informacije neophodne za donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka protiv državne dužnosnice Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Prije nekoliko mjeseci u javnost je procurila informacija da Povjerenstvo nije dobilo zatražene informacije od Fakulteta političkih znanosti, također potrebne zbog donošenja odluke o (ne)pokretanju postupka. Fakultet je zahtjev odbio pozivajući se na zaštitu osobnih podataka te usput uzeo za pravo da Povjerenstvu održi lekciju o odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Ovog puta, je takav zahtjev odbilo Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP), zbog čega je Povjerenstvo ostalo bez pristupa informacijama kojima bi mogli provjeriti utemljenost neanonimne prijave, te je stoga bilo primorano na donošenje odluke o nepokretanju postupka.

Prijava se ticala navodne rođendanske proslave Predsjednice koju je, prema natpisima u medijima, za nju Zdravku Mamić organizirao 25. travnja 2016., te odgovora Predsjednice na pitanje o naravi odnosa sa Zdravkom Mamićem. Naime, u slučaju da je Zdravko Mamić uistinu organizirao rođendansku proslavu, Povjerenstvo treba utvrditi da li takva situacija predstavlja primanje poklona u vrijednosti većoj od 500 kuna, što zabranjeno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Također, Predsjednica je na pitanje o odnosu sa Zdravkom Mamićem odgovorila da ga sreće na javnim i društvenim događanjima. Ukoliko je Zdravko Mamić za nju organizirao navodnu rođendansku proslavu (što je privatno događanje), Povjerenstvo treba odlučiti je li Predsjednica RH netočnim prikazom svog odnosa sa Zdravkom Mamićem, urušila vlastitu vjerodostojnost te vjerodostojnost javne funkcije koja joj je povjerena, a samim time i odredbe Zakona koje se tiču načela obnašanja javnih dužnosti.

Sadržaj odluke Povjerenstva o nepokretanju postupka zbog nedostave podataka, otkriva da je MUP, dok mu je na čelu bio Vlaho Orepić, to napravio u dva navrata. Prilikom prvog odbijanja zahtjeva za dostavom informacija, MUP se pozvao na odredbe Pravilnika o tajnosti službenih podataka MUP-a, no pritom propustio navesti bi li dostava informacije o navodnom rođendanu bila štetna za MUP-ov sigurnosno-tehnološki sustav, ili bi možda spriječila MUP u obavljanju nekih službenih dužnosti. Prilikom drugog odbijanja zahtjeva, MUP se pozvao na Zakon o zaštiti tajnosti podataka, no ni ovog puta nije naveo na koji način bi objava informacija o navodnoj rođendanskoj proslavi ugrozila neovisnost, cjelovitost i sigurnost RH, ili možda ugrozila sigurnost građana RH. Prema sadržaju odluke Povjerenstva, u MUP-ovom dopisu Povjerenstvu, se ne nalaze informacije o mišljenju Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost (UVNS), iz čega se može zaključiti da ono nikada nije ni zatraženo. Ovo bi predstavljalo veliki propust u radu MUP-a, budući je Zakonom o tajnosti podataka (čl.16.st.2.) jasno definirano da su, prethodno donošenju odluke o odbijanju zahtjeva za deklasifikacijom, tijela javne vlasti dužna pribaviti mišljenje UVNS-a.

GONG je uputio zahtjev za pravom na pristup informacijama kojima se od MUP-a traže praktički iste informacije koje je odbio dostaviti Povjerenstvu. Bitno je istaknuti osnovnu razliku između zahtjeva Povjerenstva i zahtjeva kojeg je GONG uputio. Naime, dok je Povjerenstvo kao samostalno i neovisno tijelo uputilo zahtjev za dostavom informacija temeljem Zakona o sprječavanju sukoba interesa, GONG je kao pravna osoba zahtjev za pravom na pristup informacijama uputio temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama. Imajući na umu da sve što se dostavi temeljem nekog zahtjeva za pravom na pristup informacijama automatski postaje javna informacija, GONG u svom zahtjevu nije zatražio konkretnu privatnu adresu (za koju se sumnja da je mjesto održavanja rođendanske proslave), već samo informacija je li u tom periodu Predsjednica bila na nekoj privatnoj adresi, te je li ta adresa vezana uz Zdravka Mamića. Za razliku od postupka pribavljanja informacija kojeg je pokrenulo Povjerenstvo a u kojem je odluka MUP-a konačna, o zahtjevu GONG-a u konačnici neće odlučivati MUP već Povjerenica za informiranje. Također, podnesen je zahtjev kojim će se otkriti je li MUP odbijajući dostavu podataka Povjerenstvu prekršio Zakon o tajnosti podataka, koji obvezuje sva tijela javne vlasti da prethodno rješavanju zahtjeva kojim se traže klasificirani, od Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost zatraži mišljenje. 

Podnošenjem zahtjeva za pravom na pristup informacijama GONG želi upozoriti na zabrinjavajuću praksu odbijanja dostave informacija Povjerenstvu od strane tijela javne vlasti, iako Zakon o sprječavanju sukoba interesa jasno nalaže da Povjerenstvo ima ovlast od tijela tražiti sve informacije koje su potrebne za donošenje odluke. U slučaju kolizije dvaju zakona treba voditi računa o tome da je Povjerenstvo samostalno i neovisno tijelo, te da treba automatski podrazumijevati da postoji snažan opravdani javni interes jer dostava informacija omogućuje neometan i slobodan rad Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. 

chevron-right