Sustav etike u znanosti i visokom obrazovanju

30. travnja 2017.

Predstavljamo GONG-ovu analizu institucionalnog okvira za etiku u znanosti i visokom obrazovanju.

Tema plagiranja i političke odgovornosti za akademsko nepoštenje bila je krajem prošle i početkom ove godine izrazito aktualna u hrvatskom javnom prostoru, zbog optužbi o plagiranju upućenih ministru znanosti i obrazovanja Pavi Barišiću, čime je Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju možda po prvi puta postao tijelo o kojemu i šira javnost razgovara.

Neovisno o bilo kojem konkretnom slučaju, sustavi koji osiguravaju etično ponašanja u djelatnostima od javnog interesa važni su za povjerenje građana. S ciljem doprinosa debati o sustavu koji kontrolira etično ponašanje zaposlenih u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, donosimo GONG-ovu analizu institucionalnog okvira, koja obuhvaća Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, Etički kodeks Odbora te etičke akte i tijela javnih sveučilišta, veleučilišta i znanstvenih instituta u Hrvatskoj.

Ova, konačna verzija insititucionalnog pregleda objavljena u rujnu 2017. donosi prošireni opseg preporuka, utemeljenih na povratnim komentarima upućenima od strane zainteresiranih aktera iz znanstvene i visokoobrazovne zajednice.

chevron-right