Oznaka: sukob interesa

Malo svitla na sukob interesa: Načelnici u reklami

Prijavile smo Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa dva dužnosnika zbog sudjelovanja u reklami mađarskog proizvođača rasvjete. Posve je neprimjereno da dužnosnici sudjeluju u reklamama, promoviraju određeni brend i izlažu se ovisnosti prema osobama koje bi mogle utjecati na njihovu …

Anonimno prijavite strani utjecaj na političke odluke i sukobe interesa

Gong poziva građane i građanke da prijave slučajeve stranog utjecaja na donošenje političkih odlukai/ili sukoba interesa putem sigurnog kanala (proton mail). Sve slučajeve i sumnje mogu se prijaviti na proton@gong.hr. Gong nema nadležnost postupati po prijavama i nema mogućnost pružanja …

Koncesija prikrivenom vlasniku

Gong je Europskoj komisiji prijavio sumnju da AEM ne provjerava na adekvatan način stvarno vlasništvo nakladnika kod davanja radijske frekvencije u koncesiju.

Gong za transparentnost sastanaka

Na poziv državnog tajnika Ministarstva kulture, Gong je danas sudjelovao na informativnom sastanku na temu fact-checkinga čije se financiranje planira u okviru plana Nacionalnog oporavka. Nakon održanog sastanka, Gong je informirao Ministarstvo kulture da u daljnjim zatvorenim razgovorima na tu …

Zaustavimo korporacijska sponzorstva predsjedanjima EU

Više od 15 godina države članice koje predsjedaju Vijećem Europske unije prihvaćaju sponzorske ugovore s nekim od najvećih europskih kompanija. Poduzmite akciju danas da bismo jednom zauvijek zaustavili ove loše i suspektne prakse! Coca-Cola, BMW i druge velike korporacije godinama …

Institucije kao motor koruptivne prakse u Hrvatskoj

Gong je predstavio istraživanje ‘Institucionalni izvori ukorijenjenosti korupcije u Hrvatskoj: uvid stručnjakinja’, a njegov autor doc. dr. sc. Dario Čepo s Katedre za sociologiju Pravnog fakulteta u Zagrebu i član Vijeća Gonga istaknuo je kako je korupcija nužno povezana s …