Stop napadima na Povjerenstvo za sukob interesa

19. siječnja 2017.

Izjave potpredsjednika Hrvatskog sabora kojima daje instrukcije Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa kako tumačiti i primjenjivati Zakon o sprječavanju sukoba interesa, te pritom dodatno prijeti sužavanjem ovlasti Povjerenstva kroz izmjene Zakona, predstavljaju nedopustivi politički pritisak na rad ove samostalne i neovisne institucije. Radi se o praksi koja je u suprotnosti s  demokratskim standardima te ujedno predstavlja kršenje odredbi Zakona.

Naime, Zakon ustanovljuje Povjerenstvo kao „stalno, neovisno i samostalno državno tijelo koje obavlja poslove iz svog djelokruga rada i nadležnosti, određenih ovim Zakonom“ te jasno propisuje da je „zabranjen je svaki oblik utjecaja na rad Povjerenstva koji bi mogao ugroziti njegovu samostalnost i neovisnost u donošenju odluka iz njegovog djelokruga rada."

Pozivamo pripadnike političke elite da svoja tumačenja Zakona i razmišljanja o sadržaju pojedinih odluka ne iznose u javnosti s ciljem narušavanja ugleda Povjerenstva i povjerenja građana u njihov rad, čime istodobno vrše neprimjeren pritisak. Jedina mjesta za osporavanje odluka Povjerenstva su upravni sudovi te u krajnjoj instanci Ustavni sud.

Podsjećamo hrvatsku javnost da smo već imali zakon skrojen prema željama političara i Povjerenstvo u kojem su sjedili političari. Hrvatska se politička elita tom prilikom pokazala ili nesposobnom, ili nevoljnom samostalno razviti kvalitetan etički sustav u politici. Imajući na umu da način na koji je Povjerenstvo unaprijedilo standarde obavljanja javnih dužnosti može biti uzor drugim institucijama, potrebno je promisliti o daljnjem širenju, a ne sužavanju njihovih ovlasti. Ili, da se poslužimo hrvatskim građanima dobro poznatom rečenicom: „Neka institucije pravne države rade svoj posao“. 

chevron-right