O financiranju kampanja i referenduma: Vladi i Saboru opet se ne da

15. rujna 2015.

Kako bi u manjoj mjeri vrijedilo iskušano pravilo da se izbori dobivaju s „jednom trećinom iznad, a s dvije trećine ispod stola“, GONG apelira na Vladu i Sabor da prije raspuštanja donesu poboljšani i dugo očekivani Zakon o referendumu te iskoriste zadnju priliku pred izbore za ugradnju boljih osigurača za veću transparentnost izbornih i referendumskih kampanja.

Usprkos činjenici da je tijekom gotovo četiri godine mandata sadašnje Vlade prošao nekoliko javnih rasprava i saborskih čitanja, konačnom prijedlogu Zakona o referendumu prijeti sigurna smrt. 

Na istom putu je i Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma koji je prošao prvo čitanje u Saboru još u svibnju ove godine. Namjera tog zakonskog prijedloga je da se strankama i kandidatima propiše podnošenje financijskih izvještaja putem online aplikacije o donacijama i donatorima kako bi se, radi prevencije korupcije, tu bazu podataka moglo učinkovito povezati s drugim bazama. Sveobuhvatan registar financijskih izvještaja političkih stranaka i drugih subjekata koji sudjeluju u političkom natjecanju povezan s online bazama podataka koje se odnose na imovinske kartice, javne nabave, koncesije, oproste poreznih dugova,  poticaje i slično, omogućio bi rano detektiranje sukoba interesa, osnova sumnje korupcije i potencijalnih klijentelističkih odnosa između donatora, stranaka i institucija vlasti.

Ukoliko Sabor ne donese ove važne zakone koji omogućuju pošteniju izbornu i referendumsku utakmicu te otvaraju put za veću kontrolu novca u politici, poslat će jasnu poruku da se ipak ne želi čuti glas građana kroz kvalitetnija referendumska pravila te da ga od više transparentnosti boli glava.

GONG poziva Vladu i Sabor da usvoje već gotove zakonske nacrte koji su prošli saborsku i javnu raspravu te tako dokažu da se uistinu zalažu za „red i stabilnost“, a ne za „nered, bezakonje i kaos“.

chevron-right