Pomak prema upravljanju sukobom interesa

17. lipnja 2014.

GONG predlaže temeljite izmjene Zakona o sprečavanju sukoba interesa kojima će se afirmirati shvaćanje sukoba interesa kao očekivane situacije kojom se može i mora upravljati, a u kojoj se često nalaze osobe koje djeluju u javnoj i poslovnoj sferi te imaju razgranate društvene mreže i ambicije, a time i niz materijalnih te posebice nematerijalnih interesa.

Ono što je svrha upravljanja sukobom interesa je pravodobno prepoznavanje rizika koji nosi istodobna prisutnost javnih i privatnih odnosno posebnih interesa po obavljanje javnih zadaća u vidu iskušenja pa i pritisaka čiji ishod može biti zlouporaba ovlasti te nezakonito ili nečasno pribavljanje privatnih koristi za sebe ili povezane osobe. Od presudne je važnosti da sustav upravljanja sukobom interesa, umjesto stvaranja tabua, potakne sve sudionike u javnim poslovima da sami preuzmu odgovornost za svoje interese i lojalnosti, kao i za dojam koje njihovo djelovanje stvara o institucijama vlasti u cjelini. Stoga kao krajnju svrhu politike upravljanja sukobom interesa postavljamo izgradnju povjerenja javnosti u institucije vlasti, uz posebnu pažnju ne samo na korupcijske, već i na reputacijske rizike koje nose situacije potencijalnog, prepoznatog i stvarnog sukoba interesa.

Razvijanjem smislenog sustava upravljanja sukobom interesa uz kreiranje adekvatne antikorupcijske politike, Republika Hrvatska osigurava bolju startnu poziciju u europskim procesima koji se tiču Europskog semestra, Schengena, Antikorupcijskog izvješća te u međunarodnim periodičnim analizama kakve npr. provodi Svjetska banka ili GRECO. Imajući na umu iskustvo hrvatskog pristupanja EU, RH može postati europski lider u zagovaranju uspostave instrumenta praćenja vladavine prava za sve države članice. Naime, dok su dodatni napori potrebni u području antikorupcijske politike i sukoba interesa, RH ima možda i ponajbolje europske zakone o financiranju stranaka i pravu na pristup informacijama.

Cijelu analizu Pomak prema upravljanju sukobom interesa pogledajte ovdje, kao i prezentacije s predstavljanja analize:
- teze za izradu zakona o upravljanju sukobom interesa
- specijalizirani sustavi i instrumenti za upravljanje sukobom interesa

Ova analiza dio je projekta „Reforma hrvatskog sustava sukoba interesa” kojeg financira Zaklada Konrad Adenauer, Rule of Law Program South East Europe. Stavovi i mišljenja sadržani u ovoj analizi ne predstavljaju mišljenja i stavove Zaklade Konrad Adenauer.

chevron-right