Povjerenstvo za sukob interesa pokrenulo postupak protiv Šegona

23. siječnja 2014.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo je danas postupak protiv pomoćnika ministra financija Branka Šegona.

Povjerenstvo je postupak pokrenulo radi utvrđivanja je li se Šegon u obnašanju dužnosti pomoćnika ministra financija našao u sukobu interesa, po Zakonu o sprečavanju sukoba interesa, zbog stupanja u poslovni odnos trgovačkog društva Facta Vera, u kojem ima više od 0,5 posto udjela u vlasništvu, s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj (HBOR) na temelju ugovora o kreditu sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine od 30. kolovoza 2012.

Predsjednica povjerenstva Dalija Orešković rekla je kako je odluka o postupku donesena radi utvrđivanja je li Šegon pri sklapanju ugovora o kreditu svoj privatni interes stavio iznad javnog interesa.

Privatni interes proizlazi iz činjenice da je u razdoblju u kojem je Šegon obavljao dužnost pomoćnika ministra financija trgovačko društvo Facta Vera, u kojem Šegon ima 20 posto udjela u vlasništvu, ishodilo kredit od HBOR-a koji uključuje i stjecanje državnih potpora i subvencija, kazala je.

Orešković ističe kako javni interes proizlazi iz zahtjeva da se javna dužnost obnaša u javnom interesu te da državna tijela koja dodjeljuju sredstva iz državnog proračuna postupaju transparentno i sukladno unaprijed propisanim uvjetima i kriterijima.

Postupak protiv Šegona pokrenut je i radi utvrđivanja je li u obnašanju dužnosti pomoćnika ministra financija počinio neko od zabranjenih djelovanja dužnosnika iz članka 7. Zakona o sprečavanju sukoba interesa, kako bi utjecao na sklapanje Ugovora o kreditu između HBOR-a i Facta Vere.

Postupak je također pokrenut kako bi se utvrdilo je li pri stupanju u poslovni odnos Facta Vere s HBOR-om na temelju ugovora o kreditu došlo do povrede Zakona o sprečavanju sukoba interesa.

Povjerenstvo je pozvalo Šegona da mu u roku 15 dana dostavi očitovanje o razlozima pokretanja postupka radi utvrđivanja sukoba interesa.

Povjerenstvo novčano kaznilo Sabu i Pupovca zbog sukoba interesa

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa novčano je kaznilo zbog sukoba interesa vukovarskog gradonačelnika i SDP-ovog saborskog zastupnika Željka Sabu i SDSS-ovog saborskog zastupnika Milorada Pupovca.

Kako je nakon vijećanja izjavila predsjednica povjerenstva Dalija Orešković, Sabo je prekršio Zakon o sprječavanju sukoba interesa istovremenim obavljanjem dužnosti vukovarskog gradonačelnika i saborskog zastupnika uz obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Borova.

Također, zakon je prekršio članstvom u upravi trgovačkog društva Veki Va. "Propustom prenošenja vlasničkih prava na povjerenika u Veki Va, Sabo je prekršio Zakon o sprječavanju sukoba interes te mu se izriče sankcija obustave dijela neto plaće u iznosu od 5000 kuna mjesečno u dva mjesečna obroka", rekla je Orešković. Sabi su naložili da problem članstva u NO Borova razriješi u roku 90 dana.

Povjerenstvo je Pupovca kaznilo obustavom 9000 kuna neto mjesečne plaće jer je prekršio zakon istovremenim obnašanjem dužnosti saborskog zastupnika uz članstvo u Nadzornom odboru Tesla štedne banke. Pupovcu će se od plaće taj iznos umanjiti u tri jednaka mjesečna obroka.

chevron-right