Hoće li novo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa biti još jedna kvačica na Vladinom akcijskom planu borbe protiv korupcije?

12. travnja 2011.

Novoizabrano Povjerenstvo bit će stalno tijelo i imat će velike ovlasti. Primjerice, Povjerenstvo će moći podnijeti prijedlog za razrješenje imenovanog dužnosnika, moći će pozvati dužnosnika na podnošenje ostavke, a imat će i uvid u imovinsko stanje dužnosnika, što uključuje i informacije o svim računima kod domaćih i stranih bankarskih i drugih financijskih institucija koji su zaštićeni bankarskom tajnom.

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora sutra će utvrditi listu kandidata koji udovoljavaju uvjetima za članove novog Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koji se biraju na mandat od 5 godina.

Novoizabrano Povjerenstvo bit će stalno tijelo i imat će velike ovlasti. Primjerice, Povjerenstvo će moći podnijeti prijedlog za razrješenje imenovanog dužnosnika, moći će pozvati dužnosnika na podnošenje ostavke, a imat će i uvid u imovinsko stanje dužnosnika, što uključuje i informacije o svim računima kod domaćih i stranih bankarskih i drugih financijskih institucija koji su zaštićeni bankarskom tajnom.

Unatoč protivljenju stručne javnosti, Zakon je propisao izbor članova Povjerenstva većinom glasova svih zastupnika, umjesto dvotrećinskom većinom, pa postoji realna opasnost da članovi Povjerenstva budu izabrani samo po preferencijama vladajuće stranke, a da Hrvatska dobije još jedno tijelo koje će služiti kao paravan borbe protiv korupcije i pravne države.

Tražimo da Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora izbor užeg kruga kandidata učini transparentnim te da se provede kvalitetno javno saslušanje kandidata, a sve u cilju izbora najboljih kandidata čija imena ne izazivaju dvojbe i kontroverze, već je riječ o imenima koja će svojim osobnim i profesionalnim integritetom doprinijeti i integritetu same institucije i izgradnji povjerenja javnosti u instituciju i proces.
Predsjednik i članovi povjerenstva svakako ne bi trebali biti izabrani „preko noći“, a javnosti bi trebala moći upoznati kandidate i izraziti mišljenje o njima.

Donošenje i kvalitetna provedba Zakona o sprječavanju sukoba interesa jedan je od glavnih uvjeta za zatvaranje Poglavlja Pravosuđe i temeljna ljudska prava te izbor ovog Povjerenstva predstavlja jedan od posljednjih testova političke volje za sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, a time i za borbu protiv korupcije. Domaća i međunarodna javnost s velikom pozornošću prate daljnji tijek događaja.

chevron-right