Sukob interesa: povjerenstvo skrojeno po mjeri vladajućih

10. veljače 2011.

Iako Prijedlog zakona predstavlja korak naprijed u kvalitetnijem reguliranju sprječavanja sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, neki važni problemi i dalje će ostati neriješeni čime se dovodi u pitanje sama svrha Zakona. Stječe se dojam kako se Zakon donosi samo radi zadovoljenja kriterija ulaska u Europsku uniju, nemajući na umu kvalitetu Zakona i stvarnu volju za sprječavanje sukoba interesa što u konačnici dovodi u pitanje borbu protiv korupcije.

Iako Prijedlog zakona predstavlja korak naprijed u kvalitetnijem reguliranju sprječavanja sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, neki važni problemi i dalje će ostati neriješeni čime se dovodi u pitanje sama svrha Zakona. Stječe se dojam kako se Zakon donosi samo radi zadovoljenja kriterija ulaska u Europsku uniju, nemajući na umu kvalitetu Zakona i stvarnu volju za sprječavanje sukoba interesa što u konačnici dovodi u pitanje borbu protiv korupcije.

Provođenje zakonodavnog okvira u praksi ovisit će o mehanizmima određivanja i provođenja sankcija, kao i o stvarnoj neovisnosti i samostalnosti Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, što u postojećem zakonskom prijedlogu nije adekvatno regulirano.

Što se tiče načina izbora i sastava Povjerenstva, kako bi se osiguralo da su članovi moralni i odgovorni stručnjaci koji će razumjeti demokratske procese i vrijednosti te sukob interesa, Sabor ih treba birati, umjesto većinom glasova svih zastupnika, 2/3 većinom glasova svih zastupnika.

U odnosu na prijave kojima će se Povjerenstvo baviti, treba zaštititi potencijalne zviždače tako da, za početak, Povjerenstvo može pokrenuti postupak ne samo povodom vjerodostojne, osnovane i neanonimne prijave ili u slučajevima kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu interesa dužnosnika. Upravo suprotno, Povjerenstvo bi moralo imati pravo ispitati i anonimne prijave.

Na kraju, važno je napomenuti da se nastavlja praksa ignoriranja zainteresirane javnosti - pri izradi ovoga Prijedloga zakona nije poštovan Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, koji je donijela Vlada propagirajući ga kao temelj za transparentno donošenje zakona i kvalitetno sudjelovanje javnosti u zakonodavnoj proceduri.

Detaljniji komentari na Prijedlog zakona mogu se pronaći ovdje. (pdf, 172 KB)

chevron-right