GONG PODUPIRE AMANDMANE ZASTUPNIKA LESARA DA SE KAO OSNOVA ZA PRESTANAK MANDATA MINISTRA U VLADI, SABORSKIH ZASTUPNIKA, TE ČELNIKA LOKALNE SAMOUPRAVE PO SILI ZAKONA UVEDE I SUKOB INTERESA

24. lipnja 2009.

Izmjenama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti 2008. godine, znatno su ublažene zakonske sankcije za dužnosnike koji su proglašeni krivima za sukob interesa pred Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa. Pozivamo Hrvatski sabor da razmotri predložene izmjene postojećeg zakonodavstva kako bi se, na temelju prethodne stručne javne rasprave, pronašla kvalitetnija i zadovoljavajuća rješenja, u skladu s europskim standardima. Medijima

U Zagrebu, 24. lipnja 2009.

GONG PODUPIRE AMANDMANE ZASTUPNIKA LESARA DA SE KAO OSNOVA ZA PRESTANAK MANDATA MINISTRA U VLADI, SABORSKIH ZASTUPNIKA, TE ČELNIKA LOKALNE SAMOUPRAVE PO SILI ZAKONA UVEDE I SUKOB INTERESA

Sukob interesa jedan je od pojavnih oblika, ali i najopasnijih izvora korupcije.

Izmjenama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti 2008. godine, znatno su ublažene zakonske sankcije za dužnosnike koji su proglašeni krivima za sukob interesa pred Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa.

Prije svega, to se odnosi na ukidanje mogućnosti Povjerenstva da zatraži dužnosnikovu ostavku u slučajevima najtežih kršenja odredbi Zakona, pa Povjerenstvo može dužnosniku izreći tek novčane sankcije obustave dijela mjesečne plaće, koje su u potpunosti nerazmjerne koristi koju može steći dužnosnik koji se nađe u sukobu interesa.

Zakon ne propisuje nikakvu dodatnu sankciju za dužnosnike koji su jednom proglašeni krivima za sukob interesa, a ponovno su se našli u nezakonitim odnosima koji uzrokuju sukob interesa.

Kako je zakon bez odgovarajućih sankcija tek mrtvo slovo na papiru, na ovaj način vođena borba protiv korupcije predstavlja tek kulisu sa javnost.

Ostavka, kao odgovarajuća mjera sankcije, navedena je i u smjernicama OECD-a za rješavanje sukoba interesa te GONG podupire izmjene pozitivnih propisa koje predlaže zastupnik Lesar, a koje predviđaju ponovno uvođenje mogućnosti izricanja sankcije, kojom dužnosniku, u slučajevima najtežih oblika sukoba interesa, prestaje mandat.

Pozivamo Hrvatski sabor da razmotri predložene izmjene postojećeg zakonodavstva kako bi se, na temelju prethodne stručne javne rasprave, pronašla kvalitetnija i zadovoljavajuća rješenja, u skladu s europskim standardima.

Ispred GONG-a:
Sandra Pernar,
Izvršna direktorica

chevron-right