PROVEDBA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

22. kolovoza 2008.

Hrvatska je usvojila Zakon o pravu na pristup informacijama krajem 2003. godine kao rezultat pritisaka kampanje i koalicije nevladinih organizacija pod nazivom „Građani imaju pravo znati“. Međutim, primjena Zakona u Hrvatskoj je ostala upitna zbog nedovoljnog iskustva, nedostatka edukacije i kapaciteta javne uprave zadužene za provedbu Zakona.

Hrvatska je usvojila Zakon o pravu na pristup informacijama krajem 2003. godine kao rezultat pritisaka kampanje i koalicije nevladinih organizacija pod nazivom „Građani imaju pravo znati“. Međutim, primjena Zakona u Hrvatskoj je ostala upitna zbog nedovoljnog iskustva, nedostatka edukacije i kapaciteta javne uprave zadužene za provedbu Zakona.

GONG je vrlo brzo prepoznao slabosti i nedostatke samog Zakona i primjene, kao i njegov veliki značaj za građane, javnost, vladavinu prava, te se odlučio na dugoročan pristup praćenja provedbe Zakona i to kroz nekoliko metoda:
- istraživanje provedbe Zakona
- zagovaranje za poboljšanje pravnog okvira i provedbe Zakona
- javne kampanje
- davanje savjeta i suradnja.


Istraživanje provedbe Zakona

Tijekom 2005 – 2008. godine GONG je proveo tri ciklusa istraživanja provedbe Zakona od strane tijela javne vlasti. Sva tri ciklusa pokazala su da gotovo 50% kontaktiranih tijela nije na zadovoljavajući način postupilo povodom zahtjeva za dostavljanje informacije koji su slali obični građani. Sumarne rezultate istraživanja možete pogledati ovdje: Istaživanje 2006. (117 KB), Istraživanje 2007. (15 KB) i Istraživanje 2008. (186KB).

Rezultati istraživanja kontinuirano ukazuju na nekoliko problema u provedbi Zakona, kao što su:
- neka tijela javne vlasti nisu poštivala obavezu imenovanja službenika za informiranje i uspostave kataloga informacija
- zlouporaba odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o tajnosti podataka u svrhu odbijanja informacija
- javna tijela šalju iskrivljene podatke o primjeni Zakona Središnjem državnom uredu za upravu koje skuplja podatke za godišnji izvještaj o provedbi Zakona
- neka tijela naplaćuju takse građanima po zahtjevu, iako Zakon ne predviđa takvu mogućnosti ili obvezu
- lista tijela javne vlasti koji su obavezni davati informacije nije potpuna, kao ni kriteriji za proglašenje nekog tijela javnom vlasti (dapače, neka tijela na listi u trenutku objave liste nisu bila još ni osnovana od strane Vlade).

Dodatno, tijekom 2009. godine GONG je izradio i Komentare na službeno Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, koje svake godine objavljuje Središnji državni ured za upravu. Naime, službeno izvješće znatno se razlikuje od podataka koje je prikupio GONG tijekom godišnjeg istraživanja provedbe Zakona. Jedan od razloga jest i činjenica da je od otprilike 4000 tijela javne vlasti, koliko ih se nalazi na popisu tijela javne vlasti za 2009. godinu., samo njih 734 (prema službenom odgovoru Središnjeg državnog ureda za upravu), dostavilo svoje podatke uredu za službeno izvješće, što ga čini nerelevantnim. Komentare GONG-a možete pronaći ovdje.


Zagovaranje za poboljšanje pravnog okvira i provedbe Zakona

Oba ciklusa istraživanja poslužila su kao podloga za dublju analizu Zakona i provedbe te ostalih propisa i predstavljaju osnovu GONG-ovih zagovaračkih inicijativa. GONG traži:
- uvođenje testa javnog interesa
- uvođenje institucije neovisnog povjerenika za informacije
- pojašnjavanje definicije tijela javne vlasti i kriterija za njihov status
- postupno otklanjanje potrebe za objavom deklaratorne liste tijela javnih vlasti.

Zagovaračke inicijative uključuju sastanke s predstavnicima institucija (Središnji državni ured za upravu, Ured za nacionalnu sigurnost, Agencija za zaštitu osobnih podataka, vladini dužnosnici, saborski zastupnici..), obavijesti za medije, organiziranje javnih događanja i rasprava, analiza poredbenog prava, pisanje podnesaka Ustavnom sudu i ostalim tijelima, stvaranje mreža i koalicija.


Javne kampanje

GONG je proveo tri javne kampanje obilježavajući svjetski Dan prava na pristup informacijama (29. rujan) i to tijekom 2006., 2007. i 2008. godine, pod nazivom „Građani imaju pravo znati“, kako bi potaknuo javnu svijest o provedbi Zakona. Cilj kampanja bio je educirati građane o njihovom pravu na pristup informacijama i pravu na sudjelovanje u procesima odlučivanja.

U suradnji sa stručnjacima GONG je proizveo video i audio spotove koji su emitirani besplatno na više od 10 TV i više od 30 radio stanica diljem Hrvatske. GONG je upotpunio svoju Internet stranicu s posebnim dijelom posvećenim pravu na pristup informacijama dodajući obrasce, formulare, objašnjenja postupka i upute za ostvarivanje prava. GONG je proizveo edukacijsku brošuru za građane o njihovom pravu na informaciju. Oko 10 000 komada brošure podijeljeno je građanima, nevladinim organizacijama i institucijama putem volontera i regionalnih ureda. Tijekom 2008. godine kampanja je provedena u suradnji s Transparency International Hrvatska a uključivala je javne akcije u 14 hrvatskih gradova te gostovanja u radio-emisijama, kao i prikazivanje TV spota.


Savjeti, konzultacije i suradnja

GONG je dao nebrojeno savjeta građanima u vezi postupka dobivanja informacija. Većina slučajeva odnosila se na pristup dokumentima u vlasništvu lokalnih institucija, urbanističkih planova, građevnih dozvola, dokumenata u posjedu Vlade i sl. Dodatno, GONG je konzultirao i mnoge institucije i javna tijela na njihov zahtjev ili kao rezultat istraživanja kada bi uvidjeli da je tijelima potreban savjet u vezi provedbe Zakona (uglavnom na lokalnoj razini). Tijekom 2008. i 2009. godine, GONG je započeo suradnju s Akademijom lokalne demokracije te predstavnici GONG-a redovito sudjeluju kao panelisti na edukativnim seminarima Akademije posvećenima pristupu informacijama i zaštiti osobnih podataka.


Suradnja s međunarodnim institucijama

S obzirom na gostovanje irskog povjerenika i slovenske povjerenice za pristup informacijama na okruglim stolovima u organizaciji GONG-a, GONG je ostvario suradnju s te dvije institucije. Dodatno, GONG surađuje s Europskom komisijom i OESS-om na tom pitanju.

Tijekom 2007. GONG je postao član FOIA Mreže, međunarodne mreže organizacija, državnih institucija i nevladinih organizacija koje provode Zakon o pravu na pristup informacijama u svijetu. Cilj Mreže je promovirati slobodan pristup informacijama, razmjenjivati znanja i iskustva te događanja i zagovarati poboljšanja zakonodavstva.

chevron-right