ZAKON O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA U OBAVLJANJU JAVNIH DUŽNOSTI

29. srpnja 2008.

U ožujku 2008. godine Vlada je uputila Hrvatskom saboru Prijedlog zakona o izmjena zakona o sprječavanju sukoba interesa u obavljanju javnih dužnosti koji je ušao u saborsku proceduru krajem travnja. GONG je tom prilikom upozorio na nedostatke zakonskog prijedloga te prosvjedovao protiv nekih predloženih rješenja.

Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obavljanju javnih dužnosti (NN 163/2003., 94/2004., 48/2005., 141/2006. i 60/2008.) jedan je od temeljnih alata u borbi protiv korupcije.

U ožujku 2008. godine Vlada je uputila Hrvatskom saboru Prijedlog zakona o izmjena zakona o sprječavanju sukoba interesa u obavljanju javnih dužnosti koji je ušao u saborsku proceduru krajem travnja.

GONG je tom prilikom upozorio na nedostatke zakonskog prijedloga te prosvjedovao protiv nekih predloženih rješenja. Sporan je bio i način na koji je prijedlog upućen u proceduru – prijedlog je upućen u hitni proceduru, a prethodno nije prošao ni stručnu javnu raspravu koja je mogla doprinijeti kvalitetnijim rješenjima.
Sporne odredbe zakonskog prijedloga:
- odredbom po kojoj se predsjednik Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa bira iz reda uglednih javnih djelatnika neutralizira se rad oporbe u Povjerenstvu
- brisana je odredba po kojoj Povjerenstvo može pozvati dužnosnika da ponudi ostavku u slučajevima najtežih kršenja odredbi ovog zakona, što je suprotno smjernicama OECD-a
- iako se raspon sankcije obustave isplate neto plaće povećava sa 3.000,00 – 5.000,00 kuna na 5.000,00 – 10.000,00 kuna, istodobno se propisuje da ukupni iznos neto plaće obuhvaćen obustavom ne smije prelaziti jednu trećinu neto plaće u trajanju od maksimalno tri mjeseca čime je ovo povećanje zapravo fiktivno i dovodi do smanjenja sankcije.
- prijedlog zakona nije usklađen sa Zakonom o pravima i obvezama državnih dužnosnika, pa su tako iz obveznika zakona o sprječavanju sukoba interesa izostavljeni neki državni dužnosnici
- propisano je da će dužnosnici Povjerenstvu dostaviti potvrde o visini dohotka, a ne porezne kartice kao u postojećem rješenju te da se navedene potvrde neće objavljivati što je suprotno načelu transparentnosti državne uprave
- Prijedlog propisuje mogućnost dužnosnika da budu članovi najviše dva nadzorna odbora trgovačkih društava i fondova od posebnog državnog interesa osim ako posebnim zakonom nije propisano da je dužnosnik po položaju član nadzornog odbora određenog trgovačkog društva ili fonda za razliku od dosadašnje potpune zabrane sudjelovanja državnih dužnosnika u nadzornim odborima
- Prijedlog ne donosi rješenja za popunjavanje postojećih pravnih praznina.

Prijedlog je unatoč primjedbama GONG-a i saborske oporbe usvojen 9. svibnja 2008. godine. Prilikom izglasavanja zakona usvojeni su i amandmani među kojima je posebice sporan amandman koji povećava vrijednost pojedinačnih pokretnina koje državni dužnosnici ne moraju prikazati u svojim imovinskim karticama sa 10.000,00 na 30.000,00 kuna.

GONG je u svibnju i lipnju 2008. godine u nekoliko navrata putem medija ukazao na sporne odredbe usvojenoga zakona.

Početkom srpnja 2008. godine GONG je u sklopu zajedničkog projekta s Udruženjem izbornih zvaničnika BiH i Centrom za slobodne izbore i demokraciju iz Srbije, u Hrvatskom saboru organizirao okrugli stol na temu „Financiranje izbornih kampanja i sukob interesa“ na kojem su iznesene primjedbe na važeći zakon.

U lipnju 2009. GONG je zajedno s Ministarstvom pravosuđa, Vladinim uredom za udruge i Transparency Internationalom Hrvatska organizirao konferenciju obilježavajući godišnjicu donošenja Nacionalnog programa borbe protiv korupcije i Akcijskog plana.
Za tu prigodu, GONG je izradio analizu provođenja antikorupcijskih mjera iz Akcijskog plana i predstavio svoje prijedloge i preporuke svim sudionicima konferencije. Glavni zaključak je da javnost nije upoznata s učincima mjera te se ne provodi evaluacija provođenja mjera. Oko 20% mjera nije provedeno u zadanim rokovima. Dogovorena je i daljnja suradnja s Ministarstvom pravosuđa u pogledu praćenja izvršenja Akcijskog plana.

U lipnju 2009. GONG je objavio kratki vodič za građane o sukobu interesa i korupciji navodeći načine prijave sukoba interesa. Vodič je objavljen na GONG-ovoj internetskoj stranici i bit će redovito ažuriran.

chevron-right