Rasprava o sukobu interesa članice Vijeća HRT-a Suzane Jašić

13. listopada 2007.

Budući da će se na 39. sjednici Odbora u okviru 3. točke raspravljati o sukobu interesa mene kao članice Vijeća HRT-a i predsjednice GONG-a, a koja je uvrštena na zahtjev 6 zastupnica i zastupnika HDZ-a te jedne zastupnice HSLS-a, dozvolite da se očitujem.

Poštovana gospođo predsjednice, poštovane/i članice i članovi Odbora,

Budući da će se na 39. sjednici Odbora u okviru 3. točke raspravljati o sukobu interesa mene kao članice Vijeća HRT-a i predsjednice GONG-a, a koja je uvrštena na zahtjev 6 zastupnica i zastupnika HDZ-a te jedne zastupnice HSLS-a, dozvolite da se očitujem.

GONG od 1999. godine javno objavljuje svoja godišnja izvješća u radu u sklopu kojih, osim opisa aktivnosti i rezultata, objavljuje i popis svih donatora, donacija i utrošenih sredstava. Kako podrška može biti i materijalna, javno objavljujemo i popis onih koji su nam pomogli u radu za opće dobro, npr. darivanjem opreme, besplatnim prostorima za održavanje radionica ili tribina, emitiranjem naših edukativnih spotova i sl., a u te tzv. donacije u dobrima i uslugama ulaze i popusti. Sve takve osobe unaprijed zamolimo da nam posalju izračun vrijednosti svojih popusta ili besplatnog darivanja kako bismo ih uvrstili u svoj izvještaj, a ukoliko to ne učine, tada mi sami izračunamo vrijednost donacije, sukladno postojećem cjeniku ili tržišnoj vrijednosti.

Iako takve izvještaje nismo dužni ni po kojem zakonu i propisu objavljivati, mi to već godinama činimo jer smatramo da je transparentnost jedna od ključnih odlika demokratskog društva, ali to je i odgovornost prema zajednici, našim volonterima, članovima, donatorima te javnosti općenito.

Sve dosadašnje godišnje izvještaje tiskali smo, ali i javno objavili na našim web stranicama od 2000. godine do danas. Ti su izvještaji bili javno dostupni i 2003. i 2005. kad sam u oba navrata bila imenovana u Vijeće HRT-a, dakle, znalo se i moglo se znati, a samim tim i raspravljati te dokazati moj navodni sukob interesa zbog kojeg ne bih bila imenovana u Vijeće HRT-a.

Naravno, načela transparentnosti dužne su se pridržavati i političke stranke koje, suprotno od udruga, obavezuje Zakon o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (NN 01/07) te članak 19. koji između ostalog propisuje da „završni račun i financijsko izvješće iz stavka 2. ovoga članka jav­ni su dokumenti i objavljuju se na web stranici političke stranke.” Na primjer, stranke iz čijih su redova zastupnici koji su tražili uvrštenje ove točke na dnevni red Odbora, to nisu učinile, čime su prekrišile odredbe Zakona i počinile prekršaj iz kaznenih odredbi stavka 21. istog Zakona.
Dakle, za razliku od zastupnika koji iz naših izvještaja i s naših web strana mogu iščitati naše donatore pa samim tim i raspravljati o npr. mogućem sukobu interesa, mi to za neke stranke, na žalost, ne možemo učiniti jer podaci ne postoje i jer oni koji su Zakon donijeli isti ne poštuju.

Nadalje, za ovu temu zatraženo je uvrštenje na dnevni red krajem travnja 2007., odnosno u vrijeme kad se Programsko vijeće HRT-a nalazilo između dva ciklusa izbora glavnog ravnatelja HRT-a i kad sam javno govorila o političkom dogovoru oko kandidata.

U skladu s navedenim, ističem sljedeće:

1. HRT potpomaže aktivnosti GONG-a na način da nam u javnim kampanjama edukacije građana besplatno emitira spotove od općeg interesa čime i na taj način ispunjava svoju funkciju javne televizije, a to radi od 1999. godine, dakle4 godine prije mog biranja u Vijeće.

2. Naše spotove besplatno emitiraju i druge nacionalne i lokalne TV i radio postaje.
Npr. u prosloj godini besplatna emitiranja dobili smo od preko 10 lokalnih televizija, još jedne nacionalne (RTL) te preko 35 radio postaja, a svi su oni zajedno donirali mnogo više nego HRT, što direktno proturiječi argumentu da je moje članstvo u Vijeću presudno za ovakvo ispunjavanje javne funkcije medija (nevezano radi li se o javnom mediju ili privatnom).

3. I HRT i ostale TV i radio postaje besplatno emitiraju spotove i drugih udruga i institucija kad se radi o kampanjama od javnog interesa i općeg dobra. Na taj način mediji ispunjavaju svoju javnu funkciju, a posebice HRT kao javni servis građana RH.

4. Niti jedan spot GONG-a nikad nije bio u funkciji promocije same Udruge ili njenih članova, već je svaki spot sadržajno ispunjavao funkciju edukacije i informiranja građana i to o onim temama o kojima niti jedna druga institucija, pa tako ni nadležne državne institucije, a suprotno demokratskoj praksi u drugim zemljama, nije educirala ni informirala javnost. To su popisi birača, izborni proces, manjinski izbori, pravo na pristup informacijama, volonterstvo. Nisu li educirani i informirani građani cilj svakog demokratskog društva?
Upravo sada u tijeku je javna kampanja informiranja javnosti o održavanju manjinskih izbora 17. lipnja 2007. te se spot kojim se, osim najave izbora, promiču tolelerancija i suživot upravo besplatno emitira na 2 nacionalne i preko 10 lokalnih TV postaja. Kako je deklarirana politika Vlade i Sabora prema manjinama vrlo naklonjena, vjerujemo da je upravo Vladi i Saboru drago što GONG ispunjava funkciju informiranja javnosti, a koju bi, umjesto stranih donatora, trebala upravo sama Vlada financirati.

5. Do sada u svojim javnim kampanjama od Vlade nikad nismo dobili sredstva za edukativne i informativne kampanje, već smo to, na žalost, uvijek dobivali od stranih donatora, iako smo Vladu višekratno tražili sredstva. S dobivenim sredstvima i uz pomoć svih onih koji se zalažu za javni interes, uvijek smo činili maksimum onoga što smo mogli pa smo tako surađivali i s medijima. Slažemo se, nismo morali raditi ovakve kampanje, niti tražiti donacije ili pomoć. Na sreću, jesmo!

6.I bez mog članstva u Vijeću GONG bi imao (jer je imao) sličnu suradnju s HRT-om i ostalim medijima, a osim toga GONG nije profitna tvrtka koja od besplatnih emitiranja edukativnih spotova može imati ili ima bilo kakve financijske ili ine koristi. Ne prodajemo nikakav proizvod, ne oglašavamo svoje proizvode, već promičemo vrijednosti iz članka 3. Ustava, promičemo javni interes i opće dobro.

Kroz edukativne kampanje koje provodimo djelujemo i promičemo vrijednosti članka 3. Ustava Republike Hrvatske već 10 godina, iza nas je na tisuće različitih aktivnosti u Hrvatskoj i inozemstvu, dobitnici smo raznih domaćih i međunarodnih nagrada, ispred GONG-a volontiralo je preko 15.000 građana ove zemlje, imali smo na stotine tisuća direktnih korisnika naših aktivnosti, transparentno i zakonito poslujemo.
Upravo zbog rada udruge na čijem sam čelu imala sam čast dvaput biti imenovana u Programsko vijeće HRT-a kao javna osoba koja se u javnom životu istakla zalaganjem za poštivanje demokratskih načela i vladavinu prava, izgradnju i unapređivanje najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, razvitak civilnog društva, obranu ljudskih prava i sloboda, kao i zaštitu slobode izražavanja te objektivno informiranje (čl. 18. st. 8. i 9. Zakona o HRT-u).

Osim Sabora i HRT-a, to su prepoznali i mnogi drugi mediji, institucije i tvrtke i već nam godinama pomažu kako bismo zajedno doprinijeli demokratizaciji naše zemlje, podizanju informiranosti građana o njihovim pravima, izbornom procesu te promicanju vrijednosti iz članka 3. Ustava RH.
To je opće dobro, to je javni interes, a to su one vrijednosti koje i dalje nemjeravam zastupati i kao predsjednica ili članica GONG-a i kao vijećnica u Programskom vijeću HRT-a.

Zahvaljujem na čitanju i upućujem srdačan pozdrav.

Suzana Jašić
Predsjednica GONG-a i vijećnica u Programskom vijeću HRT-a

chevron-right