Oznaka: rektor

Izbori za rektora: Plodno tlo za korupciju?

Važnost transparentnosti rektorskih izbora slabo je prepoznata, a aktualnom je sustavu nužno unaprjeđenje. Netransparentnost je koruptivni rizik kao i mali postotak onih koji sudjeluju u izboru. Jesu li postojeći mehanizmi izbora sveučilišnih rektora najbolji mogući? Postoje li razlike među sveučilištima …