Oznaka: Čime se GONG bavi?

Dosta je mržnje!

Radi podizanja razine prepoznavanja i osude diskriminatornog javnog govora od strane pripadnika organizacija civilnog društva i opće javnosti, osobito mladih, GONG, Kuća ljudskih prava i Udruga za nezavisnu medijsku kulturu (nakladnik H-altera) od 1. listopada 2015. do 30. rujna 2016. …