Dosta je mržnje!

29. studenoga 2015.

Radi podizanja razine prepoznavanja i osude diskriminatornog javnog govora od strane pripadnika organizacija civilnog društva i opće javnosti, osobito mladih, GONG, Kuća ljudskih prava i Udruga za nezavisnu medijsku kulturu (nakladnik H-altera) od 1. listopada 2015. do 30. rujna 2016. zajednički provode projekt „Dosta je mržnje!”.

Specifični ciljevi projekta su:

   1. Prokazivanje konkretnih primjera neprihvatljivog javnog govora u širokom spektru – od otvorenog govora mržnje koji podliježe kaznenom gonjenju, preko diskriminatornog govora koji podupire društvene predrasude i socijalnu distancu spram manjinskih skupinama  do 'zapaljivog govora' koji iskazuje netoleranciju i normalizira nasilje, i to bilo da je taj govor izrečen u javnosti (i zatim medijski posredovan), bilo da je riječ o huškačkim ili diskriminatornim novinarskim prilozima (tekstovima, reportažama i slično).

   2. Educiranje predstavnika organizacija civilnog društva i mladih da prepoznaju diskriminatorni govor i govor mržnje i reagiraju na njega kroz prijave nadležnim tijelima.

Na temelju monitoringa medija, projektni tim sastavljat će i objavljivati redovna mjesečna izvješća, kao i ad hoc reakcije kroz koje će se javno prozvati oni (pojedinci, mediji, skupine) koji koriste govor mržnje i odašilju diskriminatorne poruke.

Kako bi omogućio i širokoj javnosti da na jednostavan način nadležnim tijelima podnesu prijave o novinarima i medijima čija djela predstavljaju ili potiču na mržnju, nasilje ili diskriminaciju, projektni tim uspostavit će online platformu za jednostavno slanje prijava govora mržnje ili diskriminatornog govora u medijima na adrese nadležnih regulatornih i etičkih tijela (Novinarsko vijeće časti Hrvatskog novinarskog društva, Agencija i Vijeće za elektroničke medije, Povjerenik za korisnike usluga HRT-a, pravobraniteljstva...).

Projekt „Dosta je mržnje!“ financijski podržavaju Fondovi Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške za organizacije civilnoga društva, čiji je provoditelj za Republiku Hrvatsku Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Dosta je mržnje! 1

chevron-right