Europska komisija otvara Ured za umjetnu inteligenciju

13. veljače 2024.
Europska komisija otvara Ured za umjetnu inteligenciju 1

Ususret usvajanju Zakona o umjetnoj inteligenciji, Europska komisija će otvoriti Ured za umjetnu inteligenciju (Al ured). Ovaj ured bi, prema pisanju Euractiva, imao važnu ulogu u provedbi ključnog zakona Europske unije za regulaciju umjetne inteligencije.

Komisija u odluci navodi da će AI ured biti dio administrativne strukture Generalnog direktorata za komunikacijske mreže, sadržaj i tehnologiju.

Komisija pojašnjava da bi AI ured za umjetnu inteligenciju trebao obavljati svoje zadatke, posebice izdavanje smjernica, na način koji ne duplicira aktivnosti relevantnih tijela, ureda i agencija Unije prema sektorskom zakonodavstvu.

Misija Ureda je: 

  • doprinositi strateškom, koherentnom i učinkovitom pristupu Unije međunarodnim inicijativama o umjetnoj inteligenciji, u koordinaciji s državama članicama i u skladu s pozicijama i politikama Unije
  • doprinositi poticanju akcija i politika u Komisiji koje ostvaruju društvene i ekonomske koristi tehnologija umjetne inteligencije
  • podržavati ubrzan razvoj, primjenu i uporabu pouzdanih sustava i aplikacija umjetne inteligencije koji donose društvene i ekonomske koristi
  • poticati inovacijske ekosustave surađujući s relevantnim javnim i privatnim akterima te startup zajednicom
  • pratiti evoluciju tržišta i tehnologiju umjetne inteligencije

Zadatak mu je surađivati s donosiocima odluka, posebice stručnjacima iz znanstvene zajednice i razvojnim inženjerima umjetne inteligencije, relevantnim generalnim direktoratima, službama Komisije i država članica. 

U nizu obavezama koje će biti povjerene novom AI uredu su i razvijanje alata i metodologija za procjenu sposobnosti općenitih modela umjetne inteligencije (posebno za velike sustave/modele umjetne inteligencije opće namjene sa sistemskim rizicima), pratiti kako se provide i primjenjuju pravila o općenitim modelima i sustavima umjetne inteligencije, istražiti moguća kršenja pravila, pratiti pojavu nepredviđenih rizika i slično.

Kako bi doprinio učinkovitoj provedbi regulative, ovaj AI ured će, između ostalog, pomagati Komisiji u pripremi relevantnih odluka, te pružati administrativnu podršku Odboru za umjetnu inteligenciju. Također, zadatak AI ureda će biti i poticanje i olakšavanje izrade kodeksa praksi i kodeksa ponašanja na razini Unije, te praćenje njihove provedbe i evaluacija. 

Na međunarodnoj razini, uloga AI ured će biti i promicanja pristup EU-a umjetnoj inteligenciji, doprinos inicijativama upravljanja umjetnom inteligencijom i potpora provedbi međunarodnih sporazuma. U odluci se navodi da će se AI ured financirati iz programa Digitalna Europa, te iz Generalnog direktorata u okviru kojeg je ih formiran. 

Važno pitanje koje pokreće Euroactiv - koliku će autonomiju imati AI Ured, kao dio strukture Europske komisije, zasad je nejasno. U odluci Komisije se navodi da AI ured ne bi trebao utjecati na ovlasti i nadležnosti nacionalnih nadležnih tijela, te tijela, ureda i agencija Unije u nadzoru AI sustava, kako je predviđeno propisima u ovom području. 

Također, još precizno nije objavljeno kada će AI ured početi s radom. 

Nakon dugog pregovaranja o Zakonu o umjetnoj inteligenciji, krajem 2023. godine postignut je politički dogovor o ovom propisu, pa se usvajanje očekuje u narednim tjednima. Svrha Zakona je da regulira razvoj i upotrebu sustava umjetne inteligencije u skladu s načelima sigurnosti, transparentnosti i nediskriminacije. 

Eksperti u ovom području ukazuju da će Zakonu ipak trebati nekoliko godina da ostvari značajan utjecaj, podsjećajući da obveze za sustave umjetne inteligencije općih namjena neće stupiti na snagu prije sredine sljedeće godine, dok će se većina njezinih odredbi primjenjivati tek od sredine 2026. godine.

Europska komisija otvara Ured za umjetnu inteligenciju 2
chevron-right