Gong Povjerenstvu: Prvo provjeravajte najviše dužnosnike

22. prosinca 2023.
Gong Povjerenstvu: Prvo provjeravajte najviše dužnosnike 1

Foto: Hina/ Dario GRZELJ

Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Aleksandra Jozić-Ileković nedavno je objasnila da se Povjerenstvo suočava s manjkom ljudskih kapaciteta za provjeru imovinskih kartica. Budući da takvo stanje predstavlja značajan izazov za učinkovit rad Povjerenstva, Gong joj je uputio pismo, koje prenosimo u cijelosti:

Poštovana gospođo Jozić-Ileković,

Na nedavnoj konferenciji za medije upozorili ste kako Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa nema kadrovske kapacitete za provjeru imovinskih kartica svih dužnosnika, odnosno da tri tisuće imovinskih kartica provjerava tek četvero savjetnika.

U djelokrugu Povjerenstva je, osim provjere imovinskih kartica, i pokretanje postupaka za utvrđivanje povreda odredaba Zakona o sprječavanju sukoba interesa o sukobu interesa ili drugog zabranjenog ponašanja, pa je opravdana bojazan javnosti da ni taj zadatak ne možete obavljati u razumnom vremenskom roku, o čemu svjedoči i duljina istraga u brojnim predmetima.

Prema Zakonu, Povjerenstvo uz prethodne (administrativne) provjere, provodi i redovite provjere sadržaja imovinskih kartica. Međutim, upravo je slučaj ministra Gorana Grlića Radmana pokazao da se takve provjere ne vrše čak ni za imovinske kartice najviših državnih dužnosnika, već se, kako i sami navodite, radi o nasumičnom odabiru. Naveli ste i da takvu provjeru ne radi samo trenutni saziv Povjerenstva, nego i svi prethodni.

Do sada nam nije bilo poznato s kakvim se poteškoćama susrećete zbog nedostatnih kadrovskih kapaciteta i kako se s time nosite. Iz tog razloga, predložili bismo Povjerenstvu da, s obzirom na to da trenutno nemate kapaciteta sustavno provjeravati sve obveznike, uz nasumične provjere fokusirate se na provjeru najviših dužnosnika. Za građane i građanke ovde države je važno da se ponašanja dužnosnika protivna Zakonu ne otkrivaju slučajno, već da tijelo koje je nadležno za takav zadatak to uistinu sustavno i radi.

Vjerujemo da bi na takav način doprinijeli povjerenju javnosti u rad Povjerenstva. 

Nisu nam poznate detaljne karakteristike softverskog rješenja koje koristite. Ipak, mišljenja smo da bi rad Povjerenstva olakšala i unaprijedila izrada aplikacije koja bi automatski provjeravala podatke u imovinskim karticama s drugim izvorima, primjerice onima porezne uprave, koja bi na vrijeme alarmirala Povjerenstvo o uočenim nepravilnostima. 

Gong smatra da je Povjerenstvo ključno tijelo za sprječavanje korupcije te da mu je nužno osigurati adekvatne financijske i ljudske resurse za uspješan rad. 

chevron-right