Gong zajedno s lokalnim sredinama radi na uvođenju Građanskog odgoja i obrazovanja

06. prosinca 2023.
Gong zajedno s lokalnim sredinama radi na uvođenju Građanskog odgoja i obrazovanja 1

Tijekom 2023. godine Gong je održao stručna usavršavanja za više od 70 učiteljica i nastavnika kako bi ih pripremio za provođenje Građanskog odgoja i obrazovanja (GOO) u osnovnim i srednjim školama.

Kako je GOO u hrvatskom obrazovnom sustavu marginaliziran, a nema političke volje da bi svi učenici_e stjecali demokratska znanja i vještine, Gong podržava gradove i županije koji pokažu interes za uvođenje ovih sadržaja u škole.

Gong je od 2008. godine aktivna članica GOOD Inicijative u kojoj se organizacije civilnog društva zalažu za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav. 

Različite modalitete uvođenja ovih tema u škole financijski su podržali Međimurska županija te gradovi Vrbovec, Križevci, Makarska, Zagreb, kojima je Gong zajedno s drugim organizacijama iz GOOD inicijative održao stručna usavršavanja za više od 70 učiteljica i nastavnika.

Ove edukacije Gong provodi u suradnji s članicama GOOD inicijative; Forumom za slobodu odgoja, Centrom za mirovne studije i Hrvatskim debatnim društvom koje su organizirale usavršavanja na temu ljudskih prava, volontiranja, antikorupcije, participative metodike i dr. 

Služba za poslove župana u Međimurskoj županiji smatra da je, uz niz mjera koje su proveli da bi unaprijedili obrazovanje i školske ustanove, uvođenje GOO bitan korak u procesu modernizacije obrazovnog sustava.

“Implementacijom GOO djecu ćemo, u dobi kada najlakše upijaju nova znanja i vještine, uvesti u svijet građanskog društva i osvijetliti im put prepoznavanja prava i obaveza te njihovih budućih uloga u suvremenom, uređenom građanskom društvu”, navodi se u njihovom odgovoru Gongu. 

Gong zajedno s lokalnim sredinama radi na uvođenju Građanskog odgoja i obrazovanja 2

Ova županija je u prvoj fazi uvela GOO u 15 škola za oko 400 učenika_ca od 5. do 8. razreda. Tome je prethodio sporazum koji su županija i Grad Čakovec potpisali s Gradom Rijekom, koji im je besplatno ustupio materijale za provedbu GOO po njihovom "riječkom modelu".

Grad Rijeka je još 2016. godine uveo GOO u osnovne škole kao izvannastavnu aktivnost. Riječka pozitivna iskustva i preporuke slijedili su i Križevci koji su u 2023. odlučili financirati izvođenje GOO u svojim osnovnim školama. 

,,Očekujemo da će učenici koji su iskazali interes za sudjelovanjem u programu GOO-a steći znanja i iskustva o svojim pravima, dužnostima, toleranciji, uvažavanju drugih i poštivanju različitosti, pobuditi želju za obrađivanjem aktualnih društvenih tema, ali i uključivati se u razne volonterske programe s naglaskom na pomoći slabijima i ugroženima, kao i volontiranje za dobrobit zajednice”, navodi se u odgovoru ureda gradonačelnika Grada Križevci.

I Grad Makarska se odlučio za uvođenje GOO u osnovne škole jer želi da učenici_e stječu znanja o demokraciji, vladavini prava, toleranciji, jednakosti, slobodi izražavanja i drugim vrijednostima bez kojih, tvrde, demokratsko društvo ne može pravilno funkcionirati. 

,,Smatramo kako je odgovornost svih nas mlade potaknuti da budu uključeni i aktivni u zajednici te ih naučiti kako to činiti. Zbog njih samih, ali i društva u cjelini”, navode u odgovoru Gongu iz ovog grada.

Gong zajedno s lokalnim sredinama radi na uvođenju Građanskog odgoja i obrazovanja 3
Gong zajedno s lokalnim sredinama radi na uvođenju Građanskog odgoja i obrazovanja 4

Gong više od desetljeća zagovara sustavno uređenje GOO-a u obrazovni sustav kako bi učenici_e razvijali građanske kompetencije, mogli donositi informirane i odgovorne odluke i aktivno sudjelovati u političkim procesima u društvu. 

Dok god izostaje podrška za građanski odgoj i obrazovanje na nacionalnom nivou, Gong ostaje otvoren za suradnju sa školama, gradovima i županijama koji prepoznaju važnost učenja za demokraciju. Ako vam je potrebna naša podrška za edukacije građanske pismenosti, kontaktirajte nas na edu@gong.hr 

chevron-right