Zašto je građanski odgoj i obrazovanje u Varaždinskoj županiji i dalje na čekanju?

08. prosinca 2022.
Zašto je građanski odgoj i obrazovanje u Varaždinskoj županiji i dalje na čekanju? 1

Nakon Križevaca i Šibenika, Gong je u Lepoglavi, u prostorima Nezavisne udruge mladih, održao posljednji u nizu strukturiranih dijaloga u obliku panel rasprave pod nazivom “Građanski odgoj i obrazovanje u Varaždinskoj županiji: Žuto na semaforu?”. 

Kao organizacija koja ima dugogodišnje iskustvo u provođenju u neformalnih programa stručnog usavršavanja, a i kao članica GOOD inicijative koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav, Gong je prepoznao potrebu za osnaživanjem lokalnih sredina za uvođenje Građanskog odgoja i obrazovanja (GOO) na lokalnoj razini. 

Na panelu su sudjelovali Hrvoje Kovač, predsjednik Gradskog vijeća Lepoglave, Matea Štebih, pedagoginja OŠ „Ante Starčevića“, Tanja Mravlinčić iz Savjeta mladih Grada Lepoglave, Mihaela Špiljak iz Nezavisne udruge mladih Lepoglava i Damira Brunac iz Gonga. U razgovoru s učenicama i učenicima OŠ „Ante Starčevića te zainteresiranim građanima i građankama Lepoglave, raspravljali su o uvođenju građanskog odgoja i obrazovanja kao obaveznog predmeta u Varaždinsku županiju i Grad Lepoglavu.

Učenice i učenici nisu bili upoznati s terminom građanskog odgoja i obrazovanja, iako se u Lepoglavi on provodi međupredmetno, a značenje i sadržaj bili su im potpuno nepoznati.

Hrvoje Kovač otvorio je dijalog uputivši sudionice panela u vremena kada se intezivnije radilo na uvođenju GOO-a na razini Varaždinske županije, zašto se zaustavio proces planiranja njegovog uvođenja te koje su se prepreke pojavile na putu. Kao ključni problem u implementaciji GOO-u u županiji navodi upravo manjak političke volje, a ističe kako prepoznaje izuzetnu potrebu za njegovim uvođenjem jer je mladima nužno razgovarati o politici, financijskoj pismenosti, lažnim vijestima i vršnjačkom nasilju.

Pedagoginja OŠ „Ante Starčevića“ Matea Štebih, skrenula je pozornost na brige svog školskog kolektiva i roditelja, preopterećenost satnice i nedostatak educiranosti nastavnica i nastavnika za teme GOO-a.

Tanja Mravlinčić i Mihaela Špiljak složile su se kako je Savjet mladih inertan, stoga se o temi Građanskog odgoja i obrazovanja nikad nije ozbiljnije raspravljalo. Ističu kako Nezavisna udruga mladih kroz edukacije nastoji poticati mlade na aktivnost u zajednici te informiranje o vlastitim pravima, ali i odgovornostima.

Aktualni građanski odgoj uveden je u Lepoglavske škole međupredmetno, što se pokazalo nedovoljno učinkovitim. U građanskom odgoju i obrazovanju važno je potaknuti učenike na razumijevanje međusobnih potreba i mogućnosti djelovanja u lokalnim zajednicama. Ne smije se zaboraviti ni na važnost razvoja kritičkog mišljenja i razumijevanja lokalnih i globalnih procesa - kompetencija koje su neizostavan dio građanske pismenosti.

Sve panelistice zaključile su kako inicijativa treba doći s više instance jer je provođenje Građanskog odgoja i obrazovanja u nadležnosti županije, a po mogućnosti s nacionalne razine, s obzirom na to da implementacija GOO-a zahtijeva materijale i resurse te dodatno osposobljavanje primarno nastavnica i nastavnika društveno-humanističkih predmeta, a potom i ostalog nastavnog i školskog osoblja.

Zašto je građanski odgoj i obrazovanje u Varaždinskoj županiji i dalje na čekanju? 2
Zašto je građanski odgoj i obrazovanje u Varaždinskoj županiji i dalje na čekanju? 3
Zašto je građanski odgoj i obrazovanje u Varaždinskoj županiji i dalje na čekanju? 4
Zašto je građanski odgoj i obrazovanje u Varaždinskoj županiji i dalje na čekanju? 5
Zašto je građanski odgoj i obrazovanje u Varaždinskoj županiji i dalje na čekanju? 6
chevron-right