Nema demokracije bez građana i građanki: Građanski odgoj i obrazovanje u sve škole!

Povodom početka nove školske godine, Gong želi ponovno podsjetiti na važnost provedbe Građanskog odgoja i obrazovanja (GOO-a) u školama, kao jedinom načinu na koji ovo društvo može mladima sustavno i na standardiziran način prenositi demokratske stavove, znanja o funkcioniranju demokratske države te spremnost za sudjelovanje. Naš je cilj je da mladi koji prođu nastavu Građanskog odgoja i obrazovanja razviju vještine i stavove koji su potrebni za primjenu, zaštitu i promicanje ljudskih prava u svakodnevnom životu, a svojim znanjima, vještinama i stavovima će zauzeti aktivnu ulogu u obrani demokracije vladavine prava i temeljnih sloboda.

Gong niz godina zagovara za sustavnu provedbu GOO-a. Odgovor na tu potrebu leži u uspostavi zasebnog školskog predmeta, kao najboljeg načina da se svim učenicama i učenicima viših razreda osnovnih škola srednjih škola omogući sustavno stjecanje znanja, vještina i stavova. Aktualno stanje u kojem određene jedinice lokalne samouprave imaju svoje modele izvođenje predmeta je hvalevrijedno, ali nikako nije dovoljno. Nužno je osigurati jedinstveni kurikulum za provođenje GOO-a na razini cijele Hrvatske kako bi se razvoj građanskih kompetencija mladih sistematično pratio.  

Kako bi nastavnice i nastavnici bili osnaženi za provedbu nastave, potrebno je na sve učiteljske studije i studije uvesti kolegije o ljudskim pravima i demokraciji. Drugim riječima, GOO treba biti sastavni dio programa studija za nastavnice.

Kako je GOOD inicijativa ranije upozoravala, kroz novostečeno znanje na GOO satovima jačala bi se i uloga vijeća učenika, vijeća roditelja i demokratskog modela upravljanja ustanovama, kako bi se mijenjala i školska klima, a učenici tijekom školovanja mogli iskusiti i naučiti kako demokracija funkcionira u svakodnevnom životu.

Uz povratak u učeničke, studentske i druge klupe, predlažemo za čitanje komparativnu analizu Gongove suradnice dr. sc. Monike Pažur o modelima institucionalizacije GOO-a u Hrvatskoj, Francuskoj, Austriji i Njemačkoj. Iako su neki institucionalni odabiri u drugim državama članicama Europske unije napravljeni drugačije, zajednička je karakteristika analiziranih modela da su svi bili utemeljeni na postojanju stvarne političke volje i predanosti cilju sustavno podržanog i kvalitetno izvedenog GOO-a u školama, s ciljem demokratskog odgoja mladih.

Građanski odgoj i obrazovanje je u svojoj biti odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo, koje se živi svakodnevno i u zajednicama u kojima živimo i radimo. Zbog toga je potrebno putem GOO-a promovirati i poticati razvoj demokratske školske kulture.

Komparativna-analiza-institucionalizacije-gradanskog-odgoja-i-obrazovanja-u-Hrvatskoj-Austriji-Francuskoj-i-Njemackoj

Leave a Comment!