Značaj studentskog aktivizma za LGBTIQ+ prava

01. veljače 2022.
Značaj studentskog aktivizma za LGBTIQ+ prava 1

Gong je, zajedno s udrugom Za-Pravo, održao radionicu "Unutarinstitucionalni LGBTIQ+ aktivizam: Studentsko organiziranje" 31. siječnja, s ciljem upoznavanja sudionika o samoorganizaciji studenata i studentica po pitanju LGBTIQ+ prava. Iako postoji duga povijest studentskog aktivizma i samoorganizacije, koje je kroz povijest djelovalo kao snažna suprotstavljenost na društvene i političke nepravde, tek u skorije vrijeme je vidljivo organiziranje studentica i studenata o pitanju LGBTIQ+ prava, koji je u regiji još uvijek subverzivnog karaktera.

Udruga ZA PRAVO LGBTIQA+ OSOBA osnovana je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i djeluje na više područja: obrazovanju studentica i studenata za jačanje prava LGBTIQA+ osoba, jačanje kapaciteta studentica i studenata te osoba koje su završile studij prava, te uključivanje studentica i studenata različitih stavova u inicijativu afirmacije LGBTIQA+ prava. Primarni joj je cilj od početka bio pružiti prijateljsko okruženje za izražavanje identiteta te za razmjenu i razgovor

Članice i koordinatorice udruge, Isabel Vidoni i Luka Čubrić navele su kako postaje očito da dolaze generacije koje su znatno sklonije za otvorenost i toleranciju prema različitostima. Ističu da mladi danas jesu tolerantniji i hrabriji i ne pristaju više šutke podnositi homo/bi/transfobne komentare i diskreditacije na samom fakultetu, niti u javnom prostoru (i društvenim mrežama) gdje promoviraju udrugu Za-Pravo. Problem, navode, može ostati u akademskom okruženju tamo gdje vlada strah od oponiranja profesorima na implicitne homofobne poruke. Taj strah će nestati kada studentice i studenti osjete pozvanima stati u obranu LGBTIQA+ ljudskih prava, ne samo ponaosob nego i kao zajednica.

Istaknuli su da se demokracija gradi upravo tako da ljudi izađu izvan svojih zona komfora obitelji i članstva, organiziraju se i ulažu svoj socijalni kapital u realizaciju društvenih ideja. Iako polažu velike nade u mlade, ističu da specifično studentsko organiziranje nekad više odražava ambicije i profesionalne aspiracije, a ne želju za pozitivnom društvenom promjenom.

Među svojim najvažnijim aktivnostima i projektima vide grupu podrške Qrug, kojeg su pokrenule uz podršku dugogodišnjih LGBT aktivistkinja i psihologinja Matee Popov i Marine Milković. Qrug je peer-to-peer grupa koju vode upravo članice udruge, a namijenjena je svim LGBTIQA+ studentima i studenticama (čak i onima koji više ne studiraju tamo) kao mjesto za razmjenu iskustava te za razgovore o LGBTIQA+ identitetu i svemu s čime se u vezi s time susreću. Kako bi se studenti i studentice osjećale sigurno i kao dio zajednice što one i jesu, Qrug je svoj siguran prostor našao u prostorijama Udruge Dugine obitelji.

Uz Qrug, Isabel i Luka posebno važnim u dosadašnjem djelovanju vide organizaciju prvog „Rainbow Walkway-a“ na Sveučilištu u Zagrebu, čiji je cilj obilježavanje Međunarodnog dana izlaska iz ormara, organizaciju znanstvenu konferencije Razvoj i izazovi zaštite prava LGBTIQA+ osoba, predavanje sa sutkinjom ESLJP Ksenijom Turković, te suradnju s više međunarodnih inicijativa i organizacija. Na temelju svojih aktivnosti rada na afirmaciji LGBTIQA+ prava udruga je 2021. godine dobila priznanje u obliku nagrade LOTY (Lesbian Of The Year) koja dolazi upravo od same LGBTIQ zajednice te kao takva ima izuzetnu važnost i nosi poruku podrške zajednice.

Važno je napomenuti da je udruga Za-Pravo otvorena za uključivanje kolega i kolegica s drugih fakulteta te da je poziv trajno otvoren. Inicijativa, ističu, treba kontinuirano djelovati, privlačiti studente i studentice u članstvo i zadržati poveznice sa zajednicom. U tom su smislu istaknuli bezrezervnu podršku Udruge Dugine obitelji, koja prepoznaje važnost udruge Za-Pravo iz perspektive LGBTIQA+ osoba koje se susreću sa različitim sustavima države.

Svoj doživljaj nastanka inicijative iznijela je izv. prof. dr. sc. Antonija Petričušić, jedna od njenih pokretačica i podrška u radu. Rekla je da je ideja ustanovljavanja gay-straight alijanse na Pravnom fakultetu „tinjala“ godinama, dok se ona sama susretala s manjkom podrške od pojedinih kolega, koji su percipirali samo potrebu za uobičajenim formatima tematiziranja LGBTIQA+ prava, poput okruglih stolova i tribina. Pokrenuvši inicijativu i organiziravši osnivačku Skupštinu onoga što će postati inicijativa Za-Pravo, ostala je pozitivno iznenađena odličnim odazivom studenata i studentica, ali i izraženom podrškom (straight) kolega i kolegica. Za institucionalizaciju i vidljivost inicijative, rekla je, vodila se borba za mjesto na internetskim stanicama, u promotivnim materijalima, u institucionalnim materijalima Fakulteta, ali i prisutnost nastavnika_ca u inicijativi, što joj je dalo na vidljivosti.

Navela je da format gay-straight alijanse postoje u SAD-u i Kanadi već gotovo 20 godina, kao odgovor na trend isključenosti, depresije pa i suicida i s kojima se LGBTIQA+ zajednica nosila. Zaključila je da Za-Pravo već sad može predstavljati model za druge inicijative i zajednice, za osobe drugih profesionalnih profila u sličnim inicijativama. Što se tiče podrške najviših instanci unutar institucije, ona je u prošlosti izostajala upravo za teme LGBTIQA+ prava.

O projektu

Ova aktivnost dio je projekta POJAM – Partnerstvo za održivo jačanje aktivizma mladih. Projekt se provodi u okviru programa Erasmus+ Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva u području mladih. Cilj projekta je ojačati ulogu mladih u direktnom utjecaju na politike koje se na njih odnose, kao i omogućiti im razvoj cjeloživotnih vještina koje će im olakšati odgovorno i aktivno sudjelovanje u društvu i motivirati ih za razvoj vlastitih projekata i inicijativa. Projekt provode Inicijativa mladih za ljudska prava (Hrvatska), Gong (Hvatska), Omladinski centar CK13 (Srbija) i Danes je nov dan (Slovenija).

Značaj studentskog aktivizma za LGBTIQ+ prava 2
Značaj studentskog aktivizma za LGBTIQ+ prava 3
chevron-right