Slabljenje medijskog pluralizma u Hrvatskoj

23. srpnja 2021.
Slabljenje medijskog pluralizma u Hrvatskoj 1
Foto: UNSPLASH / Felicia Buitenwerf/

Izvještaj za Hrvatsku pokazuje višegodišnju stagnaciju u regulaciji medijskog sektora, što rezultira pogoršanjem medijskog pluralizma. 

Centar za medijski pluralizam i slobodu medija objavio je godišnje izvješće Media Pluralism Monitor 2021 o stanju medijskih ekosustava, detaljno opisujući prijetnje pluralizmu i slobodi medija u 27 država članica Europske unije i u 5 ne-EU članica.

Hrvatska bilježi srednji rizik na području temeljne zaštite (41 %), socijalne uključenosti (61 %) i političke neovisnosti (61%), te visok rizik na području pluralnosti tržišta (71%) što odražava nedostatke u reguliranju internetskog okruženja.

U izvještaju se naglašava nedovoljan pravni okvir za zaštitu novinarki i novinara. Novinari_ke su često meta strateških tužbi (SLAPP) i optužbi za klevetu. Također, napominje se da je previše ovlasti prepušteno parlamentarnoj većini za imenovanje članova i članica Vijeća za elektroničke medije.

U području socijalne uključenosti izdvojena su dva pokazatelja visokog rizika: pristup žena medijima i medijska pismenost. Žene su nedovoljno zastupljene na izvršnoj razini te su često su stereotipno zastupljene u vijestima i emisijama o aktualnim događanjima. Na nacionalnoj razini ne postoji sveobuhvatna strategija medijske pismenosti.

U Područje političke neovisnosti među pokazateljima visokog rizika su područja uredničke autonomije i neovisnosti upravljanja te financiranja javnih servisa.

Kod tržišne pluralnosti visoki rizici su zamjetni kod utjecaj vlasnika na urednički sadržaj i održivost medija. Poboljšala se transparentnost medija i većina podataka je dostupna. Međutim, stvarni vlasnici još uvijek mogu biti skriveni, te nedostaje zakonodavstvo za regulaciju i nadzor tržišta internetskog oglašavanja.

U usporedbi s regijom, Sjeverna Makedonija postigla je najbolji rezultat od šest balkanskih zemalja uključenih u analizu, dok se Hrvatska nalazi iza nje, a ispred Crne Gore, Srbije, Slovenije i Albanije.

Cjelokupni izvještaj nađite ovdje.

Izvještaj za Hrvatsku nađite ovdje.Gong je korisnik operativne potpore - strukturne podrške europskim think-do-thanks u cjelini “Demokratska i građanska participacija” u sklopu programa Europa za građane.

Gong je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

Slabljenje medijskog pluralizma u Hrvatskoj 2
Slabljenje medijskog pluralizma u Hrvatskoj 3
chevron-right