Kako EU državljani mogu glasati na lokalnim izborima u RH?

03. travnja 2021.

Kako EU državljani mogu glasati na lokalnim izborima u RH? 1

Državljani i državljanke drugih država članica Europske unije koji žive u Hrvatskoj trebaju se registrirati do 15. travnja kako bi mogli ostvariti svoje biračko pravo na nadolazećim lokalnim izborima, 16. svibnja.

Svi državljani i državljanke članica Europske unije imaju određen set zakonom zajamčenih prava na području cijele EU. Takav status im daje pravo glasanja i kandidiranja na lokalnim izborima i na izborima za Europski parlament u nekoj drugoj državi članici Europske unije u kojoj žive. Takva prava na području ne mogu ostvariti državljani_ke ne-EU zemalja. Drugim riječima, u Hrvatskoj na lokalnim izborima može glasati Talijan, ali ne može Marokanka; može Bugarka, a ne može Crnogorac.

U Hrvatskoj, Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave regulira način na koji se strani državljani mogu kandidirati i prijaviti za glasanje.

Državljani i državljanke drugih država članica EU koji imaju prijavljeno prebivalište ili privremeni boravak u RH, trebaju se registrirati kako bi mogli ostvariti svoje biračko pravo na lokalnim izborima u svibnju 2021.

Kako bi mogli glasati potrebno je registrirati se. Registracija se vrši podnošenjem zahtjeva za upis u registar birača najkasnije 30 dana prije dana izbora nadležnom upravnom tijelu (provjerite ovdje) prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj. S obzirom da će se lokalni izbori održati u nedjelju, 16. svibnja 2021. rok za podnošenje zahtjeva je 15. travnja 2021.

Prilikom registracije potrebno je priložiti popunjen obrazac zahtjeva (primjerak) ovjerenog kod javnog bilježnika u kojem je navedeno državljanstvo, adresa prebivališta ili privremenog boravka na području jedinice u kojoj se provode izbori, izjavu (primjerak) da osoba koja podnosi zahtjev nije lišena prava glasovanja u državi članici Europske unije čiji je državljanin_ka i kopiju osobne iskaznice ili putovnice.

Jednom kada se podnese ovakav zahtjev, birač_ica ostaje upisan_a u registar birača i nakon provedenih izbora. Brisanje iz registra moguće je na zahtjev i u slučaju iseljenja iz Republike Hrvatske.

Gong je korisnik operativne potpore - strukturne podrške europskim think-do-thanks u cjelini “Demokratska i građanska participacija” u sklopu programa Europa za građane.

Kako EU državljani mogu glasati na lokalnim izborima u RH? 2

chevron-right